Tanévzáró- és diplomaosztó ünnepség a hittudományi főiskolán

Tanévzáró- és diplomaosztó ünnepség a hittudományi főiskolán

2023-06-27 09:31:27
Szerző: Vándor Ilka, fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye
Metropólia
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
A Szent Atanáz Kórus lélekemelő éneke nyitotta és zárta a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola 72. tanévzáró és diplomaosztó ünnepségét 2023. június 24-én. A diplomák és egy jubileumi gyémántdiploma ünnepélyes átadása mellett jutalmat kaptak a legkiemelkedőbb hallgatók és az év katekétái, valamint egy professor emeritus-i címet és a Szent Atanáz-díjat is átadták. A tanév szombat este ünnepélyes vecsernyével zárult a Szent Miklós-székesegyházban.

Az ünnepi elnökség a főiskola rektori tanácsának tagjaiból állt: dr. Odrobina László, az intézmény megbízott rektora; dr. Gyurkovics Miklós tudományos rektorhelyettes atya; dr. Dobos András atya, a főiskola tanulmányi igazgatója és a szeminárium rektora; valamint dr. Seszták István atya, a főiskola fenntartói megbízottja mellett az elnökség tagja volt a Görögkatolikus Metropólia mindhárom főpásztora: Kocsis Fülöp érsek-metropolita, a főiskola nagykancellárja; dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke, valamint Szocska A. Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye püspöke is.

A rendezvényen a vendégek soraiban megjelent dr. Szabó György, a Nyíregyházi Egyetem rektora és Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke.

Dr. Odrobina László rektor ünnepi köszöntőjében arról beszélt, hogy az októberi vezetőváltás után a jól működő gyakorlatokat folytatva – és a piaristák egyik jelmondatával „ad maiora” szólva – igyekszik az új vezetés további fejlesztéseket megvalósítani.

A rektor az elmúlt év összefoglalásaként elmondta, hogy az oktatás területén a teológus, hittanár és kántor szakok képzésének elfogadott működési engedélye mellett a teológia területén a második tudományos fokozat aggregációjának megújítása is folyamatban van, s már a vatikáni dikasztérium döntésére vár. A 2022/23-as tanévben két oktató is habilitált: dr. Véghseő Tamás és dr. Soltész János is sikeresen teljesítették a cím megszerzéséhez szükséges eljárást.

A tudományos élet területén számos rendezvényt, több nemzetközi és hazai konferenciát rendezett a főiskola ebben a tanévben, szervezeti és kulturális téren pedig jelentős változást hozott, hogy május 1-jén megnyitotta kapuit a Görögkatolikus Múzeum.

A főiskolán jelenleg működő szakok megújítása mellett Odrobina László kiemelte, hogy hittanárként nemcsak egyszakos, hanem kétszakosos képzésre is van lehetőség, jelenleg a Nyíregyházi- és a Miskolci Egyetemmel, hamarosan pedig a Debreceni Egyetemmel együttműködésben választhatnak a hallgatók a különböző szakpárokból.

A főiskola jelenleg új szakok indításán is dolgozik, melyek közül hamarosan elindulhat a keresztény egyház- és művelődéstörténet mesterszak ókor-középkor és újkor-legújabbkor szakiránnyal; az összehasonlító vallástörténet – alkalmazott vallási kultúra mesterszak vallás és politika, vallásfilológia, vallásdiplomácia, vallási média és kommunikáció és vallási örökség és vallási turizmus specializációkkal; a pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő mesterszak mentálhigiénés szakember és pasztorális tanácsadó, egyházi szervezetfejlesztő és karitásztudomány szakember szakirányokkal.

A képzési kínálat ennél jóval nagyobb szélesítésére is vannak már tervek, melyen jelenleg is dolgozik a főiskola vezetése. A piaristák egy másik mottóját idézve „duc in altum” megtesszük, ami tőlünk telik – zárta beszédét Odrobina László.

