Kérdezzen bizalommal a lelkiatyától!


Biztonsági kérdés:
Mennyi tizenkilenc meg tíz? (a választ számmal kell beírni)


küldés
eddigi válaszok
Tisztelt Lelkiatya!

Római katolikus templomban kötöttem házasságot a református vallású férjemmel. A családja nagyon ellenezte a házasságkötésünket, ennek ellenére megtörtént. Lehet, hogy ez rányomta a bélyegét a házasságunkra is, mindenesetre 10 évvel később a polgári házasságunk válással végződött. A férjem elhagyott, egy új kapcsolatot létesített, melyben már gyermek is született. Sokáig reménykedtem, még a válás után is, hogy talán meggondolja magát és újrakezdjük, de a gyermek megszületése után felhagytam minden reménnyel. Úgy érzem, semmi keresnivalóm az életében, ezért elhatároztam, hogy az Isten színe előtt kötött házasságunkat érvényteleníttetem.
A kérdésem az lenne, hogy ennek mi a rendje, mik a feltételek, kihez kell fordulnom, kinek a segítségét kérhetem a házasság felbontásában?

Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!

Egy hívő lélek
Kedves Húgom!
Sokszor hangoztatjuk, hogy az egyházban megkötött házasság nem felbontható, nem lehet érvényteleníteni.
Az a jogi folyamat, amelyről ennek kapcsán hallani lehet, nem egyéb, mint a korábban megkötött házasság alapos és tüzetes megvizsgálása. Ugyanis előfordul - sajnos, a mai világunkban egyre gyakrabban - hogy házasságkötéskor nincsenek meg az alapvető feltételek, amelyek a házasság érvényességéhez nélkülözhetetlenek. Ha ez így volt, akkor mondja ki az egyház a házasságkötésének semmisségét.
Mit tegyen? Nehéz helyzetben van. Ha 10 évig együtt éltek, de megromlott a kapcsolatuk, akkor nem valószínű, hogy a megkötéskor már érvénytelen lett volna. Ennek ellenére nem haszontalan ennek megvizsgálása. Forduljon a parókusán vagy plébánosán keresztül az egyházmegyei bírósághoz, s ott elmondják a szükséges további lépéseket.
Ha az Ön házasságkötése érvényes volt, azt ember nem választhatja széjjel. Ebben az esetben Önnek a férje mellett a helye, a férjének pedig Ön mellett. Még ha született is gyermek az új kapcsolatból, ha a férjével mégis ki tudnak békülni, akkor ennek a gyermeknek a léte nem lehet akadály a házasságuk rendbehozatalában. Én sokkal inkább ezt az utat, a sokkal nehezebb, de üdvösebb utat javaslom. (Közben megteheti, hgoy egyházilag megvizsgáltatja a házasságkötésüket, az említett módon, de nem biztos, hogy ez az Istennek tetsző út!) Sokszor vannak rövidebb-hosszabb zsákutcák, melyekből mindig van visszaút. Adja Isten, hogy ez történjék az Önök életében is!
Kedves Lelkiatya!
Tavaly ilyentájt már ugyan volt róla szó, de úgy emlékszem nem történt megnyugtató megoldás. Boldog Romzsa Tódor vértanú ünnepének liturgikus szövegeiröl lenne szó. Mennyi készült el belöle, és ami elkészült, elérhetö-e valahol az interneten. Válaszát köszönöm.
Köszönjük, hogy figyelmeztetett rá. Valóban a tavalyi szövegekben is megtalálható, de kérése miatt tettük fel idén is a honlapra.
Kedves lelkiatya.
Szeretném megtudni hogy a Római Katolikus egyház tiltja e az orális szexet.
A szex, a nemiség a házasságon belül csodálatos ajándék, azon kívül rablással szerzett zsákmány. A házasfelek egymásnak adása, a nem házasok között viszont egymás kihasználása. A szentségi házasságban Isten mosolya, azon kívül az ember nyomorúsága.
Ugyanakkor a házasságon belül is meg kell maradnia az egymás iránti tiszteletnek, figyelmességnek, tapintatnak. Sőt, mindig a társ örömét kell keresni, sohasem önző módon a sajátot. Ez a kiegyensúlyozott és boldog testi kapcsolat kulcsa.
Az Egyház nem szól bele a módszerek részleteibe, ez a hálószoba benső titkai közé tartozik. De tudni kell, hogy nem a módszer adja az örömöt, hanem az Egyház tanítása szerinti figyelmes tapintat, tisztelet, a kölcsönös és önzetlen szeretet.
(Erről a kérdésről bővebben a Fórumon is lehet olvasni egy morálteológus írásában.)
