Eudokia sza.
◀︎ 
 március 1. 
 ▶︎
Zak 8,7-17

Így szól a mindenható Úr: Íme, kiszabadítom népemet kelet földjéről és a nyugati országból, és hazaviszem a saját földjére. Jeruzsálem közepén adok lakást nekik, és az én népem lesznek, én pedig az ő Istenük leszek hűségben és igazságban. Így szól a mindenható Úr: Legyen erős a kezetek nektek, akik halljátok ezekben a napokban e beszédeket a próféták szájából attól a naptól kezdve, amelyen a mindenható Úr házának alapkövét lerakták, és amikortól a templom újjáépítése folyik. Mert e napok előtt az emberek még nem élvezhetik munkájuk bérét, és nincs megfizetve az igavonó állat munkája sem. Aki bemegy vagy kijár, annak soha sincs nyugta a szorongatástól, mert egymásra szabadítottam minden embert, és ki-ki szomszédja ellen fordult. Most azonban már nem cselekszem úgy e megmaradt néppel, mint ahogy az előzőekben bántam velük, mondja a mindenható Úr, hanem békét adok: a szőlő megadja majd gyümölcsét, a föld meghozza termését, az ég megadja harmatát, és mindezt a megmaradt népnek a birtokába juttatom. És ahogyan átok voltatok a nemzetek között, Júda és Izrael háza, úgy most megszabadítalak benneteket, úgy, hogy áldássá lesztek. Ne féljetek, legyen erős a kezetek! Mert így szól a mindenható Úr: amint elhatároztam, hogy rosszul bánok veletek, amikor atyáitok haragra ingereltek engem ezt mondja a seregek Ura, és ettől nem álltam el, ugyanúgy most elhatároztam, hogy ezekben a napokban jót teszek Jeruzsálemmel és Júda házával. Ne féljetek! Ezek az igék, amelyeket meg kell tartanotok: Igazat mondjatok egymásnak, s igazsággal és békével hozzatok ítéletet kapuitok előtt. Egyiktek se gondoljon szívében rosszat felebarátja ellen, és ne kedveljétek a hamis esküt, mert ez gyűlöletes előttem – így szól a mindenható Úr.

Szent Eudokia vértanúnő

Fönícia libanoni részéből, Héliopoliszból származott. Eredetileg meglehetősen kicsapongó életet élt, majd megtért és a II. század első felében szenvedett vértanúságot. Legendái szerint megtérését egy Germanosz nevű szerzetes akaratlanul idézte elő, amikor a vele (vagyis Eudokiával) szomszédos házban lakó keresztény hívőnél szállt meg, és szokása szerint hangosan olvasta a zsoltárokat és az Utolsó ítéletről szóló evangéliumi részt. Ennek hatására az addig ledér nő megtért, és állítólag női kolostorba ment.