Böjti gondolatok

2019 Húsvét előtt

2019-3-24 „Többet ér a példa, mint a szó, és a tett jobb tanítómester a nyelvnél.” (Nagy Szent Leó)
2019-3-23 „Aki ételt eszik, és nem tud böjtölni, az adja át magát a bőséges irgalmasságnak, végezzen jámbor imákat, mutasson megfeszített buzgalmat Isten igéjének hallgatásában.” (Aranyszájú Szent János)
2019-3-22 „Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.” (Weöres Sándor)
2019-3-21 „Böjtölj, mert vétkeztél, böjtölj, hogy ne vétkezzél, böjtölj, hogy kapj valamit, böjtölj, hogy megőrizhesd, amit kaptál.” (Aranyszájú Szent János)
2019-3-20 „Ha egész életünket a böjt szabályozná, nem volna ennyi nyögés és sóhajtozás.” (Nagy Szent Bazil)
2019-3-19 Változni nehéz, de néha ugyanannak maradni még annál is nehezebb
2019-3-18 „Nézd csak, hogyan hat a böjt: meggyógyítja a betegségeket, kiszárítja a testből a felesleges nedveket, kiűzi a gonosz szellemeket, elhessegeti a helytelen gondolatokat, nagyobb világosságot ajándékoz a szellemnek, megtisztítja a szívet, megszenteli a testet, végül pedig elvezeti az embert Isten trónja elé. Nagy erő a böjt és nagy sikerekhez vezet.” (Szent Atanáz)
2019-3-17 „Pedig ha ők betegek voltak, én zsákruhát öltöttem, böjttel gyötörtem magamat, újra meg újra szívből imádkoztam.” (Zsolt 35,13)
2019-3-16 „A böjt által Isten előtt megigazulsz.” (Nagy Szent Bazil)
2019-3-15 „Ez a fajta (démon) pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre.” (Mt 17,21)
2019-3-14 „Létünk törvénye: önmagunk legyőzése. E nélkül a tökéletesség legmagasabb fokát nem lehet elérni.” (Mahatma Gandhi)
2019-3-13 Az alázat lefelé mutat, de felfelé visz …
2019-3-12 „Mondjunk le most, nagyböjtben, a bosszú édességéről,a harag keserű füvéről,a fegyelmezetlen beszéd csípős fűszeréről,az önelégültség édes pudingjáról, az önös énre építő hiúság proteinjéről,az előítéletek erős italáról, a barátságtalanság kenyeréről és az önsajnálat bódító boráról.”
2019-3-11 „A böjt az alázatosság anyja, minden bölcsesség forrása, a böjt minden jónak anyja, a tisztaságnak és minden erénynek tanítója.” (Aranyszájú Szent János)
2019-3-10 „Amint az egészséges szemek számára természetes a látási vágy, úgy a józanul teljesített böjt számára természetes az imádságvágy.” (Szíriai Izsák)
2019-3-9 „Van testi böjt, van lelki böjt is. Az a testi böjt, amikor a gyomor tartózkodik az ételtől, italtól. A lelki böjt az, amikor a lélek megtartóztatja magát a rossz gondolatoktól, cselekedetektől, szavaktól. Az a jó böjtölő, aki minden rossztól eltávolodik.” (Zadoni Tichon)
2019-3-8 A világ annyit tud Isten országáról, amennyit tükröződni lát belőle a mi életünkben. Ez pedig nagy felelősség.
2019-3-7 „A szigorú böjtök feleslegesekké válnak, ha utánuk az ételek bőséges élvezete következik, amely hamarosan a falánkság bűnébe visz.” (Római Kasszián)
2019-3-6 „A böjt célja a tiszta áldozás. Azért nyújtották nekünk az atyák is a böjt küzdőterét, s adták nekünk a bűnbánat idejét, hogy megtisztítva és megmosva magunkat így közeledjünk a Szentséghez.” (Aranyszájú Szent János)
2019-3-5 „A böjt minden lelki tevékenység kezdete és alapja. Bármilyen erényt építesz a böjt alapjára, az megingathatatlan és rendíthetetlen lesz, mint a szilárd kőre épített épület.” (Teológus Új Szent Simeon)
2019-3-4 „A böjt régi adomány, a böjt az atyák kincse.” (Nagy Szent Bazil)