Az intézményben a 2022/2023-as tanévben húsz hallgató fejezte be tanulmányait a teológiai licenciátus képzésen, a teológus szakon, a hittanár-nevelőtanár és a kántor szakon. A licencia szakon végzett hallgatók idén az elsők, akik ezen szak megújult képzésének keretein belül kaptak oklevelet.

Teológiai licencia fokozatot szerzett: Gergely Tamás, Marosi István és Rákos Judit.

Teológus szakon diplomát kapott: Éliás Krisztián Emil, Feczák László Miklós, Kaskötő Jánosné, Levcsenkó Dávid, dr. Magyar Judit, Magyar Richárd Zsolt, Mosztockij Sándor és Munkácsi Tamás.

Hittanár szakon diplomát szerzett hallgatók a következők: Csapó Márton, Csatlós Hanna Marianna, Holéczi Józsefné, Kaskötő Miklós Bertold, Marczi András, Olajosné Csorba Renáta, Simon Szabolcs és Szabó Bella Erika.

Kántor szakon a 2022/2023-as tanévben diplomát szerzett Kozák Klaudia Kitti.

Hagyomány, hogy a főiskolán a tanári kar szavazatai alapján a tanév végén a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokat könyvjutalomban részesítik. Ez az elismerés a kiemelkedő szakmai munkáért és a főiskola közösségi életében vállalt tevékenységért adható.

Ebben a tanévben nagyon sok szavazat érkezett, ez alapján könyvjutalmat vehetett át: Farkas Friderika, Feczák László, Hegedűsné Veréb Anita, Rákos Judit, Komporday András, Kovács Szilvia, Kozák Klaudia Kitti, Levcsenkó Dávid, Marosi István, Mosztockij Sándor, Rákos Judit, Stekler Ágnes, Szakállas Csaba Renátó, Szemerszki Mihály, Turjanica János, Zsatku László és Zsohár Zsófia.

Diplomaosztó ünnepségünk másik hagyományos eleme, a korábban itt végzett hallgatók jubileumi diplomájának átadása.

Ebben az évben egy gyémántdiplomát adtunk át a hatvan évvel ezelőtt végzett Janka György atyának. György atya 1963-ban végzett főiskolánkon, s még ebben az évben november 17-én szentelték pappá Nyíregyházán. Fiatal papként először Hajdúböszörményben, majd Nyírvasváriban teljesített segédlelkészi szolgálatot, majd 1970-től 44 éven keresztül szolgált a makói egyházközség parókusaként. A Nyíregyházi Egyházmegye főpásztoraként Ábel püspök köszöntötte György atyát, akinek egy díszoklevelet nyújtott át.

Egyházunk szolgálatának fontos eleme a hitoktatás, mellyel az evangélium hirdetését még szélesebb körben tudjuk a ránkbízottakhoz eljuttatni.  Minden esztendőben az elismerés jeléül díjazzák az év papi és civil katekétáját is. Ebben az évben a civil hitoktatók közül Simonné Czenyte Anikó a Hajdúdorogi Főegyházmegye hitoktatója kapta az elismerést. A papi hitoktatói elismerést Stefán Zoltán atya vette át. (A laudációkat elolvashatja ITT.)

A „professor emeritus” cím a főiskola tanárainak életművéért adható legmagasabb erkölcsi elismerés. A „professor emeritus” cím célja elsősorban az, hogy kiemelkedő szakmai múlttal rendelkező tanáraink nyugállományba vonulásukat követően is aktívan részt vegyenek a főiskola tudományos, valamint közéletében. A cím annak adható, aki kimagasló részt vállalt az általa oktatott tárgyak tartalmi fejlesztésében, szakterületén elismert tudományos és tudományszervező munkát végzett, tudományos publikációs tevékenysége gazdag, az oktatásban, kutatásban, kimagasló tevékenységet fejtett ki, tevékenységével, az általa elnyert tudományos fokozatokkal, címekkel, kitüntetésekkel hozzájárult az intézmény fejlődéséhez és hírnevének öregbítéséhez.  A fentiek alapján a főiskola szenátusi tanácsa „pofessor emeritusi” címet adományozott dr. Ivancsó Istvánnak atyának.

