Aki elindul a hit útján, annak az egész élete megszépül - II. Cigánypasztorációs Lelkigyakorlat

Aki elindul a hit útján, annak az egész élete megszépül - II. Cigánypasztorációs Lelkigyakorlat

2020-08-08 14:53:16
Szerző: P. Tóth Nóra / Nyíregyházi Egyházmegye
Nyíregyházi Egyházmegye
Nagykállóban szervezték meg a II. Országos Cigánypasztorációs Lelkigyakorlatot. A háromnapos lelki feltöltődésre az ország több mint ötven településéről közel százharminc ember érkezett.

Nagykállóban, a Korányi Frigyes görögkatolikus iskola aulájában a regisztrációs pult mellé sorra érkeznek a vendégek augusztus 7-én délután, sokuknál gitár, harmonika vagy valamilyen hangszer; baráti kézfogások kíséretében találják meg a helyüket a térben. Azt is hihetnénk, valamilyen zenei fesztiválra érkezetünk. Pedig ez egy lelkigyakorlat: a II. Országos Cigánypasztorációs Lelkigyakorlat, mely a Szombathelyi Egyházmegye után idén a Nyíregyházi Egyházmegyében talált otthonra.

A zene és az énekszó ugyanakkor itt az elmélyülés eszközeként szerves részét képezi a programnak. A Székely János szombathelyi megyéspüspök által celebrált nyitómisén ezek a hangszerek a szívből érkező énekszóval együtt betöltik a helyszínt: a Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium auláját. A Taizé vagy Sillye Jenő dalokba az ember önkéntelenül bekapcsolódik, akkor is, ha nem ismeri mindet maradéktalanul: együtt dúdoljuk a cigány és nem cigány testvérekkel, akik teli torokból tercelve és lendülettel dicsőítik az énekekkel az Urat.

Ilyen a kezdő hangulat a Nyíregyházi Egyházmegye, valamint cigánypasztorációs koordinátora, Oroszné Obbágy Rita szervezésében – a Boldog Ceferino Intézet munkatársával, Bángi-Magyar Annával és a lelkigyakorlat megálmodójával, Csuporné Salamon Zsófiával, a Boldog Ceferino Roma Misszió munkatársával együttműködve – megvalósult idei, immár második cigánypasztorációs lelkigyakorlat első napján. Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök házigazdaként fogadta a vendégeket.

A nyitó szentmisét vezető Székely püspök atya a prédikációjával mélyítette az egybegyűltekben az idei év fókuszába kerülő szentségeket.

„Ahhoz hogy a cigányság befogadja Krisztust, kellenek cigány apostolok, benneteket Jézus ilyennek hív, a cigány nép apostolainak, mert a cigány nép legfőbb esélye Krisztus” – kezdte beszédét. Azt a tapasztalatát osztotta meg a jelenlévőkkel, amikor először került cigány közösségbe Érsekvadkerten: az anyakönyveket végignézve a közösség körében a születés és halál között nem történt semmi. „Sajnos a legtöbb cigány közösség így él: nincs szentségi élete. Ebben szeretnénk segíteni előrelépni” – határozta meg a háromnapos együttlét elsődleges célját, hiszen „a szentségek Jézus óriási ajándékai” – mint mondta – „találkozások Jézussal”.

Több történetet is elmesélt, melyek egy-egy tanúságtételként szolgáltak e kijelentés alátámasztására. Egy fiatalasszony Isten-kereséséről, aki rátalált a szentségek ajándékára, behívta Jézust a házasságába is és kiteljesedett az élete; Boldog Ceferinóról, aki idősebb korára talált rá Jézusra, majd mindennap elment szentmisére. Van, amire nincsenek szavak: Isten annyira szereti az embert, hogy egyszülött fiát adta érte. A szentségben, ebben a valóságos jelben őt magát kapjuk meg, a legnagyobb szentséget – tanította a lelkigyakorlat résztvevőit.

