Újságíró találkozó Máriapócson

Újságíró találkozó Máriapócson

2023-03-23 09:03:57
Szerző: Vándor Ilka, fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye
Máriapócs
Pályázat
Görögkatolikus Médiaközpont
Az Örömhírvétel ünnepéhez kapcsolódóan szervezett újságíró találkozót Kondás Sándor atya, aki a Görögkatolikus Metropólia Sajtó- és Médiaközpontjának munkatársaival fogadta Máriapócson 2023. március 21-én az érdeklődő kollégákat.

A találkozóra, mely egyben lelki nap is volt a résztvevők számára, a máriapócsi Családvárban gyülekeztek a résztvevők, akik között a Magyar Rádió, a Magyar Katolikus Rádió, a Szent István Rádió, a Mária Rádió, az EWTN/Bonum TV, a Kölcsey TV, a Keresztény Élet, a Kelet-Magyarország, dehir.hu, a Hajdúdorogi Főegyházmegye Sajtóirodája, a Nyíregyházi Egyházmegye Sajtóirodája, a Miskolci Egyházmegye Sajtóirodája is képviseltette magát.

A program imaórával kezdődött a kegytemplomban, amelynek különlegességét az adta, hogy a vendégek olvasták fel a zsoltárokat. A szertartás végén Fülöp metropolita köszöntötte a találkozó résztvevőit, és egyúttal arra kérte őket, hogy „mindig csak örömhírt közöljenek, közvetítsenek”. Az Isten titkának a kifürkészése jóval bonyolultabb annál, minthogy egyszerűen rávághatnánk, nincs Isten, vagy ellenkezőleg, mindenre Jézus a válasz. A válaszokat épp annyira nehéz megtalálni, mint a hírek mögött rejtőző örömhírt. Mert minden mélyén ott van az Isten, és minden hírben meg lehet találni az örömhírt. A legszörnyűbb dologban is jelen van Isten üzenete, s a hívő újságírók feladata, hogy ezt közvetítsék az emberek felé. „Nyitogassuk az emberek szemét! Nem kell magyarázkodni, ha az igazságot keressük, hiszen ott van az Isten, ott van az örömhír. Tartózkodjunk a féligazságoktól, amiket sokkal könnyebb megtalálni! Az igazságkeresés egyúttal istenkeresés is. Ekkor az Isten átalakítja a munkánkat, és apostolokká tesz minket. Kérem az Istent, hogy igazság hírnökeit sokszorosan áldja meg!” – zárta gondolatait Fülöp atya.

Papp Miklós görögkatolikus pap, morálteológus „A médiában dolgozók prófétasága” című előadásában ahhoz kaptak a jelenlévők segítséget, mit kell tenniük ahhoz, hogy növekedjen az örömhír befogadásának és továbbadásának készsége. Másszóval milyen változást, megújulást kíván a médiában dolgozó keresztényektől a szekularizált-, posztmodern-, információs társadalom emberei felé irányuló újságírói kommunikáció?

Papp Miklós szerint a médiában dolgozni prófétai hivatás, melyben a büszkeség érzete, a maradandót alkotás érzése mellett gyakran meg kell küzdeni a szélbe szórt szavak érzésével is, hiszen ez a munka talán kevésbé megfogható, mint egy tényleges fizikai alkotó folyamat végeredménye.

A médiában dolgozni csak hivatástudattal lehet, prófétálni pedig egyben részesedés a próféták életéből is, s a fizetséget nem feltétlenül ettől a világtól kapjuk meg. Miklós atya Ezékiel próféta meghívástörténetét idézte, akinek meg kellett ennie az Úr keze által nyújtott könyvtekercset, hogy annak tartalma a bensőjévé váljék. Ezáltal az Isten szava édessé vált benne, s egyúttal az Úr keze súlyosan rá is nehezedett. A hivatás eszerint áldás és teher is lehet is egyszerre.

A szó erejének fontosságát hangsúlyozva Miklós atya kifejtette, hogy bizalommal hirdessük Isten szavát, melyet előtte meghallgattunk. A szó ugyanis a gondolatvilágig jut el, a szív közepébe, ami nemcsak az érzelmek, hanem egyben a döntés központja is. Ferenc pápa Az evangélium öröme kezdetű apostoli buzdítása idézve: „A szónak olyan lehetőségei vannak, melyeket nem láthatunk előre. Az evangélium olyan magról beszél, mely, ha elvetették, önmagától növekszik, akkor is, amikor a földműves alszik (vö. Mk 4,26-29). Az Egyháznak el kell fogadnia a szó e felfoghatatlan szabadságát, mely a maga módján, különféle formákban hatékony, annyira, hogy gyakran felülmúlja előrelátásunkat és széttöri sémáinkat.”

