Egy hosszú edzőtábor vége… egy papi pálya kezdete
2016.augusztus 28., vasárnap

Kocsis Dániel focistának készült. Tehetségének köszönhetően akár híres játékos is lehetett volna. De egy „hívó szó” már diákkorában is ott motoszkált benne. Ez a hívó szó nem volt más, mint a Jó Isten hangja. Közel tíz évet várt arra, hogy eljöjjön az ő napja: 2016. augusztus 28-án, Keresztelő Szent János vértanúságának emléknapján jött ez el. Debrecenben, az Attila téri Főszékesegyházban, több száz ember előtt szentelte áldozópappá Kocsis Fülöp.

Ahogy az érsek-metropolita prédikációjában fogalmazott: „Dániel testvérünk nagyon sokat várt erre a mai alkalomra, hogy aztán beteljesülhessen a vágya, hogy Isten kegyelméből pappá legyen. Ma tehát egy hivatás beteljesülésének az ünnepén vagyunk. Ez a hivatás azonban rejtett módon indul, senki más nem tud róla, csak a meghívott és a meghívó Isten. Ez azonban nem csupán egy személyes ügy, hanem másokra is kisugárzódik, nem lehet elrejteni, hogy mennyire szereti a Jó Istent, vagy éppen mennyire nem. Dániel testvérünk, aki ma áldozópappá lesz, először fogadja az Isten Bárányát az ő tenyerébe: azonosuljon, egyesüljön majd ezzel a Báránnyal, hogy valóban az Ő szeretetét tudja szétsugározni mindenkinek – zárta szavait Kocsis Fülöp. 

A megszólított és igent mondó ember, vagyis a felszentelt pap, Kocsis Dániel, a Szent Liturgia végén egy példával élt: „aki ismer, az tudja, milyen fontos számomra a foci. A Jó Isten meghívott engem az Ő csapatába, hogy részese legyek annak a társaságnak, akiket az emberek közé küld. Rábíz olyan edzőkre, akik ezalatt a hosszú edzőtábor alatt, lassan tíz éve foglalkoztak velem. Így köszönet illeti elsősorban az Istent, hogy meghívott. A püspök atyákat is köszönet illeti: Szilárd püspök úr vett fel ugyanis a papnövendékek soraiba, Kocsis Fülöp, érsek atya felkészülésem során bizalmával jelentős szerepet játszott, Bosák Nándor püspök úr pedig végig kísérte a kispapi éveimet. Köszönet nekik, és persze a családomnak, a szüleimnek és a feleségemnek.”

Kocsis Dániel, áldozópappal sokszor találkozhatnak majd a hívek is: az érseki hivatalban továbbra is ellátja majd a titkári feladatait, emellett az Attila téri görögkatolikus egyházközségnél lesz kisegítő lelkész. „Számomra ez egy ajándék - mondta az új pap – ez a hivatásom fundamentumát jelenti, ráadásul az irodai száraz, papír munka mellett üdítő feladatnak tekintem. Papíron felkészültem az előttem álló útra, de a Jó Isten útjai kifürkészhetetlenek. „Taníts meg engem, hogy a Te akaratodat cselekedjem, mert te vagy az én Istenem.” Ezt választottam jelmondatul, ezzel azt akartam kifejezni, hogy bár hosszú utat tettem meg a papságig, sőt, vannak elképzeléseim a papsággal kapcsolatban, mégis kész vagyok arra, hogy azokat a feladatokat végezzem majd el, melyeket a Jó Isten elém állít.” 

Isten áldása kísérje papi munkáját!

Hajdúdorogi Főegyházmegye