Meletiosz fp.
◀︎ 
 február 12. 
 ▶︎
Zak 8,19-23

Így szól a mindenható Úr: A negyedik hónap böjtje, az ötödiknek böjtje, a hetedik hónap böjtje s a tizediknek böjtje örömmé, vidámsággá és kellemes ünneppé lesz Júda háza számára. Örvendezni fogtok: csak szeressétek az igazságot és a békét! Így szól a mindenható Úr: Eljönnek még majd ide a népek és számos városnak lakói! Öt város lakossága egy városba gyűlik össze, és azt mondják: Menjünk, imádkozzunk az Úr előtt és keressük a mindenható Úr színelátását. Hadd menjek én is!
És eljön számos nép és sok nemzet, hogy keresse a mindenható Urat Jeruzsálemben, és engesztelő imát mondhasson az Úr színe előtt. Így szól a mindenható Úr: Ama napokban egy zsidó férfi ruhája szegélyét mindenféle nemzetből tíz különböző nyelvű ember is megragadja majd, és ha megfogta, azt mondja: Hadd menjünk veletek, mert hallottuk, hogy Isten veletek van!

Szent Meletiosz, Nagy Antiochia érseke

Az Kis-örményországi Melitinéből származott keresztény szülőktől. Szebasztei püspök lett (358-ban), de az ottani zavarok miatt visszavonult a szíriai Bereába. 360-1. telén meghívták őt Antiochia metropolitai székébe, de trónra lépése után nem sokkal az ariánusok száműzték. Csalódtak ugyanis benne, korábban azt hitték róla, hogy ő is ariánus. Helyére a számukra megbízható Euzoioszt szentelték. Csak az aposztata Iulianus császár idején (362-ben) foglalhatta el újra a helyét.
362-ben Alexandriai Szent Atanáz tisztázni akarta az antiochiai egyház helyzetét, de az ott átutazó cagliari Lucifer püspök megelőzte, s az ellenpárt vezérét, a fél-szabelliánusokkal rokonszenvező és Róma bizalmát élvező Paolinoszt szentelte föl püspökké. Így a városnak egyszerre három püspöke is lett. Jóllehet mind Atanáz, mind a három nagy kappadókiai püspök Meletioszt tekintette az egység zálogának, Róma hallgatott, s a város helyzete így megoldatlan maradt.
Meletioszt közben száműzte Iulianus és Valens császár is, s így csak 378-ban, I. Theodosius császár idején tudott visszatérni Antiochiába, aki véget vetett az ariánusok uralmának. Ő hívta össze a II. Egyetemes (Konstantinápolyi) Zsinatot. A császár, miután bővebb információk birtokába jutott, elismerte Meletiosz tisztességét és tiszta hitét, s ezért őt nevezte ki a zsinat elnökévé. Ennek során halt meg 381-ben.