A „kikhez kell szólni?” és a „hogyan kell szólni?” kérdéseket taglalva az előadó kifejtette, hogy régen a harcos ateizmus és a harcos hitvédelem álltak szemben egymással. A posztmodern mai világban azonban mindannyian útitársak vagyunk, és egy igazság felé haladunk. A mai társadalmat a spirituális éhség jellemzi, a posztmodern kereső ember felé pedig már nem harcos hitvédelemmel, hanem örömmel és „élvezettel” kell közeledni, mert így lehetünk hitelesek és követhetők.

Magunkra reflektálva elsősorban a jövőképünket kell rendbe tennünk, mert a jövőképünk hat a jelenünkre, és ez a múlttal való bánást is képes korrigálni. Krisztus az abszolút jövő, a jó emlékezés pedig a jövőt mutatja.

Előadása zárásaként Papp Miklós arra ösztönözte a jelenlévő újságírókat, hogy több személyes vallomást, kortárs és sorstárs történetet osszanak meg az emberekkel. Legyen fókuszban a tudósok hitvallása és a „más” bemutatása is nemcsak az egyházban, hanem különböző felekezetben, különböző vallásokban egyaránt!

Papp Miklós második előadása „A szép” címet viselte. A témát történeti áttekintésben szemlélve az előadó kifejtette, hogy vissza kell térnünk a szép azon felfogásához, melyet az ókori görögök és a középkori ember képviselt a szépségről, amely azt holisztikusan szemlélte a jó és igaz fogalmakkal egységben. Ezt a felfogást a felvilágosodás filozófiája törte meg, amely megteremtette a szépség esztétikai fogalmát, s ezáltal az igazat és a jót elszakította a széptől. Ebben az értelemben a szép elveszítette metafizikai tartalmát és csupán csak szórakoztat.

Miklós atya szerint azonban „birkózni kell a széppel”! Hans Urs von Balthazart említve a szépség elbűvölésében és a hit aktusában ugyanis ugyanaz történik, melynek a végkimenete mindkettő folyamatban az öröm. Bemutatta a szépség nyugati és keleti felfogását is, szerinte a keleti út új szintézist hozott létre, mely szerint: a filozófiai szépség egyenlő Isten dicsőségével: „Minden szép Isten dicsőségének epifániája.”

„És hogy miért fontos Isten dicsősége, szépsége?” - tette fel a kérdést Miklós atya. A szép bizalmat ébreszt, elbűvöl, beindítja az igazra és a jóra való törekvést, nem hagy nyugton, őrzi Isten misztériumát és egyúttal az emberét is. Végezetül pedig vigasztal, és a keresztet is átkeretezi -zárta gondolatait Papp Miklós.

Az előadások után a résztvevők közös ebéden vettek részt a Zarándokházban, majd egy kötetlen hangulatú beszélgetésen tehettek fel kérdéseket az előadónak és egymásnak. Szóba kerültek napjaink médiájának műfaji kihívásai, az állami finanszírozás és függetlenség kérdése, a minőségi anyaggyártás problémái, a helyi egyházak és világegyház megjelenése a médiában, s végül, de nem utolsósorban a fiatalabb generációk megszólítása is.

Miklós atya búcsúzóul minden jelenlévőnek feltette a kérdést, hogy „mit visz magával a mai napról?” Az elhangzó válaszokból pedig azt szűrhették le a résztvevő újságírók, hogy egy igazán intenzív, mély, lelki élményben lehetett részük, hiszen a mintegy harminc válaszoló mindegyike tudott új gondolatot hozzáfűzni az elhangzottakhoz.

Akinek még mindezek után is volt ideje és lehetősége, az a program zárásaként sétát tehetett nemzeti kegyhelyünkön, amelynek keretében Pindzsu István atya mesélte el a kegykép történetét, valamint bemutatta az érdeklődőknek a kegyhelyet és annak intézményeit is. Kondás Sándor atya mint szervező a nap végén úgy bocsátotta útjára a résztvevőket, hogy gondolataiban már a következő találkozó kezdett körvonalazódni mindenki legnagyobb örömére.

A program a NEAO-KP-1-2022/6-001000 azonosítószámú projekt keretében, a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

VEZETŐ HÍREK
Kutatók éjszakája a nyíregyházi főiskolán

Stefano Parenti professzor volt a vendégünk

Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek világnapjára
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Kutatók éjszakája a nyíregyházi főiskolán

Stefano Parenti professzor volt a vendégünk

Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek világnapjára
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Kutatók éjszakája a nyíregyházi főiskolán
Kutatók éjszakája a nyíregyházi főiskolán
 
Idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül
Idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül
 
Idén már hatéves az angliai magyar görögkatolikus köz...
Idén már hatéves az angliai magyar görögkatolikus köz...
 
Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek vilá...
Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek vilá...
 
Stefano Parenti professzor volt a vendégünk
Stefano Parenti professzor volt a vendégünk
 
Lítiás nagy vecsernye a budaörsi görögkatolikus templom...
Lítiás nagy vecsernye a budaörsi görögkatolikus templom...