Történelmi papszentelés Szegeden

Történelmi papszentelés Szegeden

2023-05-19 00:51:35
Szerző: Király András
Kocsis Fülöp érsek
szórvány
Először ünnepelt görögkatolikus papszentelést a Dél-alföldi megyeszékhely.

A szegedi görögkatolikusok 1921-ben kaptak önálló egyházközséget, egy év múlva pedig templomot: az 1739-ben épült kicsiny belvárosi Szent Rozália-kápolnát, melyet történelme során kétszer is lebontottak és áthelyeztek. Végleges helyén 1928-ban szentelték föl, ma is ez a szegedi görögkatolikusok otthona.
 

Az aprócska kápolna vasárnaponként sokszor kicsinek bizonyul, ünnepek alkalmával akár ötven hívő is a templomon kívül kapcsolódik be a szertartásba. Volt, amikor az egész Lechner teret megtöltötték a szegedi és környékbeli hívek: 1988. augusztusában a szegedi Kocsis Péter primíciáját ünnepelte a város. 2023. május 18-án azonban nem csak a téren folyó munkálatok, hanem a különleges ünnepi esemény miatt is kicsinek bizonyult volna a Lechner tér, hiszen az azóta Fülöp szerzetesi nevet viselő és érsek-metropolitává beiktatott főpásztor áldozópapot szentelt.

Veres Zoltán diakónus 2022 óta segíti alázattal Szaplonczay Miklós parókus munkáját, életében pedig mennybemenetel napján érkezett el az egyik legszebb nap: pappászentelése. Nem csak Zoltán diakónus életében volt ez különleges ünnep, hanem Szeged város történetében is: először szenteltek görögkatolikus papot a napfény városában.

A görögkatolikus közösséggel szoros baráti viszonyt ápoló alsóvárosi ferencesek életében is különleges volt a mai nap, hiszen Mátyás király korában épült gótikus, de barokk belsővel díszített templomukban harminc görögkatolikus pap, három diakónus, egy alszerpap és három ministráns szolgálattétele mellett szentelt papot a görögkatolikus érsek-metropolita. Szokatlan látvány volt a gótika hálóbordás mennyezete alatt és a barokk csavart oszlopos oltárai között zajló bizánci rítusú szertartás, ám ahogy a templomban jelen lévő két, egymástól jelentősen eltérő művészeti irányzat is szent harmóniát alkot, a nyugati rítusú templomtérben magasra szálló tömjénfüst és bizánci liturgikus énekek is sokszínű egyházunk egységét jelképezték.

„Ma új örömhirdető jelenik meg a családunkban, aki – görögkatolikus papként – elsősorban nem magyaráz, hanem ünnepel és ünnepet vezet, nem csak tanít, hanem megénekeltet, saját hitéről úgy tesz tanúságot, hogy abban ő is, családja is, a rábízott közösség is hitében megerősödjön” – mondta beszédében Fülöp metropolita.

„A papság szentsége nem jutalom, hanem erő. Arra senki méltóvá lenni nem tud, hanem az arra kiválasztottakat Szentlélek ereje teszi képessé. Minél inkább átéli valaki ennek a magasztos hivatásnak a rendkívüliségét, minél inkább érzi magát méltatlannak a meghívásra, képtelennek az emberfeletti szolgálatra, annál több lehetőség jut a Léleknek a munkálkodásra.

A pap nem csak tanító, nem csak karvezető, hanem alter Christus-ként a személyében ugyanazt éli meg, mint amit az egyház. Személye és lénye sugározza a Szentháromság meghívó szeretetét, Krisztus Urunk megváltásának örömét, a Szentlélek minden hívő életét átalakító erejét.

