ÚTMUTATÓ
Korábbi hangos utasítások >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
<
>
2023. május

@ 28. Vasárnap – A Szentlélek eljövetele (Pünkösd) (7. hang)

Liturgikus szín: világos

Megjegyzés: A szokásos kezdetben a mai naptól fogva újra mondjuk a „Mennyei Király”-t.

Szombaton éjjel, vasárnapra virradóan nagy alkonyati istentisztelet, lítia és kenyéráldás, reggeli istentisztelet – Boldog ember... végig – Uram, teh. u. 10 szt.: ün., DM. ün. – Körmenet – Prok. szomb. – Olvk. ün. (Szám 11,16-17.24-29; Joel 2,23-3,5a; Ez 36,24-28) – Lit. szt.: ün. – Előv. szt.: ün. – Most bocs. u. tr. ün., egyszer a pap, kétszer a nép – Kenyéráldás – Áldott legyen – 33. zsoltár első része – Az Úr áldása... és kezdődik a

Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ün. 2-szer, DM. ugyanaz harmadszor – Leül. ün. (2-szer) – Sokirgalmú – Magasztalás ün. – Leül. ün. (2-szer) – Ifjúságomtól – Prok. ün. – Ev. Jn 65. (Jn 20,19-23) – Látv. Kr. elmarad – Ev. csók. ün. renddel – Kánon és katav. ün. – III. óda u. leül. ün. (2-szer) – VI. u. kont. és ik. ün. – IX. e. ün. előének – Szent az Úr elmarad – IX. u. fényének: az első ün. (2-szer), DM. ün. (a második) – Dics.-re 6 szt.: ün., DM. ün. – Nagy dox. u. tr. ün. – Nagy elb. ün.

Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. és bemv. ün. – Tr. ün., DM. kont. ün. – Háromszorszent h. Akik Krisztusban – Prok., al., áldv. ün. – Ap. Csel 3. (ApCsel 2,1-11) – Ev. Jn 27. (Jn 7,37-52. 8,12) – Valóban m. h. ün. előének: „Magasztald, én lelkem, a három személyben létező egy Istenséget!” és a IX. irm. – Ar. Szt. János Liturgiájának befejezése után szokás szerint nyomban kezdődik a

Nagy alkonyati istentisztelet – A nagy ekténiában „A hajózókért” kérés u. a pap a pünkösdi térdhajtási ekt. könyörgéseit énekli – Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.: ün., DM. ün. – Körmenet – Nagy prok.: Kicsoda oly nagy Isten – 1. térdhajtási ima, végezhető a hívek felé fordulva – Hármas ekt. – 2. térdhajtási ima, végezhető a hívek felé fordulva – Add, Urunk – 3. térdhajtási ima, végezhető a hívek felé fordulva – Teljesítsük ekt. – Előv. szt.: ün., DM. ün. – Most bocs. u. tr. A kezdetnélküli, DM. ün. – Nagy elb. alkalmi.

Megjegyzések:

Szabad hét következik, böjti nap nincs.

Szertartási utasítás 2022/23
Szertartási utasítás 2021/22 Melléklet
Szertartási utasítás 2021/22
Szertartási utasítás 2020/21 Melléklet
Szertartási utasítás 2020/21
Szertartási utasítás 2019/20 Melléklet
Szertartási utasítás 2019/20
Szertartási utasítás 2018/19 Melléklet
Szertartási utasítás 2018/19