Dox. Istenjelenés (Vízkereszt) ünnepzárása
◀︎ 
 január 14. 
 ▶︎
Korábbi hangos utasítások >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
1Tessz 5,14-23

Atyámfiai! Kérünk továbbá benneteket, testvérek, feddjétek meg a nyughatatlanokat, bátorítsátok a kislelkűeket, gondozzátok a betegeket, tanúsítsatok mindenki iránt türelmet. Ügyeljetek, hogy senki ne fizessen rosszal a rosszért, hanem törekedjetek mindig jót tenni egymással és mindenkivel. Legyetek derűsek. Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. Ne oltsátok ki a Lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg. Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok. A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig.

Lk 17,3-10

Így szólt az Úr: „Vigyázzatok magatokra! Ha vét ellened testvéred, fedd meg őt, és ha megbánja, bocsáss meg neki! Ha hétszer vétkezik is naponta ellened, és hétszer tér vissza hozzád, és azt mondja: »bánom«, bocsáss meg neki!” Az apostolok azt mondták az Úrnak: „Növeld bennünk a hitet!” Az Úr ezt mondta: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint egy mustármag, és azt mondjátok ennek a szederfának: »Szakadj ki gyökerestül, és verj gyökeret a tengerben!«, engedelmeskedni fog nektek. Ki mondja közületek szolgájának, mikor az szántás vagy legeltetés után hazatér a mezőről: »Gyere gyorsan, ülj asztalhoz!« Inkább nem azt mondja-e neki: »Készíts nekem vacsorát, övezd fel magad, és szolgálj ki, amíg eszem és iszom, aztán majd ehetsz és ihatsz magad is?« Vajon megköszöni-e annak a szolgának, hogy megtette, amit parancsolt? Nem gondolom. Így ti is, amikor mindent megtesztek, ami nektek parancsoltatott, mondjátok: »Haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt tettük, ami a kötelességünk!«”