Böjti gondolatok

2019 Húsvét előtt

2019-4-20 Leborulunk a te kínszenvedésed előtt, Krisztus. Mutasd meg nekünk a te dicső föltámadásodat is! (IX. királyi imaóra)
2019-4-19 Magasztalunk téged, Jézus Királyunk, és tiszteljük a te sírodat és szenvedéseidet, mert ezekkel mentettél meg minket az enyészettől. (magasztaló vers)
2019-4-18 Alázkodjunk meg egymás előtt, s mossuk meg egymás lábát, mert Krisztus is azt parancsolta tanítványainak, de nem hallgatott rá Júdás, a szolga és csaló. (ikosz)
2019-4-17 A drága kenetet a bűnös asszony a könnyeivel keverte, és miután lábadat megcsókolta, szeplőtelen lábaidra öntötte. Neki azonnal megtisztulást adtál, ki érettünk szenvedtél. Ajándékozz nekünk is bocsánatot, és üdvözíts minket! (dicséreti sztihira)
2019-4-16 Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez: Nem tudtatok egy órát sem virrasztani velem? (Mt 26, 40)
2019-4-15 Az Egyház igazi története az életszentség története. (Olivier Clément)
2019-4-13 Mert íme, elvesznek, akik eltávoznak tőled, elpusztítottad mindazokat, akik hűtlenül megcsaltak téged. (Zsolt 72)
2019-4-12 Azért született, hogy életét adja.
2019-4-11 Ha tenger nem gátolhatta Mózest, ha a fal nem gátolhatta Józsuét, ha Góliát nem gátolhatta Dávidot, ha a kereszt nem gátolhatta Jézust, akkor téged sem gátolhat semmi abban, hogy Isten akaratát cselekedd.
2019-4-10 „Nemcsak a gyomrunkon lehet böjtölni, van szóböjt is, indulatböjt, a kedvenc újság helyett lehet játszani a gyerekekkel, a tévé helyett beszélgetni a házastárssal vagy tanulmányozni a Bibliát. Jézus a böjtöt az istenfélő élet ugyanolyan természetes velejárójának tartotta, mint az imádkozást vagy az adakozást. Aki élete valamely területén tudatosan, határozott céllal elkezdi gyakorolni ezt a lemondást, nagy lelki gazdagságra lel. „Atyád... megfizet neked.” (Cseri Kálmán)
2019-4-9 „Lelki böjtöt vállalva, testvérek, a nyelvetek se szóljon csalárdságot! Senki se adjon okot megütközésre, sem testvére botránkozására!” (Előre megszentelt áldozatok lit.)
2019-4-8 „Az ember azzá válik, amit tesz. A tetteink visszahatnak ránk. A jótettek, az erények egyre jobbá tesznek bennünket, a rossz tettek, a bűnök lehúznak, beszennyeznek bennünket. Tetteink beépülnek a személyiségünkbe. Nem tudunk úgy jók lenni, hogy ezáltal jóvá ne váljunk. Nem tudunk úgy törekedni az igazságra, hogy ne váljunk egyre inkább igaz emberré. Nem tudunk úgy hazudozni, hogy ne váljunk előbb-utóbb hazuggá. Tetteink meghatároznak minket.” (Böjte Csaba)
2019-4-7 „Mikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat.” (Mt 6,16)
2019-4-6 „Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr: Törd össze a jogtalan bilincseket, és oldd meg az iga köteleit! Bocsásd szabadon az elnyomottakat, törj össze minden igát! Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől! Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz a hátvéded.” (Iz 58,6-8)
2019-4-5 „Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.” (Széchenyi István)
2019-4-4 „Aki nem böjtöl, az egyben annak adja a tanújelét, hogy ő már valami mással töltekezett be, de nem Istennel; aki nem böjtöl, abban jóllakik és elalszik az Isten utáni éhség és vágy, aki nem vágyakozik, az nem virraszt, és aki nem virraszt, azt alva fogja találni az érkező Vőlegény.” (Anselm Grün)
2019-4-3 „Az élet azért van, hogy odaadjuk. Sokszor mondtam, hogy a mi életünk olyan, mint egy marék aranypor. Hatalmas érték, kincs. De hogyha nem adjuk oda valamiért, akkor is kiperegnek a mindennapok az ujjaink közül.” (Böjte Csaba)
2019-4-2 „A lemondás lelkileg nagyon megerősít.” (Patsch Ferenc)
2019-4-1 „A koplalás és az Istennek szánt idő teret nyitott bennem. Ezt a teret aztán Isten jelenléte tölthette be. Tele hassal nem találtak volna meg azok a gondolatok, érzések, amelyek a remetenapot élménnyé tették számomra.” (Bátor Botond)
2019-3-31 „A böjti időszakok részei a lényemnek. Éppoly kevéssé tudok lemondani róluk, mint a látásomról. Ami a látást jelenti a külvilág számára, az a böjt belső világunk számára.” (Mahatma Gandhi)
2019-3-30 Azért tartózkodjunk, hívek az elenyésző eledelektől és a káros szenvedélyektől, hogy az isteni keresztről kapott életet elnyerjük. (Alkonyati istentisztelet)
2019-3-29 „A böjt által Isten előtt megigazulsz.” (Nagy Szent Bazil)
2019-3-28 Isten ismeri nehézségeidet. Ő helyreállítja mindazt, ami megtört.
