Hierotheosz fp., Ananiás ap.
◀︎ 
 október 4. 
 ▶︎
Fil 2,12-16a

Atyámfiai! Mint ahogy mindig engedelmesek voltatok, munkáljátok üdvösségeteket félelemmel és rettegéssel, nemcsak úgy, ahogy jelenlétemben tettétek, hanem még sokkal inkább most, a távollétemben. Mert Isten az, aki bennetek az akarást és a véghezvitelt egyaránt műveli jóakarata szerint. Tegyetek meg mindent zúgolódás és habozás nélkül, hogy kifogástalanok és tiszták, Isten feddhetetlen fiai legyetek a gonosz és romlott nemzedék között, akik között ragyogtok, mint csillagok a világűrben. Ragaszkodjatok az élet igéjéhez, hogy meglegyen a dicsőségem Krisztus napján,

Lk 6,24-30

Mondta az Úr a hozzá jövő zsidóknak: „Jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalásotokat. Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok! Jaj nektek, akik most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok! Jaj nektek, amikor minden ember jónak mond titeket, mert atyáik ugyanígy tettek a hamis prófétákkal. Nektek azonban, akik hallgattok, ezt mondom: »Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel! Áldjátok azokat, akik átkoznak titeket, imádkozzatok rágalmazóitokért! Annak, aki arcul üt téged, tartsd oda a másikat is; és attól, aki elveszi köntösödet, ne tagadd meg az ingedet sem! Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elveszi, ami a tied, attól ne kérd vissza!«”

Hierotheosz athéni püspök

Szent Pál tanítványaként ő volt Athén első püspöke, Szent Pál továbbutazása után Areopagita Szent Dénes mestere. Ő is tagja volt az areioszpagosznak. A hagyomány szerint az Istenszülő temetésére a felhőkön át ragadtatott Jeruzsálembe. Több ünnepi énekünk szerzőjének őt tartják. Békében hunyt el az I. század második felében.