Mamász vt., János fp.
◀︎ 
 szeptember 2. 
 ▶︎
Korábbi hangos útmutatók >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
1Kor 4,1-5

Testvéreim! Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait! A sáfároktól pedig azt kívánják, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. De a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy esetleg ti vagy más emberi bíróság hogyan ítél meg engem; sőt magam sem ítélkezem önmagam fölött. Lelkiismeretem nem vádol semmivel, de nem ez tesz igazzá. Fölöttem az Úr ítélkezik. Tehát egyáltalában ne ítéljetek addig, amíg el nem jön az Úr! Ő majd megvilágítja a sötétség rejtett dolgait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait. Akkor majd mindenkit Isten értékel.

Mt 23,1-12

Abban az időben Jézus így szólt a tömeghez és tanítványaihoz: „Az írástudók és a farizeusok Mózes tanítói székében ülnek. Ezért mindazt, amit mondanak nektek, tegyétek meg és tartsátok meg, de tetteiket ne kövessétek, mert bár mondják, de nem teszik. Súlyos és elviselhetetlen terheket kötöznek össze, és raknak az emberek vállára, de maguk ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Minden tettüket azért teszik, hogy az emberek előtt feltűnjenek. Szélesre szabják imaszíjukat, és megnagyobbítják köntösükön a bojtokat. Szívesen elfoglalják a lakomákon a főhelyeket és a zsinagógában az első székeket, szeretik, ha a tereken köszöntik őket, és az emberek úgy szólítják őket: »Rabbi! Rabbi!« Ti azonban ne hívassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti Tanítótok, a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok! Atyátoknak se hívassatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei! Tanítónak se hívassátok magatokat, mert egy a ti tanítótok, a Krisztus! Aki a legnagyobb közületek, az legyen a szolgátok! Aki felmagasztalja magát, az megaláztatik, és aki megalázza magát, az felmagasztaltatik.”

Szent Mamász vértanú

Börtönben született a paflagóniai Gangrában. Szüleit keresztény hitük miatt vetették fogságba. Nagynénje nevelte, ötévesen szólalt meg először, első szavával a nevelőanyját „mammá”-nak nevezte, ezért lett Mamász a neve. 15 éves volt, amikor Aurelianus császár idejében bálványimádásra akarták rávenni, de ellenállt. Különféle kínzások után tengerbe fojtásra ítélték, ettől Isten angyala megmentette, ezután a pusztában élt. Híre elterjedt a környéken, ezért a pogány helytartó ismét elfogatta és kivégeztette 275 körül. Sírhelyénél sok csoda történt.


Böjtölő Szent János konstantinápolyi pátriárka

582-ben választják püspöknek szülővárosában, Konstantinápolyban. Igen kemény aszkézise miatt lett böjtölő a neve. Ellentétbe került Nagy Szent Gergely pápával, mert egy zsinati határozattal egyetemes pátriárkának neveztette magát. Szent János Istentől csodatevő erőt kapott, csodás gyógyulások történtek imádságai által, terméketlenségben szenvedő asszonynak oldotta fel terméketlenségét. Imádságával ki tudta űzni a megszállt emberekből a tisztátalan lelket. 595-ben bekövetkezett haláláig maradt pátriárka.