BÖJTI GONDOLATOK KARÁCSONY ELŐTT Semmiért se aggódjatok, hanem minden körülmények között imádság és könyörgés által hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé! És Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Fil 4,6-7
Pályázatok Beruházások

Szent öregek mondásai

Paphnutiosz (5.) Egy testvérnek, aki a thébaiszi pusztaságban élt, az a gondolata támadt: „Mit ülsz itt terméketlenül? Kelj fel, menj egy kolostorba, ott majd gyümölcsözik fáradozásod!” Erre felállt, elment Paphnutiosz abbához, és felfedte neki a gondolatot. Az öreg pedig így szólt hozzá: „Fordulj vissza, és ülj le kunyhódba! Aztán végezz egy imát reggel, egyet este és egyet éjszaka! Ha éhes vagy, egyél, ha szomjas vagy, igyál, és ha fáradt vagy, aludjál! De maradj a pusztaságban, és ne engedd, hogy meggyőzzön gondolatod!” Ő erre elment János abbához, és közölte vele Paphnutiosz abba szavait. János abba azt mondta: „Egyáltalán ne imádkozz, csak maradj kunyhódban!” Erre útnak indult a testvér, elment Arszeniosz abbához, és mindent elbeszélt neki. És az öreg így szólt hozzá: „Tartsd meg, amit az atyák mondtak neked, mert ennél többet nem tudok mondani!” És teljesen megbizonyosodva ment el. A szent öregek könyve - JEL Könyvkiadó, 2010