Ma ünnepelünk és örvendezünk. Együtt örülünk Zoltán diakónus testvérünk pappá válásának. Közösen örvendező szívvel tekintünk fölfelé Krisztus Urunkra, aki fölemelkedik, hogy leküldje nekünk a Szentlelket. Ma ez a Szentlélek átalakító erejével leszáll Zoltán testvérünkre és mindnyájunkra. Zoltán papsága mindnyájunk öröme és mindnyájunk feladata. Kísérjük őt tovább szeretetünkkel és imáinkkal! Ne csak ezen ünnepi napon énekeljük neki: axiosz, hanem váljék élete az Isten titkainak pecsétjévé, az emberek boldogságának kulcsává. Axiosz! – énekeljük neki, imádkozzunk tehát érte, hogy egész életében azzá váljon: Isten méltó papjává! Amen”

A szentelést követően parókusa, Szaplonczay Miklós méltatta Zoltán atya eddigi szolgálatát. Mint mondta, sok újdonságot hozott az egyházközség életébe, és a Szentlélek megerősítő támogatását kérte, hogy továbbra is ilyen lelkesen és lelkiismeretesen szolgálja a rábízott híveket.

Az újszentelt a mindenhatón kívül Fülöp atyának, családjának, feleségének és szüleinek köszönte meg, hogy végigkísérték a papságig vezető úton. Háláját fejezte ki, hogy korábbi szolgálati helyeiről ilyen sokan eljöttek (Miskolcról, Hajdúdorogról, Nyíregyházáról, Máriapócsról, Létavértesről, Budapestről, és Felvidékről is érkeztek hívek.)

A szertartás végén Zoltán atya az előző napi virrasztáson megszentelt olajjal miroválást végzett.

Zoltán atya és családja ezt követően ebédre hívta a jelenlévőket. Szokás szerint a megyéspüspök ezen az ebéden közli az újszentelt pappal első szolgálati helyét. A kinevezést a szegedi hívek hangos éljenzése fogadta, hiszen Zoltán atya helyén marad: a szegedi parókia diakónusa helyett ezentúl a parókia káplánja lesz.

Veres Zoltán

Született: 1988. április 19. Budapest
2007. propedeutikus év
2008-2013. szemináriumi évek Nyíregyházán
2013. Szakoly - egyházközségi kisegítő
2014. Létavértes - egyházközségi kisegítő
2014. Bodrogszerdahely (Felvidék) - egyházközségi kisegítő
2015. Józsefvölgy (Felvidék) - egyházközségi kisegítő szlovák ajkú közösségben
2015-2018. Hajdúdorog - hittanár-nevelőtanár
2018-2020. a propedeutikus év elöljárója
2020-2021. Debrecen, székesegyház - egyházközségi kisegítő
2021. házassságkötés
2021. április - diakónusszentelés Máriapócson
2021-2022. Máriapócs - diakónus
2022-2023. Szeged - diakónus
2023. május 18. papszentelés Szegeden
2023. május 18-tól Szeged - segédlelkész

 

VEZETŐ HÍREK
Szíriáról Debrecenben - Kocsis Fülöp előadása

Lelkinapra várják az öregdiákokat Hajdúdorogon

Elhunyt Puskás László
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Szíriáról Debrecenben - Kocsis Fülöp előadása

Lelkinapra várják az öregdiákokat Hajdúdorogon

Elhunyt Puskás László
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Elhunyt Puskás László
Elhunyt Puskás László
 
Lelkinapra várják az öregdiákokat Hajdúdorogon
Lelkinapra várják az öregdiákokat Hajdúdorogon
 
Szíriáról Debrecenben - Kocsis Fülöp előadása
Szíriáról Debrecenben - Kocsis Fülöp előadása
 
Erősödjetek meg az Úrban! - egyéves a Szentháromság te...
Erősödjetek meg az Úrban! - egyéves a Szentháromság te...
 
Jótékonysági koncert az Érseki Hivatalban
Jótékonysági koncert az Érseki Hivatalban
 
Újra egy közös úton - Betlehembe
Újra egy közös úton - Betlehembe