Nesztor vt.
◀︎ 
 október 27. 
 ▶︎
1Tessz 2,1-8

Atyámfiai! Magatok is tudjátok, hogy a hozzátok való érkezésünk nem volt hiábavaló. Ellenkezőleg, noha előbb szenvedések és bántalmak értek minket Filippiben, mint tudjátok, mégis, Istenben bízva, a nagy gondok között is hirdettük nektek Isten evangéliumát. Mert a mi igehirdetésünk nem fakad sem tévedésből, sem tisztátalanságból, és nem történik álnoksággal, hanem úgy beszélünk, mint akiket Isten megpróbált és igazolt, hogy ránk bízza az evangéliumot; nem mint olyanok, akik az emberek tetszését keresik, hanem Istenét, aki vizsgálja szívünket. Egyáltalán nem szokásunk a hízelgő beszéd, amint tudjátok, sem az alkalomkeresés a kapzsiságra, - Isten a tanúnk erre. Nem is kerestük az emberek elismerését, sem a tiéteket, sem másokét. Habár rátok telepedhettünk volna, mint Krisztus apostolai, mégis úgy voltunk köztetek, mint kicsinyek, úgy, ahogyan a dajka gondozza a gyermekeit. Ragaszkodtunk hozzátok, és szívesen nektek adtuk volna nemcsak Isten evangéliumát, hanem életünket is, mert nagyon megkedveltünk titeket.

Lk 11,9-13

Mondá az Úr tanítványainak: kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Közületek melyik apa ad a fiának követ, amikor az kenyeret kér? Vagy ha halat, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót ad neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.”

Szent Nesztor vértanú

A tegnap ünnepelt Szent Demetertől megáldott ifjú. Részt vett a stadionban rendezett látványosságokon. Látta a nagytermetű és gőgös Lieuszt, aki azt mondta, hogy őt nem tudja a bajvívásban legyőzni senki. Nesztor felkereste a börtönben Demetert, áldást és megerősítést kapott tőle a küzdelemre. Ezek erejében legyőzte Lieuszt. A feldühödött császár, elveszítve kedves gladiátorát megparancsolta, hogy Nesztort lándzsákkal szúrják agyon. Ez szintén 306-ban volt.