Patápiosz szé.
◀︎ 
 december 8. 
 ▶︎
Korábbi hangos utasítások >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
1Tim 6,17-21

Fiam Timóteus! E világ gazdagjainak hagyd meg, hogy ne legyenek fennhéjázók, ne bizakodjanak a csalóka gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad nekünk mindent, amire szükségünk van; hogy legyenek jótékonyak, a jócselekedetekben gazdagok, szívesen adakozzanak, osztogassanak, s gyűjtsenek maguknak gazdag, jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igaz életet. Timóteus! Őrizd meg a rád bízott kincset, kerüld a profán, újdonsághajhászó fecsegést, a megtévesztően elnevezett »ismeret« ellenvetéseit, amelyet némelyek elfogadtak, s a hittől elszakadtak. Kegyelem veled! Amen!

Lk 18,31-34

Azon időben Jézus félrevonta a tizenkettőt, s így szólt hozzájuk: „Most felmegyünk Jeruzsálembe, s beteljesedik minden, amit a próféták az Emberfiáról megjövendöltek. Kiszolgáltatják a pogányoknak, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpdösik. Aztán megostorozzák, megölik, de harmadnap feltámad.” Mit sem értettek belőle. Ez a beszéd olyan homályos volt előttük, nem értették meg, hogy mit akart vele mondani.

Patápiosz szentéletű atya

Szent Patapiosz egyiptomi származású volt, Tébában született. Remeteként sokáig a sivatagban élt, szülőhelyéhez közel, s életvitelében Remete Szt. Antalt követte. Minthogy híre messzire terjedt, rengetegen jöttek hozzá. Így azonban lehetetlenné vált a remeteélet folytatása, ezért idővel Konstantinápolyba ment, s ott telepedett le az egyiptomiak monostorában (a blachernai templom mellett). Itt halt meg a VIII. század elején. Sok csodát tett. Életrajzát – többek között – Krétai Szent András is megírta.