Álláshirdetés

Álláshirdetés

2016-10-24 10:43:50
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Álláslehetőség
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Pedagógiai szakcsoport-vezetőt keresnek.

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Pedagógiai Intézete pályázatot hirdet 

pedagógiai szakcsoport-vezető munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaszerződés 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19. 

Illetmény és juttatások: megegyezés szerint 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: előadások (tanórák) tartása, szemináriumok és gyakorlatok rendszeres tartása, részvétel a szemináriumi (gyakorlati) tárgy előadásain. Részvétel a tananyag összeállításában, gyakorlatok előkészítésében, alapadatok, anyagok gyűjtésében, feldolgozásában. Beadott hallgatói feladatok elbírálása. Részvétel a külső szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos teendők ellátásában. Részvétel minden olyan, az oktatással és kutatással kapcsolatos főiskolai tevékenységben, amellyel az oktatási szervezeti egység vezetője megbízza. Részvétel a főiskolai közéletben. Részvétel a hallgatók egyéni tantárgyi- és diplomamunkájának konzultálásában, TDK munkájának irányításában. Megbízás alapján részvétel a záróvizsgák és felvételi vizsgák lebonyolításában. Tehetséggondozás és továbbképzések szervezése, tartása.

Pályázati feltételek: pedagógia szakos egyetemi végzettség és PhD-fokozat. Tájékozottság a szakterület szakirodalmában különös tekintettel a keresztény pedagógia szakirodalmára. Az oktatott tantárgy tananyagának alapos és széles körű ismerete az alkalmazási készség szintjén. Gyakorlati foglalkozások anyagának összeállításához, a foglalkozások vezetéséhez és egyes előadások tartásához szükséges felkészültség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra. A pályázó részletes szakmai önéletrajza, publikációs listája. Egyetemi oklevél, PhD oklevél, egyéb szakmai képesítést igazoló okirat másolata. Nyelvvizsga bizonyítvány másolata. Lelkészi ajánlás. A pályázó által legfontosabbnak ítélt öt publikációjának (monográfia, jegyzet, szakcikk, stb.) egy-egy példánya. (Letölthető dokumentumok esetén elegendő a linket megadni.) Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola hatályos SzMSz-e szerint erre jogosult testületek megismerhetik, illetve hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A pályázat benyújtásának határideje:

2017. január 31. 

A pályázat elbírálásának határideje:

2017. február 28. 

A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázatok benyújtásának módja: írásban, lezárt borítékban a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi  Főiskola rektorának címezve kell benyújtani (4400 Nyíregyháza, Bethlen G.u. 13-19). A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: pedagógiai szakcsoport-vezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a 2011. évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról, valamint a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi  Főiskola hatályos Szervezeti és működési szabályzatának rendelkezései szerint.

VEZETŐ HÍREK
Ajándékozz szeretetet! - A Mécses Szeretetszolgálat karácsonyi felhívása

Ajándék a múzeumnak

Csodatevő Szent Miklós főpap ünnepe
 
AKTUÁLIS
Karácsonyra felkészítő beszélgetést szerveznek daganatos betegeknek és hozzátartozóiknak
 
VEZETŐ HÍREK
Ajándékozz szeretetet! - A Mécses Szeretetszolgálat karácsonyi felhívása

Ajándék a múzeumnak

Csodatevő Szent Miklós főpap ünnepe
 
AKTUÁLIS
Karácsonyra felkészítő beszélgetést szerveznek daganatos betegeknek és hozzátartozóiknak
 
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Idén is: Úton Betlehembe!
Idén is: Úton Betlehembe!
 
Kántorok számára szerveznek lelkigyakorlatot Máriapócso...
Kántorok számára szerveznek lelkigyakorlatot Máriapócso...
 
Karácsonyra felkészítő beszélgetést szerveznek daganat...
Karácsonyra felkészítő beszélgetést szerveznek daganat...
 
Csodatevő Szent Miklós főpap ünnepe
Csodatevő Szent Miklós főpap ünnepe
 
Ajándék a múzeumnak
Ajándék a múzeumnak
 
Ajándékozz szeretetet! - A Mécses Szeretetszolgálat kar...
Ajándékozz szeretetet! - A Mécses Szeretetszolgálat kar...