T Lelkiatya ! Nemsoká itt a temetőbe-járás ideje, a Mindenszentek és a Halottak napja ünnepe,ez is előhozza bennem a kérdést : a Túlvilágon mindenkit fogunk ismerni ? Azért, lássuk be, amióta az " ember " a Föld nevű bolygón lakik ,megfordult pár millió ember. Kíváncsi vagyok , h azok a Palánták , Akik nem tudtak megszületni / hibás " döntés ", v. eü.okok miatt / ,Azok felismerik, h kik lettek volna a szüleik ?És,akikkel az ember már életében nem találkozik,nem tud elbúcsúzni tőlük,mit fogunk tenni,ha "találkozunk " ? Köszönöm,h megoszthatom gondolataimat.Hedvig
Kedves Hedvig!
Egyik alkalommal Jézusnak is hasonló kérdést tettek föl. A szadduceusok azt firtatták, hogy "odaát" milyen viszony lesz az emberek között. Ha történetesen egy asszonynak több férje volt özvegysége miatt, akkor ki lesz majd odaát a férje? Erre Jézus azt válaszolta, ?Nem azért tévedtek, mert nem ismeritek az Írásokat, sem az Isten hatalmát? (Mk 12,24). Be kell vallanunk, hogy nem tudjuk, mi lesz odaát, mi vár ránk. Azt tudjuk, hogy nem szabad gyermeki módon azt képzelni, hogy nagyjából ott is olyan lesz az élet, mint itt, csak boldogabbak leszünk. Az odaát egészen más!
A kérdésére általánosságokat tudok mondani. Bizonyos, hogy nem vész el a személyiségünk, sem az emlékeink. Nem vesznek el a személyes kapcsolataink sem. Most itt töredékes a megismerésünk, akkor majd úgy fogjuk ismerni egymást, ahogyan Isten ismer minket. Nem lesz korlátja a megismerésnek (Kor 13,12). Ott nincsen idő, nincsen tér. Mi, emberi lények is mintegy átszellemülünk (1Kor 15,42-44). Azt is tudjuk még, hogy ott nem fog hiányozni senki és semmi.
A részletekről meg - remélem - majd odaát fogunk tudni bővebben beszélgetni.
Kedves Lelkiatya!
Eddig úgy gondoltam,hogy haragot érzek néhány embertársam irányába és nem tudok nekik megbocsájtani.De rájöttem,hogy a haragom az irányukba valójában indokolotalan,mert nekem igazából nem is velük van problémám,hanem az adott helyzetekkel(be nem teljesült kivánság,csalódás,elutasitottság,meghiusult erőfeszitések).Gyakran éreztem haragot,csalódottságot,megbántottságot olyankor is amikor nem vétettek ellenem,csak sok idő kellett,hogy rájöjjek,hogy ez igy van.Ugy érzem,hogy ezek a helyzetek összefüggésbe hozhatók azokkal az érzelmekkel,amelyeket gyermekkoromban,serdülőkoromban tapasztaltam a szüleim részéről és másoktól is.Sokszor éreztem visszautasitást és elvetettséget.És sokszor ujjáélednek bennem ezek az érzelmek,amit kiváltanak belőlem személyek és események.Ilyenkor ugy érzem,hogy a lelkem legmélyén kapok sebeket,összetörtnek érzem magamat ugy érzem nincs belső erőm,motivációm.Sokszor az elutasitást vagy azt,hogy mások nem ugy gondolnak rám,ahogy én godolok rájuk a személyem elleni sérelemnek érzem,és ilyenkor képes vagyok elhatárolódni azoktól az emberektől.Tudom,hogy ez nincs rendjén,és szeretnék is rajta változtatni.Elkezdtem imádkozni két emberért,akikkel nézeteltérésem volt,az egyik embertől elnézést is kértem,a másik helyzetben ugy érzem csak az ima tud segiteni,hogy a helyzet rendezödjön,mert a másik fél elhatárolódik tőlem,az is lehet,hogy tévesen mérem fel a helyzetet és neki ez az egész nem is olyan fontos.Ugy érzem sikerült megbocsájtanom,de a sebek még fájnak.Hogyan lehetne ezekből a sérülésekből gyógyulni és mi a módja annak,hogy a multbeli dolgokat magam mögött hagyjam?
Köszönöm hogy ezt leirhattam.Segitségét,válaszát előre is köszönöm.
Mia
Kedves Mia!
Megerősíthetem, hogy ez a gyógyulási folyamat már elindult a lelkében. Azzal hogy fölismert sok összefüggést az események, a saját érzései, múltból származó érzelmi emlékei között, ez világosan mutatja, hogy egyre jobban látja saját helyzetét. Majdnem azt mondhatom, már megvan a diagnózis, és ez már több mint fél siker. A lelki dolgokban ugyanis épp a világos látás a legnehezebb. A lelkiatya feladata legtöbbször éppen az, hogy megvilágítsa a folyamatot, rámutasson, honnan származik a baj. Az utána következő tanács már csak akkor hat, ha sikerült belátni, hogy merre kell menni.