„Az egyház is szentség, nemcsak egy közösség, nemcsak egy emberi csoport: Krisztus lakik benne.  Pál úgy mondja: az egyház Krisztus teste, mert az ő lelke él bennünk.” Elmesélve egyik legemlékezetesebb, legkegyelemtelibb gyónását megerősítette: „a gyónás nem emberi találmány, Jézus van benne jelen, nem a pap bocsájtja meg a bűnöket, hanem Jézus, nem a pap keresztel, hanem Jézus: a szentségekben Jézus cselekszik. Jézus átölel, nemcsak valamit ad: önmagát adja oda, egészen.”

Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya szavai rárímeltek Székely püspök atya gondolataira. Fülöp atya egészen messziről, a világ teremtésétől indult, hogy aztán feltehesse azt a létkérdést, ami csupán az ember sajátja: hogyan kerültem ide, miért vagyok itt?

A válasz a Jeremiásnak mondott isteni szavakkal érkezik: „Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek” Jer 1,5

„Azért vagyunk itt, mert az Isten hívott ebbe a világba: mindnyájunkat akart az Isten. Terve van velem. ” Nem a véletlen műve, hogy hová, milyen körülmények közé helyezett, ezért a megfelelő eljárás nem a jobb körülmények követelése, vagy a számonkérés, hanem megkérdezni az Urat: mit vársz tőlem, mit tudunk kihozni együtt ebből a helyzetből?

Hiszen az Úristen nem hagy egyedül: végigkísér, kézen fog és vezet minket – ha elengedem a kezét, eltévedek, ha nem engedem el, megtalálom az utamat és megajándékoz önmagával.

Ezért fontos, hogy az Eucharisztiában részesüljek, mert ő nekem adja magát az Eucharisztiában: megélhetem valóságosan szeretetét. Minél inkább az egyházban élek, annál inkább erősödöm a hitben. Az Eucharisztiában belém költözik az Isten, s fogom tudni teljesíteni parancsát: az ellenségemet szeretni, mert bennem él Krisztus és belülről ő szeret.” – zárta elmélkedését az érsek-metropolita.

A napot – folyamatos lehetőséggel a gyónás szentségének gyakorlására – keresztúttal és elcsendesedéssel zárták.

A cigánypasztorációs lelkigyakorlat hiánypótló kezdeményezés, hiszen képzések, kisebb közösségek közti találkozók (ld. a Nyíregyházi Egyházmegye közösségeinek zenés áhítatai) eddig is voltak, de azok számára, akik a lelki életükben – egy találó képpel küllőként a kerék tengelye felé – Krisztus felé haladnak, nem volt eddig lehetőség hasonló lelkigyakorlatba bekapcsolódni. Tavaly Csuporné Salamon Zsófia, Esztergom-Budapest Főegyházmegye Boldog Ceferino Roma Misszió közösségszervezője több mint nyolcvan embernek Szombathelyen szervezte meg elsőként az alkalmat. Mint honlapunknak elmondta „egy szentmisén éreztem meg, hogy erre hív a Jóisten”. Az emberek közti feszültség, valamint az, hogy a cigánytestvéreket minél sürgetőbben a Jóistenhez vezessük motivációként hatott az akkori főszervezőre.

Idén a Nyíregyházi Egyházmegye meghívására Nagykállóban immár 130 résztvevő gyűlt össze – kiegyenlített arányban a cigánytestvérek és a cigánypasztorációval valamely kapcsolatban lévő személyek. Mutatta be a rendezvényt a szervező, Oroszné Obbágy Rita cigánypasztorációs koordinátor, aki különösen nagy hangsúlyt fektet a nem cigány testvérek érzékenyítésére a cigány közösségek életével, problémáival kapcsolatban.

Szerinte „a katolikus cigánypasztoráció feladata nem az, hogy nehéz kérdéseket megfogalmazzunk, és megoldjuk azokat, hanem sokkal inkább az, hogy eljusson a cigánysághoz is a Krisztusi örömhír” – a szentségi életre való nevelés kihat az élet más területeire is.

