STÓLADÍJSZABÁS

érvényes 2019. január 1-jétől

Összeg Pap Kántor Sekrestyés Templom
Szent Liturgia 2.500.- 1.400.- 500.- 300.- 300.-
Esküvő 30.000.- 16.000.- 8.000.- 3.000.- 3.000.-
Temetés 25.000.- 14.000.- 7.000.- 2.000.- 2.000.-
Sírkő megáldása 4.000.- 2.000.- 1.400.- 300.- 300.-
Harangozás 1.500.- --- --- 500.- 1000.-
Pannichida 500.- 200.- 100.- 100.- 100.-
Hramota 1.000- 500.- 300.- 100.- 100.-
Parasztáz, virrasztás a templomban 3.500.- 2.000.- 900.- 300.- 300.-
Parasztáz, virrasztás a templomon kívül 4.000.- 2.400.- 1.000.- 300.- 300.-

Harangozás az elhunytakért csak egyházi temetés esetén lehetséges.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a szociálisan rászorulók esetén a díjak összege csökkenthető, illetve elengedhető.
Az anyakönyvi keresés díja 1000 forint.
A fenti egyházi szolgálatok elvégzésének feltételeként egyházfenntartási díj visszamenőleges kifizetése nem követelhető.