A Hajdúdorogi Főegyházmegye fenntartói közleménye az óvodai beiratkozás kapcsán

A Hajdúdorogi Főegyházmegye fenntartói közleménye az óvodai beiratkozás kapcsán

2021-03-19 10:00:21
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Hasznos
A Hajdúdorogi Főegyházmegye fenntartásában működő óvodák szeretettel várják a 2021/2022. nevelési évre beiratkozó gyermekek szüleit az alábbiak szerint.
Óvodák
Vezetők
Időpontok
Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Óvodája
Kiss Péterné
(06 52 389-612)
e-mail: gorogovoda@freemail.hu
2021. április 7-23.
8:00 – 16:00
Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI
(4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 5.)
Vass Emese
(06 52 786-788)
e-mail:
gorogovidebrecen@gmail.com
2021. április 7-23.
8:00 - 16:00
Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola
(5000 Szolnok, Temető u. 13.)
Szkiba Tiborné
(06 56 770-013, 06 30 622-4939)
e-mail: szolnoki.gorogkatolikusovoda@gmail.com
2021. április 7-23.
08:00-16:00
Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola
(6900 Makó, Zrínyi u. 57.)
Ankesné Juhász Ilona
(06 30 011-0823)
e-mail: mako.ovoda@gmail.com
2021. április 7-23.
08:00-16:00
Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola
(4254 Nyíradony, Jókai u. 3.)
Gólya Györgyné
(06 52 203-786)
e-mail: szentmihalyalt.isk@gmail.com
2021. április 7-23.
8:00 - 16:00
 
Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda (1081 Budapest, Bezerédj u. 16/a)
Kolláth Ágnes
(06 30 140-6088)
e-mail: oromhirvetelgrovoda@gmail.com
2021. április 7-23.
8:00-16:00
 

 

Ha a gyermek az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, a szülő előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Az óvodai jelentkezéshez a szülőknek jelentkezési lapot kell kitölteniük, amelyet a kiválasztott óvodában szerezhetnek be.

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok, amelyeket a beiratkozáskor be kell mutatni, az alábbiak:

  1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
  2. a szülő(k) személyi igazolványa;
  3. a gyermek, valamint a szülő(k) lakcímkártyája;
  4. a gyermek TAJ kártyája;
  5. a gyermek esetleges betegségét, sajátos nevelési vagy speciális igényét igazoló szakvélemény, orvosi igazolás;
  6. a sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata;
  7. elvált szülők esetében a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentum;
  8. nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentum, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §);
  9. gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos helyzetről szóló határozat, ha van ilyen.

Intézményeinkben a felvételi eljárás során előnyben részesítjük a keresztény vallásukat gyakorló családok gyermekeit, kiemelten a görögkatolikus családokét, amelyet lelkészi ajánlással támaszthatnak alá.

A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a 19/2021 (III. 10.)  EMMI határozat értelmében a beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történhet meg, azonban a szülőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat. Utóbbi esetben a szükséges dokumentumokat elegendő a nevelési év megkezdésekor benyújtani. Az elektronikus úton történő beiratkozás részleteiről az óvodák honlapján találhatnak tájékoztatást.

Az óvodai felvételt elutasító óvodai határozat ellen a kézhezvételétől számított 15 napon belül az intézménybe nyújtható be jogorvoslati kérelem (fellebbezés), a Hajdúdorogi Főegyházmegyének (4025 Debrecen, Petőfi tér 8.) címezve.

A nevelési év első napja 2021. szeptember 1., utolsó napja 2022. augusztus 31.

A beiratkozás idejét és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1)-(1a) bekezdései határozzák meg. 

Debrecen, 2021. március 19. 

                                                                            Hajdúdorogi Főegyházmegye
                                                                           fenntartó

 

VEZETŐ HÍREK
22+ a fiatal felnőtteknek - Íme a részletes program!

Tanítót keresnek Nyíracsádra

Isten a jókedvű adakozót szereti
 
AKTUÁLIS
VEZETŐ HÍREK
22+ a fiatal felnőtteknek - Íme a részletes program!

Tanítót keresnek Nyíracsádra

Isten a jókedvű adakozót szereti
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Isten a jókedvű adakozót szereti
Isten a jókedvű adakozót szereti
 
Hétfőtől rövidített nyitvatartásra kell számítani a ...
Hétfőtől rövidített nyitvatartásra kell számítani a ...
 
Aki szeret, az énekel - ilyen volt a Liturgikusének-tábor
Aki szeret, az énekel - ilyen volt a Liturgikusének-tábor
 
Együtt Máriapócsra - Csatlakozzon a motorosokhoz!
Együtt Máriapócsra - Csatlakozzon a motorosokhoz!
 
Jó hangulatban, újra együtt: ilyen volt a Görögtűz + t...
Jó hangulatban, újra együtt: ilyen volt a Görögtűz + t...
 
Pest vármegyébe keresünk óvodavezetőt
Pest vármegyébe keresünk óvodavezetőt