És ezt az utat is megfogalmazta. Az imádság nem csak arra alkalmas, hogy az Égiek segítségét kérjük ahhoz, amit mi nem tudunk elérni. Imádság közben az ember lelke egyre nyílik, az Isten közelségének köszönhetően egyre nagyobb világosság tárul föl benne. Imádság közben valójában mi magunk gyógyulunk, és ennek következménye az, hogy körülöttünk is rendeződnek a dolgok. Persze, ne feledjük, mindig vannak új és új küzdelmek.
Ha valakit nem tudunk szeretni, nem tudunk neki megbocsátani, akkor ez a legfontosabb, hogy imádkozzunk érte. Ne csak azért, hogy a kapcsolatunk rendeződjék, hanem kifejezetten őérte, hogy kegyelmeket kapjon, hogy az Istenhez közelebb juthasson. Ez az Isten elé vitt jószándékunk kiöli belőlünk is a haragot, ellenszenvet, ugyanakkor kegyelmi kapcsolatot létesít közöttünk. Ez a gyógyulás folyamata.
Hozzá kell tennem, hogy a gyógyuláshoz mindig idő is kell. A lelki világosságnak az is része, hogy tudunk türelmesek is lenni.
Dicsőség Jézus Krisztusnak. Kedves Lelkiatya,egy alkalommal a nejemmel beszélgettünk mindenről és szóba jött a vallás is témaként. A nejem nem katolikus,a világ keletkezése volt a téma,hogy Isten teremtette a világot és mikor Ádám és Éva került szóba,hogy a paradicsomba milyen jó volt és mégis meg szegték Isten parancsát,hogy a tiltott fáról ne egyenek. Nem akarom sokáig nyujtani hisz mindenki tudja mit jelent ez. A kérdésem az,hogy ha Ádám és Éva nem követik el az áteredő bünt, Jézus Krisztusnak akkor nem kellett volna megszületnie,hogy a világot meg váltsa?!Igazából nem tudom,hogy tetszik-e érteni a kérdésem vagy,hogy egyáltalán kérdezhetek-e ilyet. Vétkeztem ezzel? Köszönöm szépen a türelmét. Üdvözlettel:Miklós.
Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Kedves Miklós!
Nagyon jól tette, hogy megírta ezt a kérdést. Másokat is érdekel, és fontos teológiai tanítást érint. Sokan gondolják úgy, hogy Krisztus azért "jött a földre", hogy megszabadítson minket a bűneinktől. Krisztus Urunk ennél mérhetetlenül többet hozott. Az Atya nem pusztán "helyreállítani" akarta az eredeti rendet, hanem beteljesíteni azt, amit a teremtésben elhatározott. Minket, földi embereket azért teremtett a saját képére és hasonlóságára, hogy meg is ajándékozzon a saját életével. Ez az isteni képmás, amelyet megalkotott, Jézus Krisztusban teljesedett be, Őbenne teljes és tökéletes az, amit a Teremtő az emberről akart és elgondolt. Jézus segítségével, Jézus által, Jézusban tud megajándékozni minket ezzel az isteni élettel. Ennek mintegy elengedhetetlen velejárója, hogy a bűnöktől megszabadítson bennünket.
Azt nem tudjuk, hogyan alakult volna a világ, ha nem történik meg a bűnbeesés. De az biztos, hogy Krisztus a teremtés csúcsa és beteljesülése, tehát neki el kellett jönnie! Ezért fogalmaz így Szent Pál, hogy "amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született" (Gal 4,4). Mi már ebben a "beteljesült" időben élünk, csak esetleg nem vesszük észre. Azóta, hogy Krisztus emberré lett, minden megváltozott a világban, de ezt csak a hívők fogják föl. Minél nagyobb hittel él valaki, annál mélyebben érti meg és érzékeli ennek valóságát. Nekünk Krisztushoz kell igazodnunk, Őt követnünk, és Ő a Lélek által elvezet bennünket a teljes igazságra (Jn 16,13).
Tisztelettel megkérném a Lelkiatyát, és az ide tartozó embereket, hogy 3 hónapos szenvedés után, ma elhunyt drága jó NAGYMAMÁMÉRT legyenek kedvesek a lelki üdvéért elmondani egy imát. Nagyon-nagyon szerettem ŐT! Mindenkinek köszönöm!
Természetesen imádkozom kedves Nagymamájáért, és másokat is kérek, hogy tegyék meg ezt.
Kedves Főtisztelendő Lekiatyám!

Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz: Hogy a Túlvilági életben megmarad-e a személyiségünk az emlékeinkkel együtt??

Válaszát, segítségét előre is köszönve,
Tisztelettel: M.Magdolna
Kedves Magdolna!
A személyiségünk örökre megmarad. Még a kárhozatban sem tűnik el. Éppen ez jelenti az örök és enyhítetlen kínt, hogy az ember szembesül azzal, hogy kizárta magát az örök boldogságból, és ezt teljes tudatával átéli. Az örök boldogságban, ahová Isten kegyelméből az üdvözültek jutnak, ott pedig szintén teljes személyiségünkkel lesznek jelen, különben nem is lehetne boldogságról beszélni. Az emlékek az emberi élet szerves része, azok is megmaradnak, nyilván átszellemült módon. Mintegy Isten szemével lesznek képesek látni, hogy mi miért történt a földi életben.
Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Kedves Főtisztelendő Lelkiatya!

Azzal a kérdéssel fordulnék Önhöz, hogy segítségét kérjem egy kérdésben, ami régóta foglalkoztat. "Velünk lesznek-e az állatok a Mennyben? Üdvözülhetnek-e az állatok?" (Hiszen nincs bűnük, ott voltak a Paradicsomban és Noé bárkájában is.) Internetes kutakodásaim eredményeit egy blogban gyűjtöm.
Lenne egy bibliai vonatkozású kérdésem is: az Izajás 11,6-9.-ben leírtak szó szerint értendőek, vagy a békesség szimbólumaként?
Előre is köszönöm a segítségét, a válaszát: Zsófia
http://allatmennyorszag.wordpress.com
Kedves Zsófia!
Az igaz, hogy az állatoknak nincsen bűnük, de nem azért, mert olyan jók lennének, hanem mert nincsen lelkük sem, nincs személyiségük, tehát személyi felelősségük sincs. Az bizonyos, hogy ha Önnek van egy vagy több kedves állata, azok nem fognak hiányozni Önnek az Isten Országában. Az az öröm, amit a velük töltött együttlét jelent, az teljesen és maradéktalanul meglesz odaát is. Adja Isten, hogy erről még odaát is beszélgethessünk!
Izaiás próféta az ókori zsidó emberek számára jól érthető képpel szemléleti a messiási kor boldogságát. A teremtéstörténetben a bűnbeeséssel megtört az egység nem csak Isten és ember, ember és ember, között, hanem az ember és a természet között is. Ennek lesz helyreállítása a messiási állapot, amikor újra a szeretet törvénye irányít mindent. Hogy ez valójában milyen lesz, arról fogalmunk sincs, nincs rá sem szavunk, sem róla elképzelésünk. Mégis emberi fogalmakkal így próbálja érzékelhetővé tenni a szent szerző, ahogyan a próféciában olvasható.
Tisztelt Lelkiatya!
Összebarátkoztam egy amerikai eredetű, nem karizmatikus kis keresztény felekezetbe járó fiatalokkal. Szóba került a család és a házasság kérdése. Ez a gyülekezet tiltja a vegyes házasságokat, vagyis, hogy valaki hitetlent vagy más felekezetbe tartozót vegyen el/ menjen hozzá. Fő érvük a II. Korinthus 6, 14. Ez az igeszakasz tényleg tiltja a vegyes házasságokat? Pál apostol valahol azt mondja, hogy a hitetlen fél megszentelődik a hívő házastársa által.
Ebben a versben ez áll: Ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel! Mi köze az igazságnak a sötétséghez?
Ezt a mondatot egy kis erőltetéssel akár a házasságra is lehet vonatkoztatni, de hogy ez az igeszakasz tiltaná a vegyes házasságot, az teljesen téves felfogás. Sohasem szabad igeverseket kiragadni a környezetükből azért, hogy azzal érvelni tudjunk az álláspontunk mellett. Mindig a Biblia egészének a tanítását kell keresnünk, természetesen a Biblia tulajdonosa, az Egyház értelmezésének segítségével.
Az Egyház nem ajánlja az un. vegyes vallást, de tiltást sem fogalmaz meg. Nem kis nehézséget vesz magára az a hívő ember, akinek a házastársa éppen a legfontosabb dologban, az Istennel való kapcsolatában nem tud vele osztozni. De számtalanszor igazolódott Szent Pál tanítása is, amit Ön is idéz, hogy a hívő fél megszenteli a hitetlent. Ám arra is van számtalan példa, hogy a hivő fél lassan elveszíti a hitét, ha azt nem élheti, nem gyakorolhatja családjával együtt rendszeresen. Mindenesetre alaposan meggondolandó az ilyen lépés. Ha a jövendőbeli házastárs elutasító vagy akárcsak közömbös a vallási kérdésekben, akkor én sem javaslom hogy a hívő házasságot kössön vele.
Kedves Lelkiatya!

D. nevű úr kérdése kapcsán írok.
Ön ezt válaszolta a kérdezőnek:
"Nem az érzés alapján tartozunk valamely felekezethez, hanem az egész életünkkel. Természetesen nagyon jó tanácsot adott a feleségének, amikor az mondta, hogy ő római katolikusnak írja be magát. Megkeresztelkedése révén oda tartozik. Hogy a családjuk együtt jár el a görögkatolikus templomba ez megint üdvözlendő és dicséretes dolog. Igazán nem szükséges emiatt a kedves feleségének rítust változtatnia, hiszen amint eddig, úgy ezek után is részt vehet minden szertartáson, részesülhet a szentségekben.
Van lehetőség a rítusváltásra, ehhez mind a két illetékes püspöknek a beleegyezése szükséges. Én azonban nem javaslom."

