Boldoggá avatták Anna Kolesárova vértanút

Boldoggá avatták Anna Kolesárova vértanút

2018-09-03 15:13:27
Szerző: annakolesarova.sk, Képek: topky.sk
Határontúl
A szertartást szeptember elsején Kassán tartották harmincezer ember jelenlétében. A szentmisét Ferenc pápa megbízásából Angelo Becciu kardinális végezte.

Anna oltárra emelése megbecstelenített asszonyaink és leányaink oltárra emelése is! – olvasható a felvidéki tudósításokban. A most boldoggá avatott Anna szülőházánál, hetekkel ezelőtt imádsággal, böjtöléssel, zarándoklattal készültek fiatalok százai a szertartásra. Augusztus 31-én Kassán, a Szent Erzsébet székesegyházban este virrasztás kezdődött. Az ünnepség színhelye a Lokomotív stadion volt Kassán.

Az ünnepi szentmise Giovanni Angelo Becciu, bíboros, a Szentek Ügyei Kongregációja prefektusának vezetésével tíz órakor kezdődött 30 püspök, - köztük Orosz Atanáz püspök és Snell György segédpüspök -  600 pap és 550 önkéntes részvételével. A Becciu bíboros prefektusi szolgálatának ez volt első napja, meghatottságának adott hangot, hogy szolgálatát egyben boldoggá avatási szertartással kezdte. Elmélkedésében örömét fejezte ki, hogy Anna vértanúságában sok mai fiatal fedezte fel a Krisztus iránti hűséges szeretet  értékét. „Üzenetem a számukra, hogy fedezzék fel Istent, és minden más majd jön azután. Beleértve a tiszta életet is” – mondta a bíboros.

Az Anna Kolesárová nevét viselő Pasztorációs Központ rektora úgy fogalmazott, hogy Anna a reményt jeleni a családok számára: “A tiszta szeretet üzenetét hordozza számunkra. Meghalt, hogy tiszta maradhasson. Tiszteletet érdemel, és épp a nők iránti tisztelet teszi férfivá az embert.” A szertartásra körmenetben vitték az ereklyéket. A pápai dekrétum felolvasása után ezeket az oltárra tették, a Tisztán az oltárig mozgalomban elkötelezett lányok pedig virágokat helyeztek el körülötte.  Ma, szeptember 2-án a kassai székesegyházban Bernard Bober érsek-metropolita ünnepélyesen elhelyezte az új boldog ereklyéjét.

Anna Kolesárová 1928. július 14-én született Magasréven (Vysoká nad Uhom). Édesanyját, aki görögkatolikus vallású volt, 10 éves korában elvesztette. Így ráhárult a házimunka sokasága és gondoskodnia kellett idősebb testvéréről is. Nagyon egyszerűen élt. Olyan leány volt, aki tudatosan óvta erkölcsi tisztaságát. Rendszeresen részt vett a szentmiséken és az ájtatosságokon, örömmel járult a szentségekhez. Szombatonként kortársaival közösen imádkozták a rózsafüzért.

Anna szülőfaluja akkor Magyarországhoz tartozott. Templomi közösségben éltek itt görög- és római katolikusok egymás mellett. A II. világháború végén a front átvonulásakor az emberek a pincékben húzódtak meg. A Kolesár család a szomszédokkal együtt a saját házuk konyhája alatti pincében tartózkodott. A házkutatás során egy szovjet katona benézett a pincébe. Hanyka, menj, adj neki valamit enni, bizonyára éhes - mondta az édesapa a 16 éves leányának, aki hetek óta édesanyja fekete ruháiba öltözve járt, hogy ezzel is álcázza fiatalságát. Anna, édesapja parancsára felment a konyhába, ahol a katona molesztálni kezdte és tisztátalan cselekedetre akarta kényszeríteni, de ő kitépve magát karjai közül, visszafutott a pincébe. A felbőszült katona azonban utána ugrott, ráemelte puskáját és rákiáltott: Búcsúzz el az apádtól!  Mire Anna felkiáltott: Apácska, Isten veled! Jézus, Mária, József! Erre a katona beváltotta fenyegetését, és két golyóval agyonlőtte.

Testét a szűnni nem akaró harcok miatt titokban hantolták el másnap, későeste. A temetési szertartást 1944. november 29-én utólag végezte el a plébános Anton Lukáč, aki a Halottak anyakönyve megjegyzés rubrikájába ezt írta: Tempora belli a rusico milite occisa. Hostia sanctae castitis (A háború idején egy orosz katona megölte. A szent tisztaság áldozata.)

1944. november 22-én befejeződött egy fiatal vértanú leányzó élete, aki inkább vállalta a halált, mintsem szüzessége elvesztését. Az eseményről az Ungpálóci plébánia krónikájában maga az akkori plébános, Anton Lukáč, az Ungvári esperesség általános helynöke számol be. A történet hitelességét öt szemtanú bizonyította sajátkezű aláírásával. A lelkiatya feljegyzése szerint Annát hőstettében az Eucharisztikus Krisztus erősítette. Röviddel halála előtt ugyanis gyónt és áldozott.

Anna Kolesárová boldoggá avatása 2004. július 3-án kezdődött. Sírjához évente ezrek zarándokolnak, ami a hely lelki erejét bizonyítja. Sokan megélik itt személyes megtérésüket és lelki gyógyulásukat. Ferenc pápa ez 2018. március 6-án írta alá azt a dekrétumot, mely lehetővé tette a vértanúhalált halt Anna Kolesárová, isten szolgájának a boldoggá avatását; hazájában szenteknek kijáró tisztelet illeti meg.

 

VEZETŐ HÍREK
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök szentelésén

Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét

Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghosszabbított jelentkezéssel!
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök szentelésén

Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét

Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghosszabbított jelentkezéssel!
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök ...
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök ...
 
Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét
Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét
 
Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghoss...
Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghoss...
 
Isten a jókedvű adakozót szereti
Isten a jókedvű adakozót szereti
 
Hétfőtől rövidített nyitvatartásra kell számítani a ...
Hétfőtől rövidített nyitvatartásra kell számítani a ...
 
Aki szeret, az énekel - ilyen volt a Liturgikusének-tábor
Aki szeret, az énekel - ilyen volt a Liturgikusének-tábor