Prokópiosz szé.
◀︎ 
 február 27. 
 ▶︎

Dekapoliszi Szent Prokopiosz hitvalló

A történetíró Szent Theofanész számol be arról, hogy Szent Prokopiosz és Bazil nevű barátja Iszauri Leó császárság idején bátran védték az Ige megtestesülésének titkát és a szent ikonokat. Dekapoliszi Prokopioszról azt tartja a hagyomány, hogy ifjú korától fogva aszkézisben élt egy monostorban. Mindketten kegyetlen kínokat szenvedtek el, és ikontiszteletük miatt börtönbe voltak zárva egészen a császár haláláig (741). Ezután viszont visszatértek monostorukba, és ott élték le békességben hátralévő napjaikat. Szent Bazil hitvallót holnap ünnepli majd az egyház.