SZERTARTÁSAINK
Étkezés előtti- és utáni imák

Reggeli előtt

Jöjj el, Jézus, légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk!
Amen.

Reggeli után

Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott!
Amen.

Ebéd előtt

Minden szem tebenned bízik, és te megadod étküket alkalmas időben. Kitárod kezedet, és minden élőt betöltesz jóakaratoddal.
Magasztallak téged, Istenem, Királyom, és áldom nevedet örökké és mindörökkön örökké. Mindennap áldalak téged, és dicsérem nevedet örökké és mindörökkön örökké. (144. zsoltár)
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országod! Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is! Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!
(Pap – más nem mondhatja! –: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké.)
Amen.
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
(Ha van jelen pap: Adj áldást, uram!)
(Pap vagy ha nincs jelen, a családfő mondja:) Krisztus Istenünk, áldd meg szolgáid ételét és italát, mert áldott vagy öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön örökké!
Amen!

Ebéd után

Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, mert megelégítettél minket földi javaidból. Ne hagyj ki bennünket mennyei országodból sem, de amint eljöttél tanítványaid közé, midőn békességet adtál nekik, úgy jöjj hozzánk is, és üdvözíts minket.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek most és mindenkor s örökön örökké!
Amen.
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
(Ha van jelen pap: Adj áldást, uram!)
(Pap vagy ha nincs jelen, a családfő mondja:) Áldott az Isten, ki megvilágosított és táplált minket dús ajándékaival, malasztja és emberszeretete által, öröktől fogva, most és mindenkor s mindörökkön örökké.
Amen!

Vacsora előtt

Enni fognak a szegények, és betelnek, és dicsérik az Urat, kik őt keresik, szívük élni fog örökkön örökké. (21. zsoltár)
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek most és mindenkor s örökön örökké!
Amen.
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
(Ha van jelen pap: Adj áldást, uram!)
(Pap vagy ha nincs jelen, a családfő mondja:) Krisztus Istenünk, áldd meg szolgáid ételét és italát, mert áldott vagy öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön örökké!
Amen!

Vacsora után

Istenszülő, a te méhed lett a szent asztal, melyen a mennyei kenyér, Krisztus Isten nyugodott, akik belőle esznek, örökké élni fognak, amint ígérte ő, aki a mindenséget alkotta.
Örömre derítettél engem, Uram, cselekedeteiddel, és kezed művei láttán ujjongok. (91. zsoltár)
Ránk van jegyezve, Uram, orcád világossága. Örömöt adtál szívembe. Gabonájuk, boruk és olajuk gyümölcsében bővelkedtek amazok, én pedig békességben fogok lefeküdni és álmodni, mert egyedül te, Uram, te juttattál engem hajlékhoz reménységben. (4. zsoltár)
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek most és mindenkor s örökön örökké!
Amen.
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
(Ha van jelen pap: Adj áldást, uram!)
(Pap vagy ha nincs jelen, a családfő mondja:) Velünk az Isten az ő kegyelmével és emberszeretetével mindig, most és mindenkor és örökkön örökké.
Amen.