Nazáriosz, Gerváziosz, Protáziosz és Kelziosz vtk., Kozma fp.
◀︎ 
 október 14. 
 ▶︎
Szent Liturgia énekek és vecsernye szövegek:A zsolozsma az egyház imádsága - 2020. október 19-25.
Fil 2,24-30

Atyámfiai! Bízom az Úrban, hogy magam is hamarosan el fogok menni. Szükségesnek tartottam, hogy Epafroditusz testvért, társamat a munkában és a küzdelemben, aki mint a ti küldöttetek, szükségemben szolgálatomra volt, hozzátok küldjem, mert kívánkozott mindnyájatok után, és bánkódott azon, hogy hírét hallottátok a betegségének. Bizony, halálosan beteg volt, Isten azonban megkönyörült rajta, de nemcsak rajta, hanem rajtam is, nehogy bánatra bánat érjen. Annál gyorsabban küldtem tehát őt, hogy újból örüljetek, ha viszontlátjátok, és ne bánkódjam én sem. Fogadjátok tehát őt az Úrban teljes örömmel, és becsüljétek meg az ilyen férfiakat. Hiszen ő Krisztus ügye miatt került közel a halálhoz, s kockára tette életét, hogy pótolja az irányomban végzett szolgálatban azt, amit ti nem teljesíthettetek.

Lk 6,46-7,1

Mondá az Úr: Miért mondjátok nekem: Uram, Uram! - ha nem teszitek meg, amit mondok? Megmondom nektek, kihez hasonlít, aki eljön, meghallgatja tanításomat és tettekre is váltja. A házat építő emberhez hasonlít, aki mélyre leásott, és a sziklára rakta az alapot. Jött az árvíz, és az áradat rázúdult a házra, de nem tudta megingatni, mert biztos alapra épült. Aki meghallgatja ugyan (tanításomat), de nem váltja tettekre, ahhoz a házat építő emberhez hasonlít, aki a házat minden alap nélkül földre építette. Amikor az ár nekizúdult, nyomban összeomlott és romhalmazzá vált.” Amikor ezt a néphez intézett beszédét befejezte, betért Kafarnaumba.

Szent Nazáriosz, Gerváziosz, Protáziosz és Kelziosz vértanúk

Milánóban lettek vértanúk, egyesek szerint Nero császár uralma alatt 64-ben, mások szerint jóval később, Diocletianus alatt 305-ben. Szent Ambrus 368-ban Szent Ágoston jelenlétében találta meg Gerváziosz és Protáziosz csontjait. Nazáriosz és Kelziosz ereklyéit pedig 395-ben. Ereklyéiket ma is Milánóban őrzik.


Hágiopoliszi „énekes” Szent Kozma atya

Damaszkuszi Szent János szülei fogadták magukhoz a Jeruzsálemből (Hágiopolisz = szent város) származó árva gyermeket: Kozmát és gyermekükkel együtt nevelték. Egy szintén Kozma nevű szerzeteshez adták mindkettőjüket nevelésre, ahol minden keresztény tudományt és bölcsességet elsajátítottak. Amikor Kozma felnőtt korba ért, Szent Száva kolostorában szerzetes lett. Mivel abban az időben üldözést kezdtek a szentképek tisztelete ellen, buzdította Szent Jánost, hogy szálljanak szembe a téves tanítással. Később Majuma püspökévé szentelték. Híres egyházi költő, számos kánont és tropáriont szerzett, tőle származnak a nagyheti utrenye kánonjai. 760-ban hunyt el.