Fókász fszvt., Kodrátosz ap.
◀︎ 
 szeptember 22. 
 ▶︎
Korábbi hangos utasítások >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
Ef 4,17-25a

Atyámfiai! Azt mondom és kérve-kérlek titeket az Úrban, hogy ne éljetek most már úgy, ahogy a pogányok élnek, akik hiúságokon jártatják az eszüket. Sötétség borult az értelmükre, az istenes élettől elidegenedtek a bennük levő tudatlanság miatt, amely szívük megátalkodottságának következménye. Érzéketlenné váltak, és átadták magukat a fajtalanságnak,és haszonlesésből mindenféle tisztátalan tettet elkövetnek. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban őt hallottátok és róla kaptatok oktatást, a szerint az igazság szerint, amely Jézusban van: vessétek le a korábbi életmód szerint való régi embert, aki romlásba jut a megtévesztő kívánságok miatt; újuljatok meg gondolkodástok szellemében, és öltsétek magatokra az új embert, aki Isten képére igazságban és valódi szentségben lett teremtve. Ezért szakítsatok a hazugsággal, és mindenki igazat mondjon felebarátjának.

Mk 12,1-12

Mondta az Úr ezt a példabeszédet: „Egy ember szőlőt ültetett, és körülvette sövénnyel, sajtót ásott benne, és tornyot is épített. Aztán bérbe adta szőlőműveseknek, és idegen földre ment. Amikor eljött az ideje, elküldte a szőlőművesekhez szolgáját, hogy szedje be a neki járó részt a szőlő terméséből. Ezek elfogták, összeverték, és üres kézzel elzavarták. Erre másik szolgát küldött hozzájuk, ennek betörték a fejét, és megszégyenítve elküldték. Majd egy újabb szolgát küldött. Őt pedig megölték. Aztán még sok másikat küldött, akik közül némelyeket megvertek, másokat megöltek. Így már csak egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Utoljára őt küldte el hozzájuk. Azt gondolta: »Fiamat csak megbecsülik!« De azok a szőlőmunkások ezt mondták egymásnak: »Ez az örökös. Gyerünk, öljük meg, és mienk lesz az örökség!« Megragadták, megölték, és kidobták a szőlőből. Mit tesz majd a szőlő ura? Eljön, megöli a szőlőműveseket, és másoknak adja ki a szőlőt. Nem olvastátok-e az Írást: »A kő, melyet az építők elvetettek, szegletkővé lett; az Úr műve ez, és csodálatos a mi szemünkben«?” Erre el akarták fogni, de féltek a tömegtől. Megértették ugyanis, hogy róluk mondta a példabeszédet. Aztán otthagyván őt eltávoztak.

Csodatévő Szent Fókász vértanú

Szinope püspöke volt. Fiatal korától ördögöket űzött és betegeket gyógyított. Erényes életével és tanításaival sok tévelygőt térített igaz útra. Mivel nem akart áldozatot bemutatni a római isteneknek, megkínozták. 117-ben szenvedett vértanúságot Traianus egyházüldözése során.

Szent Kodrátosz apostol

Az apostolok tanítványa, a keleti egyház a 70 tanítvány között tartja számon. A II. század elején athéni püspök és hitvédő teológus volt. Hadrianus császár uralkodása idején száműzték, később elfogták, mert lerombolta a bálványokat és ördögöket űzött ki. Meg akarták kövezni, de Isten megoltalmazta, aztán bebörtönözték és éheztették, végül Magnéziában lett vértanú 130 körül.