Krizánt és Dária vtk.
◀︎ 
 március 19. 
 ▶︎
Ter 7,1-5

Így szólt az Úr Noéhez: Menj be te és egész házad népe a bárkába, mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben. Minden tiszta állatból végy hetet-hetet, hímet és nőstényt, a tisztátalan állatokból pedig kettőt-ket­tőt, hímet és nőstényt, az ég madarai közül is hetet-hetet a tisztákból — hímet és nőstényt —, a tisztátalanokból pedig kettőt-kettőt, hogy mag maradjon belőlük az egész föld színén. Mert még hét nap, s azután esőt hullatok a földre negyven nap és negyven éjen át, és eltörlök az egész föld színéről minden lényt, amelyet alkottam. Meg is tette Noé mindazt, amit az Úristen parancsolt neki.

Péld 8,32-9,11

Fiam, hallgass rám! Boldogok, akik megtartják utaimat. Hallgassátok a bölcsességet, és okuljatok belőle, s el ne zárkózzatok előle! Boldog az az ember, aki hallgat reám, és az én utaimon jár, aki nap, mint nap ajtómnál virraszt és az én szálláshelyem bejáratánál vár; mert az én kapuim az élet ajtaja, és ott már minden készen áll az Úr akarata szerint. Aki azonban ellenem vét, saját lelkének árt, és akik engem gyűlölnek, a halált kedvelik. A bölcsesség házat épített magának, és megerősítette annak hét oszlopát. Levágta áldozatra szánt barmait, megkeverte borát és megterítette asztalát. Aztán elküldte szolgáit, hogy hirdessék meg a poharazást, és hangosan ezt, mondják: „Aki balga, térjen be hozzám!” Az értetleneknek pedig ezt üzente: Jöjjetek, egyetek, az én kenyeremből, és igyatok a borból, amelyet nektek kevertem! Hagyjatok fel az értetlenséggel, hogy örökre uralkodhassatok! Keressétek az értelmet, hogy bölcs belátásra jussatok! Aki rossz embert nevel, az gyalázatot szerez magának, aki pedig gonoszát korhol, az átkokat vesz magára, mert a bűnös megfeddése csak neki okoz sebet. Ne fedd meg a gonoszokat, hogy meg ne gyűlöljenek! Fedd meg inkább a bölcset, és ő megszeret téged! Adj a bölcsnek alkalmat, és még bölcsebb lesz, tanítsd az igazat, hadd gyarapítsa fogékonyságát! A bölcsesség kezdete az Úr félelme, és a szent dolgok elhatározása bölcs belátás; mert a törvény ismerete jó felfogásra vall. Ilyen módon sokáig élhetsz, és megsokasodnak életed évei.

Szent Khrüszanthosz és Dária vértanúk (s velük együtt Claudius tribunus és felesége Hilaria, valamint fiaik: Jászon és Maurus, továbbá Diodorosz pap és Marianus diakonus)

Khrüszanthosz egy pogány alexandriai szenátor fia volt, és a III. században élt. Rómába ment filofiát tanulni, s miután ott egy Carpoforus nevű pap révén megismerkedett a kereszténységgel, megkeresztelkedett. Apja minden áron vissza akarta téríteni a pogány hitre, ezért megházasította Dáriával, Pallasz Athéné papnőjével. Khrüszanthosz azonban megnyerte Dáriát a keresztény tanításnak, és közös elhatározással mint testvérek éltek együtt. Az apa halála után Khrüszanthosz maga köré gyűjtötte a keresztény ifjakat, Dária pedig, külön házba költözve, a keresztény szolgálatra kész nőket. Amikor feljelentették őket, Claudius tribunushoz kerültek kínvallatásra. Kitartásuk láttán maga Claudius is megtért és megkeresztelkedett feleségével Hilariával, valamint Jászon és Maurus nevű fiaival, továbbá a parancsnoksága alá tartozó 70 katonával együtt. Numerianus császár (282-3) ekkor Claudiust a tengerbe fojtatta, két fiát és a megtért katonákat pedig lefejeztette. A vértanúk testét a keresztények a Via Salaria Nova mentén temették el, ahová aztán Hilaria rendszeresen eljárt imádkozni. Miután őt is elfogták, kínvallatásnak vetették alá, és halálra kínozták. Khrüszanthoszt és Dáriát kínzás után ugyanott temették el egy sírbarlangba, ahol ezután a keresztények gyakran gyűltek egybe imádságra. A pogányok egyszer sziklával betemették a barlang bejáratát, úgyhogy az ott imádkozó keresztények mindannyian elpusztultak. Közülük Diodorosz pap és Marianus diakonus nevét ismerjük. Egy későbbi szenvedéstörténet azt írja róluk, hogy Valerianus egyházüldözésének lettek áldozatai 283-ban. A vértanúkról már Damasus pápa dicsőítő beszédet mondott, sírjuk zarándokhellyé lett, tiszteletük mindenfelé elterjedt.