Diakónusszentelés Úrszínváltozás ünnepén

Diakónusszentelés Úrszínváltozás ünnepén

2022-08-17 09:51:36
Szerző: Debreceniné Erdős Ibolya / Hajdúdorogi Főegyházmegye
Ünnep
Hajdúdorogi Főegyházmegye
Először szenteltek diakónust a hajdúböszörményi templomban. Az Úrszínváltozás ünnepén végzett szertartáson Simon Péter alszerpap lett az Egyház szolgálja.

A reggeli utrenye után kezdődött a püspöki Szent Liturgia és a diakónusszentelés, melyen 19 paptestvér és a hívek együtt imádkoztak. Mint minden nagy ünnep alkalmával, most is megtelt a templom. Fülöp érsek-metropolita atya szentbeszédében kiemelte a diakónusi szolgálat lényegét.

- Aki szolgálatra vállalkozik Krisztus egyházában és az emberek körében, s azt megpecsételi az egyházi renddel egy életre szólóan elkötelezi magát. Péter testvérünk a polgári életben elért eredményeknél fontosabbnak tartja, hogy az egyháznak szolgáljon. Általában nem szolgának jelentkezünk, inkább mindenki úr akar lenni és a másik fölé kerekedni – fejtette ki gondolatait a főpásztor, majd ennek okán kezdett elmélkedni.  

- Örül az ember, ha a ranglétrán feljebb kerül, de mikor azt tartjuk fontosnak, hogy mások mit gondolnak rólunk, hová helyeznek bennünket ez valójában belső bizonytalanság. Mert akiben van belső bizonyosság annak a mércéje nem kívül van, hanem belül. Aki a benne élő Istenre tud támaszkodni, akinek a benne élő Isten a mértékadó, annak mindegy, hogy mások mit mondanak róla. Az a fontos, hogy a bennem lakó Isten hogyan lát engem és hová helyez engem – hangsúlyozta Fülöp atya, s hozzátette: az a boldog ember, aki megtalálja helyét a világban.

Egyetlen biztos pont a bennem élő, engem meghívó Isten. Aki az életét szolgálatra adja egyben felfedi azt, hogy a belső isteni jelenlétre támaszkodik.

- Úrszínváltozás ünnepén az Isten meghív mindnyájunkat arra, hogy fölismerjük ezt a belsőpontot, azt a belső fényességet, amely ott van a lelkünkben. Meghívást kapunk arra, hogy szembesüljünk önmagunkkal. A színeváltozás eseménye, hogy Isten itt van a szívemben, a Liturgiában, az ima életemben. Nincs tovább bizonytalanság, félelem, mert Isten tölti ki az életemet. Így vállalkozhat valaki Isten és az emberek szolgálatára. Imádkozzunk továbbra is Péter testvérünkért, hogy ebben a szolgálatban hűségesen ki tudjon tartani, hogy mindvégig megmaradjon számára az a biztos, egyetlen és megingathatatlan pont: a benne élő Isten. Imádságában újra és újra erősödjen meg és így az ő szolgálatán keresztül másoknak is világossá váljon, hogy az egyetlen biztos pontunk az Isten, aki bennünk él. Fedezzük fel! – zárta gondolatait Fülöp metropolita atya.

Régi szokás szerint Úrszínváltozás ünnepén egyházunk gyümölcsszentelést tart. A megáldott szőlőben és gyümölcsökben fedezzük fel Isten gondviselő szeretetét. Mert „minden jó adomány felülről van”.

A Szent Liturgia végén Bodogán László parókus atya megköszönte metropolita atyának és a többi paptestvérének a szolgálatát, és köszöntötte az újszentelt diakónust. Nagy Antal János világi elnök a maga és a hívek jókívánságát tolmácsolta és átadta az egyházközség ajándékát, egy diakónusi liturgikus ruhát.

A végén pedig Simon Péter diakónus mondott köszönetet mindazoknak, akik útján segítették.

Hálát adunk Istennek, hogy a papi hivatásokért rendszeresen imádkozó Rózsafüzér társulat imái ismét meghallgatásra kerültek és egyházközségünkben ezentúl diakónus segíti a parókus atya szolgálatát. Együtt munkálkodjanak a böszörményi hívek lelki életének épülésén. Ehhez adjon nekik a Jóisten krisztusi lelkületet, áldja meg és tartsa meg sokáig őket!

VEZETŐ HÍREK
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök szentelésén

Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét

Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghosszabbított jelentkezéssel!
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök szentelésén

Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét

Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghosszabbított jelentkezéssel!
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök ...
Fülöp metropolita köszöntője Tódor munkácsi püspök ...
 
Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét
Fölszentelték a Munkácsi Egyházmegye új püspökét
 
Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghoss...
Organikus pedagógia a hittudományi főiskolánkon: meghoss...
 
Isten a jókedvű adakozót szereti
Isten a jókedvű adakozót szereti
 
Hétfőtől rövidített nyitvatartásra kell számítani a ...
Hétfőtől rövidített nyitvatartásra kell számítani a ...
 
Aki szeret, az énekel - ilyen volt a Liturgikusének-tábor
Aki szeret, az énekel - ilyen volt a Liturgikusének-tábor