Kedves Lelkiatya!

Törődik-e valaki nálunk a múlt század első évtizedeiben és a XIX. század végén a Délvidékre, a mai Szerbiába, Vajdaságba telepített tornai, gömöri, abaúji, borsodi, zempléni görög katolikusokkal való kapcsolattartással? Jelezte-e nekik valaki, hogy magyar állampolgársági kérvényükhöz elvileg őseik paróchiáin is kaphatnak igazolást? Gyakorlatilag (tekintettel arra, hogy sok régi paróchia pap és/vagy hívők nélkül maradt) megkaphatják-e - és ha igen, kitől - szüleik, nagyszüleik, dédszüleik házasságlevelét, keresztlevelét?

Ők is vannak talán annyira magyarok, mint mi...

Kitalátor
Van kapcsolat a Délvidékre költözött ruszin testvéreinkkel. Igaz, bizonyára lehetne erősebb is ez a kötelék. A szórványban élőkkel viszont még az ottani görögkatolikus püspök is bajosan tarthatja a kapcsolatot. Nem is tudom, hogyan lehetne őket elérni. Érdemes javaslatokat tenni ennek érdekében az egyházi vezetőinknek.