Trifón vt.
◀︎ 
 február 1. 
 ▶︎
2Tim 2,11-19

Fiam Timóteus! Igaz kijelentés ez: ha meghalunk vele, majd élünk is vele; ha tűrünk vele, uralkodni is fogunk vele. Ha azonban megtagadjuk, ő is megtagad minket, de ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg. Ezeket idézd emlékezetükbe, és hívd Istent tanúul, nehogy üres szóharcba bocsátkozzanak. Nem jó az semmire, csak a hallgatók tönkretételére. Törekedj rá, hogy az Isten színe előtt megbízható maradj, munkás, akinek nincs miért szégyenkeznie, s aki az igazság hirdetésében a helyes úton jár. A haszontalan, üres szócsépléstől azonban óvakodjál. Ezek ugyanis egyre inkább belesodornak az istentelenségbe, s fecsegésük úgy terjed, mint a rákos daganat. Közéjük tartozik Himeneusz és Filétusz is, akik eltévelyedtek az igazságtól, mert azt állítják, hogy a feltámadás már végbement, s ezzel nem kevés embert megzavartak hitében. De azért az Isten alapköve szilárdan áll, s ez van ráírva: „Az Úr ismeri övéit.” Továbbá: „Aki az Úr nevét hívja segítségül, szakítson a bűnös élettel.”

Lk 18,2-8a

Mondta az Úr ezt a példabeszédet: „Az egyik városban volt egy bíró, aki Istentől nem félt, és embertől nem tartott. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, aki elment hozzá, és mondta: »Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben!« De az nem akart egy ideig. Aztán mégis így szólt magában: »Noha az Istentől nem félek, és embertől nem tartok, mégis mivel terhemre van ez az özvegy, igazságot szolgáltatok neki, nehogy végül eljöjjön, és arcul üssön.«” Az Úr pedig így szólt: „Hallottátok, mit mondott az igazságtalan bíró. Vajon az Isten nem fog-e igazságot szolgáltatni választottjainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik.”

Szent Trifón vértanú

Frigiából származott, valószínűleg Szamoszatából (vagy Lampakosz kisvárosból) Nikea közelében, 232-ben. Ifjú korában libapásztor volt. Sokat tanulmányozta a Szentírást; Isten kegyelméből a gyógyítások adományát is elnyerte, és fiatal létére is csodás módon tudott gyógyítani. Decius császár kegyetlen keresztényüldözése idején (250 körül) a tizennyolc éves ifjút elfogták, és válogatott kínzásokkal próbálták rábírni, hogy tagadja meg keresztény hitét, ő azonban állhatatos maradt. Ezért lefejezték (vagy más hagyományok szerint fejét szétvagdosták és összezúzták). Ereklyéit a dalmáciai Kotor (Cattaro) római katolikus székesegyházában őrzik, amelynek egyébként Szent Trifón a védőszentje. Nagy tisztelői a bolgárok, ünnepén szentelt borral öntik le a szőlőtőkéket.