Dénes fszvt.
◀︎ 
 október 3. 
 ▶︎
Szent Liturgia énekek és vecsernye szövegek:A zsolozsma az egyház imádsága - 2020. október 26-november 1.
1Kor 15,39-45

Atyámfiai! Nem minden test egyforma, hanem más az emberé, más az állaté, más a madáré, más a halé. S van égi test meg földi test, de másként ragyog az égi, másként a földi. Más a Nap ragyogása, más a Hold fényessége, más a csillagok tündöklése, sőt az egyik csillag fénye is különbözik a másikétól. Ilyen a halottak feltámadása is. Romlásra vetik el – romlatlannak támad föl. Dicstelenül vetik el – dicsőségben támad föl. Erőtlenségben vetik el – erőben támad föl. Érzéki testet vetnek el – szellemi test támad föl. Ha van érzéki test, van szellemi is. Ahogy az Írás mondja: „Ádám, az első ember élő lénnyé lett”, az utolsó Ádám pedig éltető lélekké.

Lk 4,31-36

Abban az időben Jézus lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton tanított. Tanításán ámulatba estek, mert beszédének hatalma volt. Volt a zsinagógában egy ember, akiben tisztátalan ördögi szellem lakott. Ez hangosan felkiáltott: „Hagyj békét! Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? A vesztünkre jöttél-e? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje.” Jézus azonban ráparancsolt: „Elhallgass, és menj ki belőle!” Erre az ördög középre dobta őt, kiment belőle, és semmit sem ártott neki. Mindenkit félelem töltött el, és egymás közt azt kérdezgették: „Miféle beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek?”

Areopagita Szent Dénes vértanú

Származására nézve athéni, s az ottani areioszpagosz nevű bírói testületnek volt a tagja. 53 körül tért a Krisztusban való hitre, amikor Szent Pál Athénban hirdette az evangéliumot. Miután Szent Dénes (Dionysziosz) a korinthusiak püspöke lett (Euszébiosz történetíró szerint), ismét az athéniak püspökévé rendelték. Ősi hagyomány szerint 96-ban ugyanott lefejezéssel szenvedett vértanúságot Domitianus (81-96) alatt.