Probosz, Tarakhosz és Andronikosz vtk.
◀︎ 
 október 12. 
 ▶︎
Szent Liturgia énekek és vecsernye szövegek:A zsolozsma az egyház imádsága - 2020. október 19-25.
Fil 2,12-16a

Atyámfiai! Mint ahogy mindig engedelmesek voltatok, munkáljátok üdvösségeteket félelemmel és rettegéssel, nemcsak úgy, ahogy jelenlétemben tettétek, hanem még sokkal inkább most, a távollétemben. Mert Isten az, aki bennetek az akarást és a véghezvitelt egyaránt műveli jóakarata szerint. Tegyetek meg mindent zúgolódás és habozás nélkül, hogy kifogástalanok és tiszták, Isten feddhetetlen fiai legyetek a gonosz és romlott nemzedék között, akik között ragyogtok, mint csillagok a világűrben. Ragaszkodjatok az élet igéjéhez, hogy meglegyen a dicsőségem Krisztus napján,

Lk 6,24-30

Mondta az Úr a hozzá jövő zsidóknak: „Jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalásotokat. Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok! Jaj nektek, akik most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok! Jaj nektek, amikor minden ember jónak mond titeket, mert atyáik ugyanígy tettek a hamis prófétákkal. Nektek azonban, akik hallgattok, ezt mondom: »Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel! Áldjátok azokat, akik átkoznak titeket, imádkozzatok rágalmazóitokért! Annak, aki arcul üt téged, tartsd oda a másikat is; és attól, aki elveszi köntösödet, ne tagadd meg az ingedet sem! Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elveszi, ami a tied, attól ne kérd vissza!«”

Szent Próbosz, Tarakhosz és Andronikosz vértanú

Diocletianus és Maximianus császárok uralkodása alatt elfogtak, és Tarszoszba a prokonzulhoz vittek három keresztényt. Próbosz thrákiai származású volt, a pamfiliai Pergéből. Tarakhosz római polgár volt és katona, a szíriai Klaudiopoliszból származott. Andronikosz egy nemes efezusi polgárnak volt a fia. A kihallgatás során kereszténynek vallották magukat, és nem akarták hitüket megtagadni. A prokonzul ezért mindnyájukat megkínoztatta, és börtönbe vettette. Később különféle kínzások után karddal részekre vagdalták őket és így lettek vértanúk 304-ben. Holttestüket gonosztevők maradványaihoz dobták, és katonákkal őriztették. Éjszaka földrengés, villámlás és mennydörgés támadt nagy esővel. A katonák elfutottak, a keresztények pedig mennyei fény útmutatása alapján találták meg a testeiket. Elvitték és tisztességesen eltemették őket.