Nagyon fájdalmasan érintett ez a válasz, így vallásként nem jelöltem be semmilyen katolikus felekezetet.
Hiszen Ön ezt javasolta egy olyan családnak, ahol már az esküvő (!) is görögkatolikus volt, sőt azóta úgy él a család és a gyerekek is...de MÉGIS a feleség esetében a kezdeti, kereszteléskori római katolikusságot javasolta megjelölni.
Ez kicsit "kitúrás", megkülönböztetés szerintem. És igenis, nem véletlen, (gondolom), hogy hova tartozónak ÉRZI MAGÁT.

Merthogy akkor ha úgy érzi, akkor úgy is él! Tehát az a hölgy dacára egész életének, imáinak ...mégsem az Önök egyházába tartozik? Mindig lesz egy pici fal? Egy tüske? Jó, jó szép a görögkatolikus közösségbe járás, node a kereszteléskor...hát nem a "magunkfajta". A családban is ő lesz a "kakukktojás"....?
(szándékosan túlzok)

Amikor láttam ezt a választ, tudtam, hogy SOHASEM leszek egyenrangú fél, közösségi társ ebben az egyházban. Csak egy átjáró. Nem baj. Így születtem, adott hagyományokról "lemaradtam". Biztos szükséges a megkülönböztetés, kik azok akik ennek a hagyománynak éltetői, a beleszületettek, akik tényleg többet tudnak róla.

Részemről nem jelöltem a vallást ezek után, mert római katolikusnak nem érzem magam (nem közösségi, hanem vallási értelemben, tehát teológiailag)
Sok minden világos lett számomra. Eddigi - esetleg távolságtartó - találkozások görögkatolikusokkal, lelkészekkel...

(Nade, ha a cselekedeteink nem mutatják Jézust, akkor aztán mindegy hovatartozáson rágódni.)

