A Hajdúdorogi Főegyházmegye hirdetménye az óvodai beiratkozásról

A Hajdúdorogi Főegyházmegye hirdetménye az óvodai beiratkozásról

2022-03-31 10:15:50
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Oktatás
Hajdúdorogi Főegyházmegye
A Hajdúdorogi Főegyházmegye fenntartásában működő óvodák szeretettel várják a 2022/2023. nevelési évre beiratkozó gyermekek szüleit az alábbiak szerint.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83. § (2) b) pontja szerint: „A fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról.”

A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (Rendelet) 20. § (1) bekezdése rendelkezik. Eszerint: „Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.”

A fentiek alapján a Hajdúdorogi Főegyházmegye által fenntartott intézményekben a 2022/2023-es nevelési évre az óvodai beíratás időpontját az alábbiak szerint határozza meg:

Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola - Nyíradony

 1. április 27. (szerda) 8.00-tól 14.00 óráig
 2. április 28. (csütörtök) 13.00-tól 18.00 óráig

A beiratkozás helyszíne: Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda  4254 Nyíradony, Jókai u. 3.

Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola - Debrecen

 1. április 27. (szerda) 8.00-tól 17.00 óráig
 2. április 28. (csütörtök) 8.00-tól 17.00 óráig

A beiratkozás helyszíne: Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda 4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály utca 5.    

Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola  - Szolnok

 1. április 27. (szerda) 08:30-tól 16:30-ig
 2. április 28. (csütörtök) 08:30-tól 16:30-ig

A beiratkozás helyszíne: Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda  5000 Szolnok, Temető út 13.                                           

Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola  - Makó

 1. április 27. (szerda) 08:00-tól 17:00-ig
 2. április 28. (csütörtök) 08:00-tól 14:00-ig

2022.április 29. (péntek) 8:00 – tól  14:00- ig

A beiratkozás helyszíne: Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda  6900 Makó Zrínyi utca 57.

Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium - Hajdúdorog

 1. április 25.- 26.-27. (hétfő – kedd - szerda) 08:30-tól 16:30-ig

A beiratkozás helyszíne: Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda 4087 Hajdúdorog, Óvoda utca 6.                    

Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda  - Dunakeszi

 1. április 25. (hétfő) 09:00-tól 16:30-ig
 2. április 26. (kedd) 09:00-tól 16:30-ig
 3. április 27. (szerda) 9:00-től 16:30-ig

A beiratkozás helyszíne: Szent Miklós  Görögkatolikus Óvoda 2120 Dunakeszi Barátság útja 2.                 

Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda - Budapest

 1. április 25. (hétfő) 07:30-tól 16:00-ig
 2. április 26. (kedd) 09:00-tól 17:00-ig

A beiratkozás helyszíne: Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda 1081 Budapest Bezerédj utca 16/a                             

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája,
 • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat.

A megadott időpontokban kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. A gyermek a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az Nkt. 8.§ (2) bekezdésében meghatározottak alapján.

Azon gyermekek esetében, akik 2022. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, az óvodai felvételi kérelmet az intézményekben kérjük jelezni. Az óvodai felvételükről az óvoda vezetője dönt az Nkt. 8.§ (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően.

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését az egyes intézmény az Alapító okiratában rögzítettek szerint látja el.

Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodavezető a beiratkozás utolsó határnapját követő 21 napon belül írásban értesíti a szülőt az óvodai felvétel tárgyában hozott döntésről.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé (Hajdúdorogi Főegyházmegye, 4025 Debrecen, Petőfi tér 8.).

Az óvodai jogviszony létesítésének napja: 2022. szeptember 1.

 

VEZETŐ HÍREK
Győztessé válni a nehézségek ellenére

Hello Szakma!

Idén is lesz apák zarándoklata
 
AKTUÁLIS
VEZETŐ HÍREK
Győztessé válni a nehézségek ellenére

Hello Szakma!

Idén is lesz apák zarándoklata
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Ne várjuk a csodát! Legyünk mi a csoda!
Ne várjuk a csodát! Legyünk mi a csoda!
 
Hello Szakma!
Hello Szakma!
 
Győztessé válni a nehézségek ellenére
Győztessé válni a nehézségek ellenére
 
Ferenc pápánál járt Fülöp metropolita 
Ferenc pápánál járt Fülöp metropolita 
 
Kutatók Éjszakája és Görögbe fogadlak
Kutatók Éjszakája és Görögbe fogadlak
 
Népszámlálás görögkatolikus szemmel
Népszámlálás görögkatolikus szemmel