Timóteus ap., Anasztáziosz vt., Mánuel fszvt.
◀︎ 
 január 22. 
 ▶︎
Korábbi hangos utasítások >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
Kol 1,1-6

Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, és Timóteus testvér a Kolosszéban élő szent és hívő testvéreknek Krisztusban: kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól. Hálát adunk az Istennek, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyjának, valahányszor értetek imádkozunk, mivel hallottunk hitetekről Krisztus Jézusban és a szeretetről, melyet az összes szentek iránt tanusítotok, azért a reménységért, mely készen áll számotokra a mennyben, s amelyről már hallottatok az evangélium igaz igéjében. Ez eljutott hozzátok, és mint ahogy az egész világon gyümölcsöt hoz és növekszik, éppúgy nálatok is attól a naptól kezdve, amelyen a maga igazságában hallottátok és megismertétek Isten kegyelmét.

Lk 16,10-15

Így szólt az Úr: „Aki a kicsiben hű, a nagyban is hű, és aki a kicsiben hamis, a nagyban is hamis. Ha tehát a hamis mammonban nem lettetek hűek, ki bízza rátok az igazit? És ha a máséban nem lettetek hűek, ki adja oda nektek a tiéteket? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” Hallották mindezt a farizeusok, akik pénzsóvárak voltak, és kigúnyolták őt. Ekkor azt mondta nekik: „Ti igaznak mutatjátok magatokat az emberek előtt, az Isten azonban ismeri a szíveteket. Mert ami magasztos az emberek előtt, az utálatos az Isten előtt.”

Szent Timóteus apostol (a 72 tanítvány egyike)

A kisázsiai Likaónia tartomány Lisztra városában született. Apja pogány volt, de anyja, Euniké, és nagyanyja, Loisz, buzgó zsidók, akik Szent Pál Timóteushoz írt 2. levele szerint (1,5) az ószövetségi vallás szellemében nevelték az ifjút, akik vele együtt lettek keresztények. Timóteus kisázsiai szülővárosában találkozott először Szent Pállal, és attól fogva állandó kísérője lett (ApCsel 16,1). A népek apostola igen szerette kísérőjét és fiatal kora ellenére először Thesszalonikában, majd Korintusban fontos feladatok teljesítésével bízta meg. Az apostol mellett volt római fogsága idején, majd miután elkísérte őt keleti útjára, Efezus egyházközségének vezetésére kaphatott tőle megbízatást. A hagyomány szerint egy pogány ünnep alkalmával a gyűlölködő pogányok rárontottak, s dorongokkal agyonverték 97-ben.


Perzsa Szent Anasztasziosz vértanú

A VI. század vége felé született a perzsiai Razich nevű városban. Pogány neve Magundat volt, s apjától mágiát tanult. Herakliosz bizánci császár perzsák elleni háborúja alatt, mint katona ismerkedett meg a kereszténységgel. Krisztus hívévé válva Jeruzsálembe ment, ahol Modesztosz pátriárka keresztelte meg. Ekkor kapta a Föltámadás bazilikájáról az Anasztasziosz nevet. Ezután szerzetes lett Szent Száva monostorában. Majd a vértanúság elnyerésére vágyva visszatért hazájában és ott bátran megvallotta hitét, amiért előbb börtönbe vetették, majd 628-ban megfojtották és fejét levágták. Fejét ereklyeként Rómába vitték, s ott helyezték el.