Földesi Éva
Veszprém
Kedves Éva!
Roppant sajnálom, hogy elutasítást olvasott ki a válaszomból. Tudja, becsületbeli dolog az, hogy e nyilvános felületen senkit ne arra bíztassunk, hogy nem görögkatolikusként mégis hozzánk tartozónak írja be magát a népszámlálási adatlapon.
Hála Istennek sokan, talán egyre többen vannak, akik szeretnek a közösségeinkbe, a szertartásainkra járni. Ennek én magam görkat. lelkészként is igen örvendek. Vannak közöttük katolikusok, protestánsok, más felekezethez, vagy addig sehova se tartozók. Szívesen látunk mindenkit, hiszen azt a gazdagságot, amit kaptunk az Úrtól szívesen megosztjuk másokkal. Szeretnénk, ha minél többen fölismernék Krisztus útjának boldogságát. De hát a népszámlálás az egészen más dolog. Nem adatlapon akarjuk a hozzánk tartozók számát gyarapítani, hanem az élő közösségeinkben. Ha nem is jelölt be semmit abba a kis mezőbe, azért nagy szeretettel várjuk továbbra is. Bizonyos vagyok abban, hogy ezt az Ön városában élő atya és az általa vezetett közösség is így érzi és gondolja.
Tisztelt lelkiatya!
Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy házasságban élek sajnos megcsaltak milyen imát mondjak, hogy könnyebben tudjam feldolgozni a történtet?..
Hosszan, nagyon hosszan imádkozzék. Ezt a mély sebet nem lehet egyszerűen valamely imaszöveggel gyógyítani. Menjen el a templomba, és hosszan maradjon ott csöndben. Csak hallgasson és hallgasson. Az Isten, aki végtelenül szereti Önt, és aki mindent tud, mindent megért, a jelenlétével fogja Önt gyógyítani. Ezért kell a hosszú idő. Ezalatt pedig az értelme, a gondolatai is egy kicsit átalakulnak. A fájdalommal együtt apadni fog Önben a vád a társa ellen. Ez is fontos része a gyógyulásnak. Talán lassan még az is fölsejlik, hogy Ön miben vétett, hogy ez történhetett.
Majd csak ezután nyissa meg az ajkát a kérő imára. Azt kérje, hogy maga Isten gyógyítsa meg szerelmük kapcsolatát. A többit bízza Őrá! Tanácsokat nem kell adni Neki, hogy hogyan tegye.
Ha esetleg nehéznek tartja az egyszerű hallgatást - ma sok ember van, aki szinte képtelen rá! - akkor javaslom, hogy e csönd helyett olvassa a zsoltárokat. Akár az egész Zsoltárkönyvet. Mire a 150-ikhez ér, már képes lesz kérni. Sőt, talán meg is köszönni, hogy ez történt, mert a Mindenható valami még jobban kihoz ebből a szörnyűséges rosszból. Mindenképp bízzék ebben, és így imádkozzék.
Kedvas Lelkiatya!
Felbukkant a multból egy régi barát,akivel vannak le nem tisztázott dolgaink.Először én bántottam meg őt,akaratlanul is,utána ő bántott meg engem.Ez az egész félreértésen alapult,de ő nem adott nekem esélyt,hogy ezt tisztázzuk,mindig kitért előle. Egyszer üzenetbe mindent megirtam neki,rázuditottam a dolgokat,amire nem kaptam pozitiv választ.Azóta nem kommunikáltunk egymással.Ugy érzem,hogy jó lenne ha elnézést kérnék tőle személyesen is,lehet hogy ezzel nem tudnánk helyrehozni a dolgokat köztünk,de segitene ha kimondhatnék dolgokat,mert ez az ügy már régóta terheli a lelkemet.Ugy alakultak a dolgok,hogy együtt kell dolgoznunk egy ideig.Ha mások is vannak körülöttünk,akkor keresi a társaságomat,kedves és érdeklődik irántam,pedig el is kerülhetne, ha viszont kettesben maradunk,vagy összefutunk az utcán zavartan viselkedik.A kérdésem az lenne,hogy hogyan hozzam fel neki a régi dolgokat?Én kész lennék rá,hogy mindent elmondjak neki,elnézést kérjek tőle,de nem tudom ő megakar-e hallgatni vagy megint kitérne előlem.Ön szerint van értelme több mint két év elmultával tisztázni dolgokat a multból?Nekem ez elég sok gyötrelmet okoz.
