Gergely fszvt.
◀︎ 
 szeptember 30. 
 ▶︎
Korábbi hangos útmutatók >
 
Korábbi zsolozsma szövegek >
1Kor 15,39-45

Testvéreim! Nem minden test egyforma: más az embereké, más az állatoké, más a madaraké, és más a halaké. Van mennyei test és van földi test, de más a mennyei és más a földi ragyogása. Más a Nap ragyogása, más a Hold ragyogása, és más a csillagok ragyogása, hiszen az egyik csillag ragyogása különbözik a másik csillagétól.
Így lesz a halottak feltámadása is. Pusztulásra szánva vetik el, romolhatatlanságban támad fel.
Gyalázatban vetik el, dicsőségben támad fel. Erőtlenségben vetik el, erőben támad fel. Egy emberi testet vetnek el, és egy Lélektől lefoglalt test támad fel. Ha van emberi test, akkor van Lélektől lefoglalt test is. Amint meg van írva: „Az első ember, Ádám élőlénnyé lett”, az utolsó Ádám pedig életet adó Lélekké.

Lk 4,31-36

Abban az időben Jézus lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton tanított. Tanításán ámulatba estek, mert beszédének hatalma volt. Volt a zsinagógában egy ember, akiben tisztátalan ördögi szellem lakott. Ez hangosan felkiáltott: „Hagyj békét! Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? A vesztünkre jöttél-e? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje.” Jézus azonban ráparancsolt: „Elhallgass, és menj ki belőle!” Erre az ördög középre dobta őt, kiment belőle, és semmit sem ártott neki. Mindenkit félelem töltött el, és egymás közt azt kérdezgették: „Miféle beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek?”

Szent Gergely vértanú, Örményország püspöke

240 körül született előkelő örmény családból. Kappadókiában nevelkedett, később Örményország püspöke és térítője lett. A hagyomány szerint Tiridatész király 14 évig tartotta fogva egy barlangban. Egyszer a király vadászat során elvesztette az eszét, ám testvére azt álmodta, ha Gergely kikerül a barlangból, a király is meggyógyul. Ez így is történt. A király visszanyerte tudatát és megtért. Ezután szentelték püspökké, ő pedig megkeresztelte a királyt és családját, majd egész Örményországban tevékenykedett, keresztelt és iskolákat alapított. Önmegtagadó élete után 330 körül hunyt el.