Vámos és farizeus vasárnapja
Dox. Karalamposz fszvt.
◀︎ 
 február 10. 
 ▶︎
2Tim 3,10-15

Fiam Timóteus! Te követted tanításomat, életmódomat, elhatározásomat, hitemet, béketűrésemet, szeretetemet, türelmemet, üldöztetéseimet, szenvedéseimet. Mi minden történt velem Antióchiában, Ikóniumban és Lisztrában, milyen üldözéseket álltam ki, - s mindezekből kiszabadított engem az Úr! De hiszen mindazok, akik buzgón akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözést fognak szenvedni! A gonosz emberek és a csalók viszont a gonoszságban haladnak előre: tévelyegnek, s tévelygésbe vezetnek. Te azonban tarts ki abban, amit tanultál, s amiről meggyőződtél! Hiszen tudod, kitől tanultad, s gyermekkorod óta ismered a szent Írásokat, amelyek a Krisztus Jézusban való hit révén üdvösségre oktathatnak téged.

Lk 18,10-14

Mondta az Úr ezt a példabeszédet: „Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: »Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, igazságtalan, házasságtörő; vagy mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, tizedet adok mindenemből.« A vámos pedig távol állt meg, és szemét sem merte fölemelni az égre, hanem a mellét verte és így szólt: »Isten, irgalmazz nekem, bűnösnek!« Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, inkább, mint amaz. Mert mindaz, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.”

Szent Karalamposz fölszentelt vértanú

Septimius Severus császár uralkodása idején (193-211) volt pap (az egyik szinaxárion szerint püspök) Magnesziaban, s bátran hirdette az evangéliumot. Ezért Lucianus helytartó elfogatta, és miután bőrét lenyúzatta, lefejeztette (202-ben). Fennmaradt róla az a hagyomány, hogy amikor próbára akarták tenni, meggyógyított egy 35 éve ördöngős embert, aki addig a pusztában bolyongott.
Vele együtt szenvedett vértanú-halált Porphüriosz és Vaptosz, valamint három asszony is, akik korábban a kínzásokban vettek részt, de ezek ellenhatására lettek keresztények (akiknek a neve nem maradt ránk).
Szent Karalamposzt különleges tisztelet övezi görög vidéken, ahol böjti napon is „liturgiás szentként” tartják meg emléknapját.Septimius Severus császár uralkodása idején (193-211) volt pap (az egyik szinaxárion szerint püspök) Magnesziaban, s bátran hirdette az evangéliumot. Ezért Lucianus helytartó elfogatta, és miután bőrét lenyúzatta, lefejeztette (202-ben). Fennmaradt róla az a hagyomány, hogy amikor próbára akarták tenni, meggyógyított egy 35 éve ördöngős embert, aki addig a pusztában bolyongott.
Vele együtt szenvedett vértanú-halált Porphüriosz és Vaptosz, valamint három asszony is, akik korábban a kínzásokban vettek részt, de ezek ellenhatására lettek keresztények (akiknek a neve nem maradt ránk). Szent Karalamposzt különleges tisztelet övezi görög vidéken, ahol böjti napon is „liturgiás szentként” tartják meg emléknapját.