Xenofon szé. és tsai.
◀︎ 
 január 26. 
 ▶︎
Kol 1,1-6

Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, és Timóteus testvér a Kolosszéban élő szent és hívő testvéreknek Krisztusban: kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól. Hálát adunk az Istennek, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyjának, valahányszor értetek imádkozunk, mivel hallottunk hitetekről Krisztus Jézusban és a szeretetről, melyet az összes szentek iránt tanusítotok, azért a reménységért, mely készen áll számotokra a mennyben, s amelyről már hallottatok az evangélium igaz igéjében. Ez eljutott hozzátok, és mint ahogy az egész világon gyümölcsöt hoz és növekszik, éppúgy nálatok is attól a naptól kezdve, amelyen a maga igazságában hallottátok és megismertétek Isten kegyelmét.

Lk 16,10-15

Így szólt az Úr: „Aki a kicsiben hű, a nagyban is hű, és aki a kicsiben hamis, a nagyban is hamis. Ha tehát a hamis mammonban nem lettetek hűek, ki bízza rátok az igazit? És ha a máséban nem lettetek hűek, ki adja oda nektek a tiéteket? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” Hallották mindezt a farizeusok, akik pénzsóvárak voltak, és kigúnyolták őt. Ekkor azt mondta nekik: „Ti igaznak mutatjátok magatokat az emberek előtt, az Isten azonban ismeri a szíveteket. Mert ami magasztos az emberek előtt, az utálatos az Isten előtt.”

Szentéletű Xenofon atya és felesége, Mária, valamint két fiúk: Szent Arkádiosz és János

Az istenfélő nemes házaspár az V. században jó módban élt Konstantinápolyban. Két fiúkat kiváló neveltetésben tudták részesíteni: Bejrutba küldték őket tanulmányaik folytatására, de ők útjukon hajótörést szenvedtek és eltűntek. Egymásról nem is tudva élték túl a hajótörést, és külön-külön mentek el Jeruzsálembe, ahol szerzetesek lettek. Szüleik egy isteni kinyilatkoztatásnak engedelmeskedve szintén elzarándokoltak a szentföldre, s ott életben találták fiaikat. Látva, hogy azok teljesen Isten szolgálatának szentelték életüket, ők maguk is szétosztották vagyonukat és beléptek egy monostorba. Így mind a négyen szerzetesként fejezték be Istennek tetsző életüket.