Zakariás szé.
◀︎ 
 március 24. 
 ▶︎
Szent Liturgia énekek és vecsernye szövegek:A zsolozsma az egyház imádsága - 2020. március 30-április 5.
Iz 40,18-31a

Így szól az Úr: Kihez hasonlíthatnátok az Urat, és ugyan miféle képmáshoz tudnátok hasonlítani őt? Nemde kézműves alkotta a bálványt, és nemde aranyműves vonta be arannyal, s így tette azt képmássá? Mert kemény, nem korhadó fát választ a faragó mester, és ügyesen keresi a módját, hogyan állítsa fel a bálványszobrot, nehogy meginogjon. Nem tudjátok-e ezt? Vagy talán nem is hallottatok róla? Nem hirdették-e nektek kezdettől fogva? Nem tudtatok talán a föld alapjainak lerakásáról? Hiszen ő tartja össze a földkerekséget, amelynek lakói akkorák előtte, mint a sáskák. Ő terítette ki ponyvaként az eget, és a lakóhely fölé mint sátrat kifeszítette azt. Ő az, aki fejedelmek uralmát is semmivé teszi, és a föld kormányzóit megsemmisíti. Mert alighogy elültette, alighogy elvetette őket, és alighogy gyökeret vert törzsük a földben, csak rájuk fúj, és ők elszáradnak, s a szélvész, mint pelyvát ragadja el őket. „Nos hát, akkor kihez hasonlíttok, és kivel tesztek egyenlővé engem?” — kérdezi a Szent. Emeljétek föl szemeteket a magasba, és nézzétek meg: Ki tárta elétek mindezeket? — Az, aki szám szerint sorba rakja nektek a világ minden ékességét, és nevén szólítja valamennyit! Dicsősége és ereje oly erős és annyira hatalmas, hogy egy sem rejtőzhet el előle. Ne mondd hát, Jákob, és te is, Izrael, miért beszélsz így: „Életutam el van rejtve Isten elől, és a nekem szóló igazságszolgáltatás elkerülte Istenem figyelmét, és elmaradt.” Hát még most sem tudod, vagy még mindig nem hallottad, hogy örökkévaló Isten ő: az Isten az, aki a föld határait teremtette? Ő nem merül ki és nem fárad el, és bölcsessége kifürkészhetetlen. Erőt ad a lankadóknak, de szomorúságot azoknak, akik nem vállalják a fáradozást. Még a fiatalok is kimerülhetnek, s ifjak is elfáradhatnak, sőt még a kiválasztottak is erőtlenné válhatnak. De akik Istenben bíznak, új erőre kapnak.

Az Örömhírvétel előünnepe

Az Ige Megtestesülésének megülésére előünneppel készít fel az egyház, ami a nagyböjti idő miatt csupán egy napos.