Fókász fszvt., Kodrátosz ap.
◀︎ 
 szeptember 22. 
 ▶︎
1Kor 15,39-45

Atyámfiai! Nem minden test egyforma, hanem más az emberé, más az állaté, más a madáré, más a halé. S van égi test meg földi test, de másként ragyog az égi, másként a földi. Más a Nap ragyogása, más a Hold fényessége, más a csillagok tündöklése, sőt az egyik csillag fénye is különbözik a másikétól. Ilyen a halottak feltámadása is. Romlásra vetik el – romlatlannak támad föl. Dicstelenül vetik el – dicsőségben támad föl. Erőtlenségben vetik el – erőben támad föl. Érzéki testet vetnek el – szellemi test támad föl. Ha van érzéki test, van szellemi is. Ahogy az Írás mondja: „Ádám, az első ember élő lénnyé lett”, az utolsó Ádám pedig éltető lélekké.

Lk 4,31-36

Abban az időben Jézus lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton tanított. Tanításán ámulatba estek, mert beszédének hatalma volt. Volt a zsinagógában egy ember, akiben tisztátalan ördögi szellem lakott. Ez hangosan felkiáltott: „Hagyj békét! Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? A vesztünkre jöttél-e? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje.” Jézus azonban ráparancsolt: „Elhallgass, és menj ki belőle!” Erre az ördög középre dobta őt, kiment belőle, és semmit sem ártott neki. Mindenkit félelem töltött el, és egymás közt azt kérdezgették: „Miféle beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek?”

Csodatévő Szent Fókász vértanú

Szinope püspöke volt. Fiatal korától ördögöket űzött és betegeket gyógyított. Erényes életével és tanításaival sok tévelygőt térített igaz útra. Mivel nem akart áldozatot bemutatni a római isteneknek, megkínozták. 117-ben szenvedett vértanúságot Traianus egyházüldözése során.

Szent Kodrátosz apostol

Az apostolok tanítványa, a keleti egyház a 70 tanítvány között tartja számon. A II. század elején athéni püspök és hitvédő teológus volt. Hadrianus császár uralkodása idején száműzték, később elfogták, mert lerombolta a bálványokat és ördögöket űzött ki. Meg akarták kövezni, de Isten megoltalmazta, aztán bebörtönözték és éheztették, végül Magnéziában lett vértanú 130 körül.