Válaszát előre is köszönöm!
BT
Kedves BT!
Amit érez a lelkében, azt akár indíttatásnak is tekintheti. Igen, itt az ideje kibékülniök. A régi barát ugyanúgy látja Ön, mint ahogyan Ön őt. Ő is pont azt érzékeli, hogy társaságban tudnak egymással természetesen viselkedni, de ha négyszemközt találkoznak, akkor Ön is zavartan viselkedik. Ő is vágyik arra, hogy ezt a sérelmet helyrehozzák.
Nem volt okos dolog sms-ben beolvasni neki, még ha úgy érezte is akkor, hogy igaza is van. Mindez azonban ma már egyáltalán nem fontos.
Igen, szólítsa meg, és kérjen tőle bocsánatot. Ne akarják föltétlen tisztázni a régi dolgokat. Főként azt ne, hogy kinek volt igaza. Ha Ön azzal a nyitottsággal közelít feléje, hogy bocsánatot kér, és egyedül a saját hibáját említi, egyáltalán nem hánytorgatván, hogy ő miben vétett, akkor ugyanezt fogja tőle kapni. Ő is bocsánatot fog kérni, és nem szemrehányást tenni.
Javaslom azért, hogy mielőtt megszólítja, imádkozzék előtte, és kérje a Békesség Lelkének segítségét. Egészen biztosan szép lesz az újra egymásra találás.
T.Lelkiatya! Egyik reggel hallottam a rádióban egy szent életének az "utolsó" napját.Már másét is hallottam,de borzasztóan megrázó! Hogy engedheti az Isten,hogy egyik ember a másikkal ennyi borzalmat műveljen?Miért kell a Jézus miatt ennyi rettenetet elvállalni? Jézus meghalt a " bűneinkért ",akkor,miért bűnös még mindig az " ember " ? Ez a sokféle vallás tönkreteszi az emberi nemet. Azért ölik meg még ma is egymást,mert egyik ebben hisz,a másik abban,és nem bírják elfogadni a másik ember hitét. Ezt hogyan lehetne megváltoztatni? Kösz,hogy meghallgatja gondolataimat,üdv Hedvig
Kedves Hedvig!
Borzongása és fölháborodottsága részben jogos, részben nem.
Valóban szörnyű, hogy milyen rettenetes fájdalmakat tudnak okozni emberek egymásnak. Vagy fogalmazzunk inkább úgy, hogy :...tudunk okozni egymásnak. "Hisz bűnösök vagyunk mi mind, mint a többi nép..." Az Isten szabadságot adott nekünk. Ez nagy titok, és aki úgy véli, hogy tudja a magyarázatát, az téved. Nem tudjuk, miért van a rossz. De azt tudjuk, hogy nem Istentől származik, nem Ő akarja.
A gondolatának ez a része semmiképp sem jogos, hogy kérdésében szinte vádolja a Jóistent mindezért. Az is téves fölfogás, ha valaki azt hiszi, hogy a vallásháborúk, vagy egyéb kegyetlenségek a hit miatt vannak. A kegyetlenség, a gyilkosság oka soha nem az, hogy a másik miben hisz, hanem az elkövető saját gonoszsága. Ilyenkor csak vallási köntösbe öltözteti az elkövetett szörnyűséget, amely, persze, még fokozza a bűnét.
Aki igazán hisz, igazán keresi az Istent, az lehet, hogy másként éli meg ezt, mint a mellette lévő ember, de soha nem fogja ezért bántalmazni.
Ennek megváltoztatásáért annyit tehetünk, hogy mi magunk nem okozunk fájdalmat másoknak sem testi sem lelki értelemben. Nem könnyű dolog ez sem, nagy egyéni küzdelemmel jár. S ha látszólag kis mértékben is, de csökkentjük vele a világban uralkodó erőszakot, tehát növeljük a békét.
Tisztelt Lelki Atya!

