Mánuel és tsai. vtk.
◀︎ 
 június 17. 
 ▶︎
Korábbi hangos útmutatók >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
Róm 12,4-5.15-21

Testvéreim! Mert miként egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy Krisztusban mi sokan egy test vagyunk, egyenként pedig egymásnak a tagjai.
Örvendezzetek az örvendezőkkel, sírjatok a sírókkal! Egymásról egyenlőképpen gondolkodjatok, ne gondoljatok nagyratörő dolgokra, hanem az alantas munkában is osztozzatok! Ne legyetek magatokkal eltelve! Senkinek se fizessetek rosszal a rosszért! Törekedjetek jó kapcsolatra minden emberrel! Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben! Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok időt az Ő haragjának, mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek – így szól az Úr. Sőt ha éhezik ellenséged, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni; mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne hagyd, hogy legyőzzön a rossz, hanem jóval győzd le a rosszat!

Mt 12,9-13

Abban az időben Jézus betért a zsidók zsinagógájába, és íme, ott volt egy béna kezű ember. Hogy vádaskodjanak ellene, megkérdezték: „Szabad-e szombaton gyógyítani?” Így felelt: „Ha valakinek közületek csak egy juha van, és az szombaton gödörbe esik, vajon nem ragadja-e meg, és nem húzza-e ki? Mennyivel többet ér az ember, mint a juh! Szabad tehát szombaton jót tenni.” Ezzel az emberhez fordult: „Nyújtsd ki a kezed!” Kinyújtotta, és az éppen olyan egészséges lett, mint a másik.

Szent Mánuel és vértanútársai

Szent Mánuel, Szábel és Izmael mindhárman édestestvérek, voltak, Perzsiában születtek. Atyjuk pogány, anyjuk keresztény volt, és kezdettől fogva a keresztény hitben nevelte őket. Amikor elérték az érett kort, mindnyájukat besorozták a hadseregbe. Bár külsőleg a perzsa király katonai voltak, bennsőleg a mennyei Királynak szolgáltak jótetteikkel. Egy alkalommal királyuk a hitehagyott Julián császárhoz küldte őket követségbe, hogy a békéről tárgyaljanak vele. Julián először tisztelettel fogadta őket, de amikor megtudta, hogy keresztények, a szokások ellenére átadta őket a hóhérnak kínzásra. Kalapáccsal ütögették, éles vasakkal szaggatták, a fához szegezték őket, végül 362-ben mindnyájukat lefejezték. Amikor a pogányok el akarták égetni testüket, egy földrengés következtében testüket elnyelte a föld, de a keresztények imádságára 2 nap múlva újra a felszínre kerültek, és illően temették el őket.