2019-3-27 „Az imádságot éppen a böjt idején végezzük figyelemmel, mert akkor a léleknek könnyű, semmi nem nyomja, és nem adja át magát az élvezetek veszedelmes terhének." (Aranyszájú Szent János)
2019-3-26 „A böjt számomra a test és lélek pihentetése, regenerálása Isten közelségében. Nem kétnapos éhezés, mint egyik-másik fogyókúra; ilyenkor éppenséggel visszakapok valamit az élettől, időt fordíthatok testemre-lelkemre.” (Marie Helvin) 
2019-3-25 Reggelizz egyedül, ebédedet oszd meg felebarátoddal, vacsorádat add oda ellenségednek. (ősi magyar mondás)
2019-3-24 „Többet ér a példa, mint a szó, és a tett jobb tanítómester a nyelvnél.” (Nagy Szent Leó)
2019-3-23 „Aki ételt eszik, és nem tud böjtölni, az adja át magát a bőséges irgalmasságnak, végezzen jámbor imákat, mutasson megfeszített buzgalmat Isten igéjének hallgatásában.” (Aranyszájú Szent János)
2019-3-22 „Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.” (Weöres Sándor)
2019-3-21 „Böjtölj, mert vétkeztél, böjtölj, hogy ne vétkezzél, böjtölj, hogy kapj valamit, böjtölj, hogy megőrizhesd, amit kaptál.” (Aranyszájú Szent János)
2019-3-20 „Ha egész életünket a böjt szabályozná, nem volna ennyi nyögés és sóhajtozás.” (Nagy Szent Bazil)
2019-3-19 Változni nehéz, de néha ugyanannak maradni még annál is nehezebb
2019-3-18 „Nézd csak, hogyan hat a böjt: meggyógyítja a betegségeket, kiszárítja a testből a felesleges nedveket, kiűzi a gonosz szellemeket, elhessegeti a helytelen gondolatokat, nagyobb világosságot ajándékoz a szellemnek, megtisztítja a szívet, megszenteli a testet, végül pedig elvezeti az embert Isten trónja elé. Nagy erő a böjt és nagy sikerekhez vezet.” (Szent Atanáz)
2019-3-17 „Pedig ha ők betegek voltak, én zsákruhát öltöttem, böjttel gyötörtem magamat, újra meg újra szívből imádkoztam.” (Zsolt 35,13)
2019-3-16 „A böjt által Isten előtt megigazulsz.” (Nagy Szent Bazil)
2019-3-15 „Ez a fajta (démon) pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre.” (Mt 17,21)
2019-3-14 „Létünk törvénye: önmagunk legyőzése. E nélkül a tökéletesség legmagasabb fokát nem lehet elérni.” (Mahatma Gandhi)
2019-3-13 Az alázat lefelé mutat, de felfelé visz …
2019-3-12 „Mondjunk le most, nagyböjtben, a bosszú édességéről,a harag keserű füvéről,a fegyelmezetlen beszéd csípős fűszeréről,az önelégültség édes pudingjáról, az önös énre építő hiúság proteinjéről,az előítéletek erős italáról, a barátságtalanság kenyeréről és az önsajnálat bódító boráról.”
2019-3-11 „A böjt az alázatosság anyja, minden bölcsesség forrása, a böjt minden jónak anyja, a tisztaságnak és minden erénynek tanítója.” (Aranyszájú Szent János)
2019-3-10 „Amint az egészséges szemek számára természetes a látási vágy, úgy a józanul teljesített böjt számára természetes az imádságvágy.” (Szíriai Izsák)
2019-3-9 „Van testi böjt, van lelki böjt is. Az a testi böjt, amikor a gyomor tartózkodik az ételtől, italtól. A lelki böjt az, amikor a lélek megtartóztatja magát a rossz gondolatoktól, cselekedetektől, szavaktól. Az a jó böjtölő, aki minden rossztól eltávolodik.” (Zadoni Tichon)
2019-3-8 A világ annyit tud Isten országáról, amennyit tükröződni lát belőle a mi életünkben. Ez pedig nagy felelősség.
2019-3-7 „A szigorú böjtök feleslegesekké válnak, ha utánuk az ételek bőséges élvezete következik, amely hamarosan a falánkság bűnébe visz.” (Római Kasszián)
2019-3-6 „A böjt célja a tiszta áldozás. Azért nyújtották nekünk az atyák is a böjt küzdőterét, s adták nekünk a bűnbánat idejét, hogy megtisztítva és megmosva magunkat így közeledjünk a Szentséghez.” (Aranyszájú Szent János)
2019-3-5 „A böjt minden lelki tevékenység kezdete és alapja. Bármilyen erényt építesz a böjt alapjára, az megingathatatlan és rendíthetetlen lesz, mint a szilárd kőre épített épület.” (Teológus Új Szent Simeon)
2019-3-4 „A böjt régi adomány, a böjt az atyák kincse.” (Nagy Szent Bazil)