Szilás és Szilvánusz apk.
◀︎ 
 július 30. 
 ▶︎
Korábbi hangos útmutatók >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
2Kor 2,14-3,3

Testvéreim! Hála legyen Istennek, aki bennünket Krisztusban legyőzött fogolyként diadalmenetében vezet, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus Istenhez szálló jó illata vagyunk azoknak, akik üdvözülnek, és azoknak, akik a vesztükbe rohannak, egyaránt: ezeknek a halál illata, mely a halálba visz, azoknak az élet illata, mely az életre visz. De ki alkalmas erre? Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik kufárkodnak Isten igéjével, hanem mint akik tiszta szándékkal, Isten küldötteiként Isten színe előtt, Krisztusnak engedelmeskedve szólunk.
Kezdjük ismét önmagunkat ajánlgatni? Vagy szükségünk van – mint némelyeknek – hozzátok szóló vagy tőletek kapott ajánlólevelekre? Ti vagytok a levelünk, amely be van írva szívünkbe, s amit ismer és olvas minden ember. Hiszen nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunkra bízott levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével van megírva; és nem kőtáblára, hanem az emberi szívbe.

Mt 23,23-28

Ezt mondta az Úr a hozzá jövő zsidóknak: „Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok mentából, kaporból és köményből, közben elhanyagoltátok, ami fontosabb a törvényben: az igazságos ítéletet, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, és azokat nem szabad elhagyni. Ti, vak vezetők! A szúnyogot kiszűritek, a tevét meg lenyelitek. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tisztára mossátok a pohár és a tál külsejét, belül azonban tele vannak rablással és mértéktelenséggel. Te, vak farizeus! Előbb tisztítsd meg a pohár és a tál belsejét, hogy a külsejük is tiszta legyen! Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert fehérre meszelt sírokhoz hasonlíttok, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így ti is kívülről igazaknak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel.”

Szent Szilás és apostoltársai

Szent Szilás apostol a jeruzsálemi közösség tekintélyes tagja volt. Az apostoli zsinat után a zsinati határozattal Antiochiába küldték (Ap.Csel 15, 22). Szent Pálnak volt útitársa majd fogolytársa. Korintusban volt püspök, ott is halt meg. A többiek is a 70 apostol közé tartoztak. Szilvánosz Péter és Pál apostolnak volt útitársa, majd a makedóniai Thesszaloniki városának volt püspöke, és a hagyomány szerint sok fáradság után ott is lett a hit vértanúja. Kreszcensz apostol szintén szent Pál munkatársa volt. A 2 Tim. 4, 10-ben azt olvassuk róla, hogy Galáciába ment. Később eljutott Galliába, és Viennába (a mai Bécs) ahol egyik tanítványát, Zakariást szentelte püspökké. Galliába visszatérve Traianus császár alatt szenvedett vértanúságot. Szent Epenetusz pogányból lett keresztény volt Rómában. Valószínűleg Efezusban lett hívővé. Szent Pál Ázsia zsengéjének nevezte (Róm. 16, 6.). Karthágó püspöke volt.