A görögkatolikus egyház oktatási/nevelési rendszerének története Dublinban
2016.augusztus 26., péntek

Szabó József 1991-ben a következőket írta a görögkatolikus egyház oktató/nevelő tevékenységéről: ”Ezen egyház tanító tevékenységét elismerésre méltó tettei közé kell sorolnunk ma is, mert évszázadokon át a legalacsonyabb társadalmi helyzetű, a politikai manipulációkon gyakran feláldozott nemzetiségi híveiknek igyekeztek ismereteket nyújtani”

A görögkatolikus egyház huszadik századi oktató és nevelő tevékenységét mutatták be Dublinban a 2016. augusztus 23-26. között megtartott Európai Neveléstudományi Konferencián (ECER). A konferencia célja részben az volt, hogy a különböző oktatási/nevelési elméletek, gyakorlatok bemutatásra kerüljenek. Ennek keretén belül Inántsy-Pap Ágnes, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola oktatója - aki egyben a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Programjának doktorandusza is - tartott előadást egyházunk oktatási rendszerének történetéről. A magyarországi görögkatolikus egyház az iskolák államosításáig (1948) rendkívül szerteágazó oktatási és nevelési tevékenységet folytatott, közel 150 elemi iskolát tartott fenn, melyek a parókiák mellett működtek. Az államosítás következtében a hivatalos görögkatolikus közoktatás megszűnt, de Sója Miklós nyomán Hodászon, a későbbi cigány kápolnában elindult a hívek oktatása és nevelése. A rendszerváltás újra lehetővé tette a görögkatolikus egyház számára, hogy iskolákat alapítson, illetve tartson fenn. Napjainkban már több ezer diák tanul újra görögkatolikus fenntartású alap-, közép- vagy felsőoktatási intézményben.

                                 Görögkatolikus Metropólia