Dox. Karalamposz fszvt.
◀︎ 
 február 10. 
 ▶︎
Joel 4,12-21

Így szól az Úr: „Keljen föl, és vonuljon föl minden nép Jozafát völgyébe, mert ott ülök majd ítéletet köröskörül minden nemzet fölött! Lendítsétek csak a sarlót, hiszen eljött az aratás ideje! Gyertek, jöjjetek taposni, mert tele van a sajtó, és csordultig megtelt már a prés alatti kád, mert elszaporodott az ő gonoszságuk. Visszhangzik majd az Igazságszolgáltatás egész völgye, mert elközelgett az Úr napja az Igazságszolgáltatás völgyében! A nap és hold elsötétül, és a csillagok fénye is eltompul.” Az Úr szózata hangzik a Sion hegyéről, és ő hallatja szavát Jeruzsálemből; s megrendül az ég és a föld, de népét megkíméli az Úr, és Izrael fiainak erős menedéke marad. „Akkor majd megtudjátok, hogy én, az Úr vagyok a ti Istenetek, aki szent hegyemen, Sionon lakom. Jeruzsálem pedig szent lesz, és idegenek többé már nem vonulnak át rajta. Azon a napon a hegyekből édes nedű fog csepegni, s a dombokon tej folyik végig, és Júda minden forrásából víz fog áradni. Forrás fakad majd az Úr házából, és megöntözi a Tövisek völgyét. Egyiptom pusztasággá válik, Edom pedig terméketlen sivataggá, mert nyomorgatta Júda fiait, és ártatlan vért ontott földjükön. Mindig lesz majd lakója Júdának, és Jeruzsálemnek is örökkön örökké. Megtorlom vérüket, és nem kegyelmezek”, és az Úr a Sionon fog lakni.

Szent Karalamposz fölszentelt vértanú

Septimius Severus császár uralkodása idején (193-211) volt pap (az egyik szinaxárion szerint püspök) Magnesziaban, s bátran hirdette az evangéliumot. Ezért Lucianus helytartó elfogatta, és miután bőrét lenyúzatta, lefejeztette (202-ben). Fennmaradt róla az a hagyomány, hogy amikor próbára akarták tenni, meggyógyított egy 35 éve ördöngős embert, aki addig a pusztában bolyongott.
Vele együtt szenvedett vértanú-halált Porphüriosz és Vaptosz, valamint három asszony is, akik korábban a kínzásokban vettek részt, de ezek ellenhatására lettek keresztények (akiknek a neve nem maradt ránk).
Szent Karalamposzt különleges tisztelet övezi görög vidéken, ahol böjti napon is „liturgiás szentként” tartják meg emléknapját.Septimius Severus császár uralkodása idején (193-211) volt pap (az egyik szinaxárion szerint püspök) Magnesziaban, s bátran hirdette az evangéliumot. Ezért Lucianus helytartó elfogatta, és miután bőrét lenyúzatta, lefejeztette (202-ben). Fennmaradt róla az a hagyomány, hogy amikor próbára akarták tenni, meggyógyított egy 35 éve ördöngős embert, aki addig a pusztában bolyongott.
Vele együtt szenvedett vértanú-halált Porphüriosz és Vaptosz, valamint három asszony is, akik korábban a kínzásokban vettek részt, de ezek ellenhatására lettek keresztények (akiknek a neve nem maradt ránk). Szent Karalamposzt különleges tisztelet övezi görög vidéken, ahol böjti napon is „liturgiás szentként” tartják meg emléknapját.