Ezt erősítette meg Székely János püspök atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Cigánypasztorációs Bizottságának vezetője is kérdésünkre: mit üzen a többségi társadalomnak az, hogy összehívjuk a cigánypasztorációs munkatársakat, cigánytestvéreket egy-egy ilyen alkalomra, lelkigyakorlatra.

Válaszában így fogalmazott:

„A cigányság helyzete, jövője egész Magyarország szempontjából sorskérdés, egyrészt a növekvő létszámarányok, másrészt a sok nehézség miatt, amivel ezeknek a családoknak szembe kell nézni, úgy mint szegénység, képzettség hiánya, munkanélküliség. Ha nem tudjuk megoldani a helyzetet, alig képzelhető el egy szép, közös élet a közös hazában. Az egyház a maga oldaláról szeretne tenni lépéseket. Véleményem szerint három oszlopa van a romák felzárkóztatásának: oktatás, munkahelyteremtés és a szív. Mi, az egyház a szívben tudtunk sokat segíteni: ha valaki a hitet, Istent befogadja, sok minden máshogyan alakul életében; máshogyan áll munkához, családhoz, szenvedélybetegségéből meggyógyul. Aki elindul a hit útján, annak az egész élete megszépül.”

A résztvevők között olyan is van, aki nem cigányként azért jött el, mert tovább nem lehet megkerülni a kérdést: kezdenünk kell valamit az együttéléssel, lépéseket kell tenni a cigányok felé.

Az előadók mindannyian törődnek a társadalom perifériájára szorult rétegeivel, vagy épp maguk is roma származásúak. A három nap alatt a három görögkatolikus főpásztor, Kocsis Fülöp érsek-metropolita, Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök és Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök mellett hallgathatják a résztvevők Székely János szombathelyi megyéspüspököt, Koós Ede atyát, Dúl Géza atyát, dr. Balogh Győző atyát.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita szerint annál is fontosabb foglalkozni „a cigány testvérekkel, mert fogékonyak a transzcendensre. Ráadásul a világ nagy erőket vonultat fel, hogy magához láncolja az embereket, egyszerű fogyasztóvá silányítva őket.”

A lelkigyakorlat gondolatiságában a szentségek kerülnek előtérbe, s ezzel a témával a jelenlévők a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra is készülnek egyúttal, hiszen a jövő évre halasztott NEK egyik programja lesz a cigány nyelvű mise, hogy a magyar egyház ilyetén gazdagságát is megmutathassuk a világnak – mutatta be a II. Országos Cigánypasztorációs Lelkigyakorlat vezérgondolatát Székely János püspök atya. Olyan cigányemberekkel szeretnénk eljutni a NEK roma programjaira, akik szentségi házasságban élnek, rendszeresen gyónnak, áldoznak, valóban átélik és megélik az Eucharisztia titkát - a mostani lelkigyakorlat egyfajta felkészülés is tehát.

A lelki feltöltődést is biztosító alkalom az együttlétre, találkozásra, a lelkesedésre és örömre, ugyanakkor elmélyülésre és befelé fordulásra is lehetőséget ad cigány és nem cigány testvéreinknek egyaránt.

 

VEZETŐ HÍREK
Keresd a békét!

Kutatók éjszakája a Szent Atanáz Főiskolán

Stefano Parenti professzor volt a vendégünk
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Keresd a békét!

Kutatók éjszakája a Szent Atanáz Főiskolán

Stefano Parenti professzor volt a vendégünk
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Keresd a békét!
Keresd a békét!
 
Kutatók éjszakája a Szent Atanáz Főiskolán
Kutatók éjszakája a Szent Atanáz Főiskolán
 
Idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül
Idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül
 
Idén már hatéves az angliai magyar görögkatolikus köz...
Idén már hatéves az angliai magyar görögkatolikus köz...
 
Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek vilá...
Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek vilá...
 
Stefano Parenti professzor volt a vendégünk
Stefano Parenti professzor volt a vendégünk