Nemzetközi zarándoknap a gyermekáldásért
2016.augusztus 29., hétfő

Harmadik alkalommal rendezték meg az 1Úton Nemzetközi Zarándoknapot, a Mária Út Egyesület és a Mária Rádió szervezésében. A nemzetközi megmozdulás a Mária Út teljes útvonalának bejárását jelenti, Mariazelltől Csíksomlyóig, a Felvidéktől Máriagyüdig. Ez több mint 120 zarándokszakasz bejárása, átlagosan 27 km-es szakaszokra lebontva.

Augusztus 27-én keltek útra a zarándokok Kárpát-medence-szerte, csatlakozva Böjte Csaba ferences rendi szerzetes felhívásához. Csaba testvér június 1-jén levelet írt Ferenc pápának, amelyben tudomására hozta, hogy ezt a napot a gyermekvállalásért szervezik Közép-Európában. „Elindulunk egy úton, a Mária útján imádkozva zarándokolni, mert mindannyian világosan érezzük Szent II. János Pál pápa sürgető felhívását, hogy az élettelen dolgok kultuszát az élet kultúrájára cseréljük, másként elveszünk” – írja levelében Böjte Csaba. 

Az Európa- és világszerte ismert Mária Út kárpát-medencei szakaszához kapcsolódva így indult el egy közös célért több ezer ember Ausztriából, Erdélyből, Délvidékről, Felvidékről és Magyarországról egyaránt, hogy együtt éljék át azt a különleges lelki élményt, amelyet a zarándoklat ad. A Mária Út Egyesület szlovákiai társszervezője a Via Marie Polgári Társulás és a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség. A felvidéki útvonal kiépítésén, és a próbautak végigjárásán fáradoznak már több éve, amelyben a helyi önkormányzatok, szervezetek, társulások és magánszemélyek segítik munkájukat. 

Az 1Úton Nemzetközi Zarándoknaphoz a felvidéki zarándokok az Udvard–Cigléd, Szőgyén–Cigléd, valamint Ipolyság–Palást útvonalak bejárásával csatlakoztak. A ciglédi Mária-kegyhely Kürt község határában található, és emberemlékezet óta zarándokolnak oda hívek a környező falvakból. A palásti Babba–kápolna szintén kedves zarándokhelye a térségnek. Mivel a hagyományos pünkösdi szentmise elmaradt, ezúton kívánták pótolni azt, a zarándoknappal egybekötve. A reggeli órákban gyülekeztek a hívek a szőgyéni Nagyboldogasszony-templom előtt. Csatlakoztak a szőgyéniekhez Kőhídgyarmatról, Ebedről, Nagyölvedről, Zselízről, Kövesdről, Bátorkesziről, Köbölkútról és Párkányból. Több mint félszázan zarándokoltak a Mária Légió szőgyéni prezídiumának szervezésében, hogy megtegyék a 9,5 km-es útszakaszt. A keresztalja legidősebb zarándoka 80 éves volt, a legfiatalabb 6 éves. Az Udvard–Cigléd útszakasz 17 kilométer. Török András vezetésével indultak útnak az udvardi plébánia elől, miután megérkeztek az érsekújvári és zsitvabesenyői hívek, és áldásban részesítette őket Ft. Nagy András.  

Az Ipolyság–Palást útvonal 15,8 km. A hajnali órákban már útra keltek Méhes Richárd vezetésével, aki Csallóközből érkezett társaival. Az ipolysági Nagyboldogasszony–templom előtt Cserei András ipolysági plébános áldásban részesítette a 11 zarándokot. A déli órákban volt szentmise a Babba–kápolnánál, melyet Hlédik László palásti atya mutatott be, és ahová csatlakoztak az ipolyfödémesiek és a helyi hívő közösség, így közel százan fohászkodtak gyermekáldásért. A Ciglédre érkező csoportok a kora délutáni órákban érték el a kegyhelyet. Autóbusszal érkeztek Szőgyénből és Udvardról azok, akik nem tudták vállalni a gyaloglást, hogy részesei legyenek a Szűzanyát tisztelő eseménynek. De jöttek autókkal, kerékpárokkal és lovasokat is lehetett látni. Jelen voltak a házigazdák, a Kürt községet és egyházközséget képviselő szervezők és hívek. A 16 órakor kezdődő szentmiséig gyónási lehetőség és keresztúti ájtatosság várta az érkezőket. Sokan megálltak a szent kútnál, ahol vizet merítettek. A szentmisét Ft. Kiss Róbert nagyszombati püspöki helynök mutatta be, a híveivel érkező Nagy András udvardi plébánossal és Maga Péter helyi lelkiatyával. Ezen a napon Cigléden, a Nagyboldogasszony búcsújáróhelyen közel háromszázan imádkoztak a gyermekvállalásért és gyermekáldásért. A három keresztalja összességében 42,3 kilométerrel csatlakozott a megmozduláshoz. Részesei voltak nemcsak hívő közösségek, hanem a társadalom különböző rétegeiből társulások és csoportok, családok és magányosak, fiatalok és idősek, kerékpárosok, természetjárók és környezetvédők, különböző nemzetiségű, világnézetű, egymás mellett élő emberek, megtapasztalva a közös célt, az egymás mellett és egymásért való zarándoklást. 

A Via Marie Polgári Társulás elnöke, Török András felolvasta Böjte Csaba levelét, majd köszönetet mondott a szervezőknek, a lelkiatyáknak, a polgármestereknek, akik támogatták a zarándokutat, szervezeteknek és egyesületeknek, amelyek önzetlen munkájukkal segítették annak létrejöttét. Szervezőtársaival bíznak abban, hogy a Mária Út kiépítése és élővé tétele meghonosul térségeinkben, és a jövőben egyre többen csatlakoznak nemzetünk szellemi kulturális örökségéhez, a Mária-tisztelethez.  

A Mária Út Polgári Társulás kezdeményezésére a Mária-tisztelet zarándok- és búcsúhagyománya Magyarországon miniszteri döntéssel felkerült a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékére. Szeptember 16-án, a Kulturális Örökség Napján ünnepélyesen teszik közzé a nemzeti jegyzékre vételt. 

Végezetül álljanak itt Székely János püspök gondolatai, aki a Mária Út életre hívásának támogatója, maga is lelkes zarándok, több könyvet publikált a Mária Út kapcsán: 

„… A Mária Út összeköt Istennel és összeköt egymással is. Segíti népünket a lelki talpra állásban, megerősödésben. Összeköt minket a határon túl élő testvéreinkkel. Beindítja azt a lelki vérkeringést, melyet elszorítottak, elvágtak a határok. Összeköti a Kárpát-medence népeit, amelyek évszázadok óta együtt, egymás mellett éltek itt. Az út hidakat akar építeni, kultúrákat akar összekötni. Egységet alkotni a Teremtő és a zarándok között, aki kilép Isten gyönyörű világába, és magába szívja az általa alkotott harmóniát. Az 1Úton zarándoklat legyen ennek az egységnek megünneplése, megerősítése.”

felvidek.ma