Kitüntetések Kassán az állami ünnep alkalmából
2011.március 23., szerda

A Magyar Köztársaság kassai főkonzulátusa ünnepi fogadást tartott a Löffler Képtárban nemzeti ünnepünk alkalmából. Szerencsés János főkonzul beszédében szólt a közös Európáról, a határok eltűnéséről és Magyarország európa uniós elnökségéről, majd a szlovák-magyar viszonyról. Hangsúlyozta, hogy bár voltak ellentétek, de ezek sohasem érték el a francia-német konfliktusok súlyosságát. A szlovákok mentalitásban és kultúrában állnak hozzánk a legközelebb. Az egyesülő Európában nagyobb lehetőségek állnak rendelkezésünkre, mint korábban.

Beszéde után Abaházi Nagy Lívia operaénekesnő, a Bodrogköz csalogánya bűvölte el a meghívott közönséget. Majd sor került a Magyar Köztársaság elnöke által adományozott kitüntetések átadására.

Elsőként Gyurkovics András, görögkatolikus pap vehette át a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét. Gyurkovics András Kárpátalján született 1924-ben, majd Beregszászon és Ungvárott folytatott tanulmányokat. Ez utóbbi helyen és Eperjesen végezte a papi szemináriumot. Alighogy pappá szentelték, arra akarták kényszeríteni, hogy olvadjon be az ortodox vallásba. Erre nem volt hajlandó, így két év kényszermunkát végzett a zólyombrézói vasgyárban, majd még katonai szolgálatot is kellett teljesítenie, végül 1968-tól folytathatta papi hivatását a magyar hívek körében. A kitüntetést a 15.000 görögkatolikus hívő, pap és vértanú nevében köszönte meg. Ez elégtételt jelent mindannyiuk számára. A sok megpróbáltatáshoz erőt föntről kapott. Az Írás tanítása szerint, „ne aggódjatok előre, hogy mit kell mondjatok, hanem ami adatik nektek abban az órában, azt mondjátok, mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem a Szentlélek.” (Mk 13,11) Így erősen hitte, szembe tud nézni a megpróbáltatásokkal. Azzal is fenyegették, hogy visszatoloncolják Kárpátaljára és ennek Szibéria lesz a vége. Külön köszönetet mondott feleségének, aki kitartott mellette és a legnehezebb időkben bátorította, miközben három gyermeküket egyedül nevelte.