HANGTÁR

keresés az hangtárban
Dec. 22. 1. Beteljesültek immár a...
Dec. 21. Most és... Bálám prófétai jóslata
Dec. 21. Dicsőség... Az Ige, ki az Atyával
Dec. 21. 4. Az Atya keblét...
Dec. 21. 3. Megtestesülsz és tejet szopsz...
Dec. 21. 2. A próféták és...
Dec. 21. 1. Közeledik már a...
Most és... Tűz heve emészt...
Dicsőség... Közeledik Krisztus...
Dec. 20. 5. Jertek, hívek, menjünk
Dec. 20. 4. Eljön a Teremtő...
Dec. 20. 3. Csorgassatok édes nedűt...
Dec. 20. 2. Fölkelt Jákob csillaga...
Dec. 20. 1. Angyali erők, menjetek előre...
9. Téged mint minden
9. Magasztalás II. (2)
9. Magasztalás II.
8. Az Atyától örök...
7. Megszabadítád a tüzes...
6. Körülvett engem a...
5. Virrasztván felkiáltunk...
4. Hallám a kereszt...
3. A te kereszted...
1. Üdvözítő Istenünknek...
Mennybemeneteli kánon teljes
9. óda katavászia 4. hang, Üdvözlégy szűz...
8. óda katavászia 4. hang, Bilincseinket föloldozá...
7. óda katavászia 4. hang, Fölhangzott a...
6. óda katavászia 4. hang, A Szűz által...
5. óda katavászia 4. hang, Bűnök teljes...
4. óda katavászia 4. hang, Királyok Királya...
3. óda katavászia 4. hang, A magtalan Anna...
1. óda katavászia 4. hang, Istentől a felhők...
9. óda kánon 7. hang, Ki szeplőtelenül szültél...
8. óda kánon 7. hang, Az eléghetetlen bokor...
7. óda kánon 7. hang, A tüzes kemencébe...
6. óda kánon 7. hang, A földi élet...
5. óda kánon 7. hang, A próféták által...
4. óda kánon 7. hang, Látván a próféta...
3. óda kánon 7. hang, Amíg felülről...
1. óda kánon 7. hang, Ki a tenger...
Teljes katavászia
Összes irmosz
Pünkösd 9. magasztalással
Pünkösd 8.
Pünkösd 7.
Pünkösd 6.
Pünkösd 5.
Pünkösd 4.
Pünkösd 3.
Pünkösd 1.
Pünkösdi kánon teljes
Látván Krisztus feltámadását - vegyeskari letét ket sorban
25. Alleluja 5. hang
24. Prokimen 7. hang, Jeruzsálemi utrenye
23. Prokimen 4. hang, Jeruzsálemi utrenye
22. kánon 6. hang, IX. óda, Ne sirass engem, óh anya
21. kánon 6. hang, VIII. óda
20. kánon 6. hang, VII. óda
19. kánon 6. hang, VI. óda
18. kánon 6. hang, V. óda
17. kánon 6. hang, IV. óda
16. kánon 6. hang, III. óda
15. kánon 6. hang, I. óda
14. Tropár 1. hang, záró kathizma, Jeruzsálemi utrenye
13. Most és... tropár 1. hang
12. Tropár 1. hang, jeruzsálemi utrenye, kathizma zárása
11. Dicsőség... tropár 1. hang, jeruzsálemi utrenye, kathizma
10. Tropár 2. hang, József kikérte
9. Jeruzsálemi utrenye, 3. stáció
8. Jeruzsálemi utrenye, 2. stáció
7. Jeruzsálemi utrenye, 1. stáció
6. Tropár 2. hang, A kenethozó asszonyok
5. Most és... tropár 2. hang
4. Tropár 2. hang, Midőn leszállottál
3. Dicsőség... tropár 2. hang
2. Tropár 2. hang, Az istenfélő József...
1. Isten az Úr... 2. hang
A Vatikáni Rádió interjúja Kocsis Fülöp érsek-metropolitával
28. Ne sirass engem, óh anya
  1 2 3 
4
  5 6 7 8 9 10