A falunkban a görög katolikus pap minden év januárjában feljárja az egész falut házszentelési céllal. Azt szeretném megkérdezni, hogy helyes-e az, hogy a pap hívatlanul be bemegy házakhoz és viszi magával a haragozó asszonyt is, mert sok hívő nem meri megmondani, hogy ne hozza?
Azt akarom még megkérdezni, hogy azt a pénzt, 1.000, 2.000, 5.000 forint stb. összeget amit ilyenkor a papnak fizetnek a hívek, az egyházat megillető adománynak minősülnek, vagy a papot, mint magánszemélyt illetik. "Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok."
Válaszát előre is megköszönve. S
Kedves S!
Igen régi szokás ez, hogy házszenteléskor a pap egész egyszerűen végigmegy a településen, és minden egyes házba bemegy megszentelni azt. Milyen kár, hogy ez ma nem így van, és egyeseket kifejezetten zavar ez a buzgóság. Persze, érzem szavaiból, hogy az atyát kísérő személy még inkább zavaró, mint maga az atya kéretlen jelenléte. Mit lehet tenni? Mindenképp szólni kell a tisztelendő úrnak. Miért is kellene félni ettől?
A házszentelésnek nincsen díja, nincsen árszabása. Ha nem fizetnek az atyának semmit, akkor is el kell hogy végezze ezt a szép és értékes szertartást. Igaz azonban, hogy nagyon sok helyen a szokásnak ez is része, hogy ilyenkor bizonyos összeget is adnak a papnak. Az szörnyű, ha ilyenkor a zsebébe dugdossák a pénzt, mint pincérnek a borravalót. Lehet ilyenkor adományozni, de nem kötelesség. A pap elfogadhatja, de ha látja, hogy szegény helyen jár, jobb, ha visszautasítja. Ez általában neki szóló személyes juttatás, amelyből az őt kísérő személy(ek)nek is adni szokott.
    ... 367 368 369 370 371 
372
  373 374 375 376 377 ...