Ivancsó atya méltatását Seszták István atya tartotta. (A laudációt elolvashatja ITT.) A főiskola szenátusa által megszavazott és a fenntartó által adományozott professor emeritus cím tiszteletteljes kalapemelés Ivancsó István munkássága – mind lelkipásztori és papnevelői tevékenysége, mind tudományos teológiai munkálkodása – előtt – fejezte be gondolatait Seszták István.

A Szent Atanáz-díjat a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola alapításának 50. évfordulóján, 2000. augusztus 1-én dr. Keresztes Szilárd, hajdúdorogi püspök, a főiskola nagykancellárja alapította. Az elismerést a mindenkori nagykancellár a szenátus döntése alapján az oktatók, az egykori hallgatók, illetve mindazoknak sorából választhatja ki, akik kiemelkedő teljesítményükkel járultak hozzá az intézmény hírnevének öregbítéséhez. Az eddigi 21 díjazott között voltak a főiskola korábbi oktatói, püspökök, vagy éppen a főiskola épületének építészei.

Ebben az esztendőben a főiskola a szenátus döntése értelmében a legmagasabb főiskolánkon adható Szent Atanáz-díjjal dr. Jankáné dr. Puskás Bernadett művészettörténészt jutalmazta. Az eredményekben és publikációkban gazdag kutatói pályáját, valamint a művészettörténet több területét is érintő, széleskörű szakmai tevékenységét Dobos András atya mutatta be a közönségnek.

A laudáció (elolvashatja ITT) után a díjazott, Puskás Bernadett köszönetét fejezte ki az elismerésért, külön kiemelve családja támogatását, valamint személyes élettörténetén keresztül mesélt a közönségnek tudományos pályájának elindulásáról is. A jövő generációjának üzenve elmondta, hogy tapasztalata szerint csak a gyökerek kutatásával lehet megélni a jelent, és ez által lehetséges a jövőben építkezni is!

A diplomaosztó ünnepség befejezése után az oktatók, a díjazottak és a frissen diplomázott hallgatók egy közös ünnepi koccintással köszöntötték egymást, a hálaadó vecsernye előtt pedig az ünnepelteknek és hozzátartozóiknak volt lehetőségük beszélgetni, fényképezkedni a fotófal előtt, és mindeközben kötetlenül megünnepelni a sikeres tanév lezárását egymás társaságában.

A fotókat ERRŐL a linkről tölthetik le egy hónapig.

 

VEZETŐ HÍREK
Egyesülésre hív minket az Isten - Pünkösd Debrecenben

Három püspök beszélgetett a pünkösdről a Debrecen Televízióban

Találkozás a föltámadottal
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Egyesülésre hív minket az Isten - Pünkösd Debrecenben

Három püspök beszélgetett a pünkösdről a Debrecen Televízióban

Találkozás a föltámadottal
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Egyesülésre hív minket az Isten - Pünkösd Debrecenben
Egyesülésre hív minket az Isten - Pünkösd Debrecenben
 
Három püspök beszélgetett a pünkösdről a Debrecen Tel...
Három püspök beszélgetett a pünkösdről a Debrecen Tel...
 
Izgatottan várjuk a találkozást - főegyházmegyei csalá...
Izgatottan várjuk a találkozást - főegyházmegyei csalá...
 
Szociális gondozót keresnek Debrecenbe
Szociális gondozót keresnek Debrecenbe
 
Találkozás a föltámadottal
Találkozás a föltámadottal
 
Ne a feladat nehézségét, hanem a lehetőségnek az öröm...
Ne a feladat nehézségét, hanem a lehetőségnek az öröm...