Arkhipposz ap.
◀︎ 
 február 19. 
 ▶︎
Joel 4,12-21

Így szól az Úr: „Keljen föl, és vonuljon föl minden nép Jozafát völgyébe, mert ott ülök majd ítéletet köröskörül minden nemzet fölött! Lendítsétek csak a sarlót, hiszen eljött az aratás ideje! Gyertek, jöjjetek taposni, mert tele van a sajtó, és csordultig megtelt már a prés alatti kád, mert elszaporodott az ő gonoszságuk. Visszhangzik majd az Igazságszolgáltatás egész völgye, mert elközelgett az Úr napja az Igazságszolgáltatás völgyében! A nap és hold elsötétül, és a csillagok fénye is eltompul.” Az Úr szózata hangzik a Sion hegyéről, és ő hallatja szavát Jeruzsálemből; s megrendül az ég és a föld, de népét megkíméli az Úr, és Izrael fiainak erős menedéke marad. „Akkor majd megtudjátok, hogy én, az Úr vagyok a ti Istenetek, aki szent hegyemen, Sionon lakom. Jeruzsálem pedig szent lesz, és idegenek többé már nem vonulnak át rajta. Azon a napon a hegyekből édes nedű fog csepegni, s a dombokon tej folyik végig, és Júda minden forrásából víz fog áradni. Forrás fakad majd az Úr házából, és megöntözi a Tövisek völgyét. Egyiptom pusztasággá válik, Edom pedig terméketlen sivataggá, mert nyomorgatta Júda fiait, és ártatlan vért ontott földjükön. Mindig lesz majd lakója Júdának, és Jeruzsálemnek is örökkön örökké. Megtorlom vérüket, és nem kegyelmezek”, és az Úr a Sionon fog lakni.

Szent Arkhipposz apostol

A hagyomány szerint Arkhipposz a minap ünnepelt Oneszimosz gazdájának, Filemonnak volt a fia (november 22-én együtt is ünnepeljük őket). Az újszövetségi Szentírás alapján annyi bizonyos róla, hogy kolosszei konvertita volt, aki hamarosan Szent Pál közvetlen segítőtársa is lett, akit a Filemonhoz írt levél elején az apostol még „bajtársának” is nevez. A Kolosszeieknek írt levélből olvasható a másik üzenet: „Arkhipposznak mondjátok meg: légy rajta, hogy az Úrban kapott hivatásodat teljesítsd!” (4,17). Az Artemisz istennő ünnepén kirobbant forrongás során ölhette meg őt a pogány néptömeg.