Kodrátosz és tsai. vtk.
◀︎ 
 március 10. 
 ▶︎
Szent Liturgia énekek és vecsernye szövegek:A zsolozsma az egyház imádsága - 2020. április 6-12.
Ter 7,1-5

Így szólt az Úr Noéhez: Menj be te és egész házad népe a bárkába, mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben. Minden tiszta állatból végy hetet-hetet, hímet és nőstényt, a tisztátalan állatokból pedig kettőt-ket­tőt, hímet és nőstényt, az ég madarai közül is hetet-hetet a tisztákból — hímet és nőstényt —, a tisztátalanokból pedig kettőt-kettőt, hogy mag maradjon belőlük az egész föld színén. Mert még hét nap, s azután esőt hullatok a földre negyven nap és negyven éjen át, és eltörlök az egész föld színéről minden lényt, amelyet alkottam. Meg is tette Noé mindazt, amit az Úristen parancsolt neki.

Péld 8,32-9,11

Fiam, hallgass rám! Boldogok, akik megtartják utaimat. Hallgassátok a bölcsességet, és okuljatok belőle, s el ne zárkózzatok előle! Boldog az az ember, aki hallgat reám, és az én utaimon jár, aki nap, mint nap ajtómnál virraszt és az én szálláshelyem bejáratánál vár; mert az én kapuim az élet ajtaja, és ott már minden készen áll az Úr akarata szerint. Aki azonban ellenem vét, saját lelkének árt, és akik engem gyűlölnek, a halált kedvelik. A bölcsesség házat épített magának, és megerősítette annak hét oszlopát. Levágta áldozatra szánt barmait, megkeverte borát és megterítette asztalát. Aztán elküldte szolgáit, hogy hirdessék meg a poharazást, és hangosan ezt, mondják: „Aki balga, térjen be hozzám!” Az értetleneknek pedig ezt üzente: Jöjjetek, egyetek, az én kenyeremből, és igyatok a borból, amelyet nektek kevertem! Hagyjatok fel az értetlenséggel, hogy örökre uralkodhassatok! Keressétek az értelmet, hogy bölcs belátásra jussatok! Aki rossz embert nevel, az gyalázatot szerez magának, aki pedig gonoszát korhol, az átkokat vesz magára, mert a bűnös megfeddése csak neki okoz sebet. Ne fedd meg a gonoszokat, hogy meg ne gyűlöljenek! Fedd meg inkább a bölcset, és ő megszeret téged! Adj a bölcsnek alkalmat, és még bölcsebb lesz, tanítsd az igazat, hadd gyarapítsa fogékonyságát! A bölcsesség kezdete az Úr félelme, és a szent dolgok elhatározása bölcs belátás; mert a törvény ismerete jó felfogásra vall. Ilyen módon sokáig élhetsz, és megsokasodnak életed évei.

Szent Kodrátosz vértanú és társai (Dénes, Ciprián, Anekt, Pál és Kreszcensz)

Szent Kodrátosz a Peloponnészosz-félszigetről származott. Korintusban jónéhány fiatal tanítványt gyűjtött maga köré. Decius egyházüldözése idején bevádolták őket azzal, hogy keresztények. Végül aztán kegyetlen kínzások után lefejezték őket.