Gergely fszvt.
◀︎ 
 szeptember 30. 
 ▶︎
Szent Liturgia énekek és vecsernye szövegek:Zsolozsma az egyház imádsága - 2024. május 20 – 2024. május 26.
Korábbi hangos útmutatók >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
Fil 2,12-16a

Testvéreim! Ahogyan mindenkor engedelmesek voltatok, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek a szándékot éppúgy, mint a cselekvést jóságos terve szerint. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és tiszták legyetek, Isten hibátlan gyermekei a romlott és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok az égen, az élet igéjét kínálva nekik. Büszkeség lesz ez számomra Krisztus napján.

Lk 6,24-30

Ezt mondta az Úr a hozzá jövő zsidóknak: „Jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalásotokat! Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok! Jaj nektek, akik most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok! Jaj nektek, amikor minden ember jónak mond titeket, mert atyáik ugyanígy tettek a hamis prófétákkal! Nektek azonban, akik hallgattok, ezt mondom: »Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel! Áldjátok azokat, akik átkoznak titeket, imádkozzatok rágalmazóitokért! Annak, aki arcul üt téged, tartsd oda a másikat is; és attól, aki elveszi köntösödet, ne tagadd meg az ingedet sem! Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elveszi, ami a tied, attól ne kérd vissza!«”

Szent Gergely vértanú, Örményország püspöke

240 körül született előkelő örmény családból. Kappadókiában nevelkedett, később Örményország püspöke és térítője lett. A hagyomány szerint Tiridatész király 14 évig tartotta fogva egy barlangban. Egyszer a király vadászat során elvesztette az eszét, ám testvére azt álmodta, ha Gergely kikerül a barlangból, a király is meggyógyul. Ez így is történt. A király visszanyerte tudatát és megtért. Ezután szentelték püspökké, ő pedig megkeresztelte a királyt és családját, majd egész Örményországban tevékenykedett, keresztelt és iskolákat alapított. Önmegtagadó élete után 330 körül hunyt el.