A melitinéi 33 vt., Lázár szé.
◀︎ 
 november 7. 
 ▶︎
Korábbi hangos útmutatók >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
1Tessz 3,8b-13

Testvérek! Ti szilárdan álltok az Úrban. Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek mindazért az örömért, amelyet miattatok érzünk Istenünk előtt, és éjjel-nappal a lehető legbuzgóbban azért könyörgünk, hogy szemtől szemben láthassunk benneteket, és hozzájárulhassunk ahhoz, hogy még bőségesebben lakozzék bennetek a hit.
Maga Isten, a mi Atyánk és a mi Urunk, Jézus Krisztus egyengesse hozzátok utunkat! Titeket pedig gyarapítson és gazdagítson az Úr a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt annak mértéke szerint, ahogy mi is szeretünk benneteket! Erősítse meg a szíveteket, és tegye feddhetetlenné a szent életben Istenünk és Atyánk előtt, amikor Urunk, Jézus Krisztus eljön minden szentjével!

Lk 11,34-41

Így szólt az Úr: „A tested világa a szemed. Ha tehát a szemed ép, az egész tested világos. Ha pedig rossz, a tested is sötét. Vigyázz tehát, hogy a világosság, amely benned van, nehogy sötétséggé legyen. Ha tehát a tested teljesen világos, és nincs benne semmi sötétség, egészen világos lesz, mint amikor a lámpás fénysugárral megvilágít téged.” Miközben beszélt, egy farizeus megkérte, hogy étkezzen nála. Be is ment, és asztalhoz ült. A farizeus pedig megütközött magában, amikor látta, hogy evés előtt nem mosott kezet. Ekkor az Úr így szólt hozzá: „Ti farizeusok, ugye a pohár és a tányér külsejét megtisztítjátok, a bensőtök azonban tele van rablással és gonoszsággal. Balgák! Vajon aki a külsőt alkotta, nem az alkotta-e a bensőt is? Inkább, ami benne van, adjátok alamizsnának, és íme, akkor minden tiszta lesz számotokra!”

A 33 máltai szent vértanú

Mindnyájan Dioklécián és Makszirnián római császárok alatt éltek és szenvedtek vértanúságot. Az istentiszteleti szövegek névszerint Hieront említik meg, a többieket név nélkül.

Amikor a két császár meghallotta, hogy Örményország és Kappadokia lakosai, a császár parancsa ellenére sem, hajlandók a pogány isteneket imádni, két pogány férfit küldtek hozzájuk: Agricolát és Liziászt, hogy büntessék meg a ottani keresztényeket, és erős testű alkalmas ifjakat toborozzanak a hadseregbe. Liziásznak Kappadókiában beszámoltak egy erős, derék fiatal emberről: Hieronról. Liziász katonákat küldött érte a mezőre. Hieron nem akart katona lenni, mert a hadseregben titkolni kellett keresztény hitét. Erőszakkal fogták tehát el, társaival együtt, és mindnyájukat börtönbe vetették. Hitének bátor megvallása miatt először levágták kezét, majd kínzások után mindnyájuknak fejét vették.


Szent Lázár atya

A kisázsiai Magnézia városában született. Már gyermekkorában kitűnt jóságával, szelídségével és együttérzésével a szegények iránt. Egész életében ékes volt önmegtagadásaival. Fiatal korában elzarándokolt a Szentföldre, hogy a szent helyeket felkeresse. Palesztinában, Szent Szabbász kolostorában 10 évet töltött el. Szent élete miatt a Papság kegyelmében is részesült. Ezután Efezus közelében felkereste a Galéza hegyet, ott Krisztus feltámadásának tiszteletére kolostort alapított, ő maga pedig egy oszlopon vezekelt. Testét a lélek szolgálatának vetve alá, sok lelki harccal törte meg testi szenvedélyeit. Isten megajándékozta őt a jövendölés és jövőbe látás adományaival Sok istenfélő ember kereste fel, hogy lelki vezetése alatt éljen. Isten előre megmondta halála idejét, de a testvérek kívánságára, lelki javukra, meghosszabbította életét még 15 évvel. Amikor eljött halála ideje, sok jó oktatással búcsúzott el vezeklő társaitól, és 1053-ban elhunyt, 72 éves korában. Ereklyéi sok csodás gyógyulást adtak még a halál után is.