Első alkalommal végzett Szent Liturgiát Fülöp metropolita a tatai szervezőlelkészségben

Első alkalommal végzett Szent Liturgiát Fülöp metropolita a tatai szervezőlelkészségben

2021-11-30 12:47:30
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Kocsis Fülöp érsek
Hajdúdorogi Főegyházmegye
A 2019-ben megalapított Tatabányai Görögkatolikus Szervezőlelkészség 2020 szeptemberében szerette volna első alkalommal vendégül látni Kocsis Fülöp metropolita atyát, de a tervezett programot az akkori járványhelyzet meghiúsította. Az elmaradt találkozást a szervezőlelkészség tatai liturgiavégző helyszínén, a Szent Imre, kapucinus templomban sikerült pótolni 2021. november 28-án.

A tatai és a tatabányai hívek részt vehettek a főpapi Szent Liturgiát megelőző utrenyén  is. A Szent Liturgia kezdetére teljesen megtelt a templom, a jelenlévők együtt imádkozták szertartásunk felemelő énekeit. A Liturgia szépségéhez hozzájárultak a liturgikus asszisztenciát nyújtó, papságukra a Központi Papnevelő Intézetben készülő görögkatolikus papnövendékeink is.

Fülöp metropolita atya prédikációjában az Efezusiakhoz írt leveléből felolvasott részben szereplő képeket választotta tanítása vezérfonalául. Szent Pál apostol azt kéri levelének címzettjeitől, hogy öltsék magukra Isten fegyverzetét, „az igazság övét”, „a megigazulás páncélját”, „a hit pajzsát”, „az üdvösség sisakját”, s legyen olyan saru lábukon, amely a „békesség evangéliumának hirdetésére” való készség. E képek szellemi tartalmának elmélyítése mentén Fülöp atya a közösségépítés, továbbá a minden keresztényt jellemző „önmagunkkal való küzdelem” legfontosabb elveit és tennivalóit fejtette ki. Mindennapos lelki harcunk jellemzője, hogy egyrészt már megigazulásunk, azaz megváltottságunk jegyében zajlik, másrészt a személyes küzdelmek felvállalására irányuló készségünk folyamatos erősítését követeli meg.


A templomi szertartásokon Fülöp atyával együtt imádkoztak Takács Gusztáv és Vincze Krisztián atyák, akik együttesen gondoskodnak a tatai, tatabányai és környékbeli görögkatolikusok vallási életéről.

A Szent Liturgián részt vettek Michl József polgármester, Bencsik János képviselő, Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke. A Szent Liturgia végén Fülöp atya emlékeztetett a 2023-as püspöki szinódusra irányuló egyházmegyei szintű előkészületi szakasz fontosságára, a közösség pedig köszönetet mondott a tatai Szent Imre templomnak, amely hosszú évek óta töretlen szeretettel fogadja a görögkatolikusokat szertartásaik, imádságaik elvégzésére. A nap utolsó programjaként közös ebéden vehettek részt közösségünk tagjai.

A Tatabányai Szervező Lekészség számára ez volt az első alkalom, hogy Fülöp metropolita atya látogatást tett nálunk, s mindannyian úgy érezzük, sok ilyen alkalmat szeretnénk még megélni a jövőben.

VEZETŐ HÍREK
Nyíradony ad otthont a Főegyházmegye központi tanévnyitójának

Pótjelentkezés a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola képzéseire a 2022/2023-as tanévre

Kérni kell Isten segítségét - Jelenlétpont központ nyílt Hencidán
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Nyíradony ad otthont a Főegyházmegye központi tanévnyitójának

Pótjelentkezés a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola képzéseire a 2022/2023-as tanévre

Kérni kell Isten segítségét - Jelenlétpont központ nyílt Hencidán
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Jézus-ima Debrecenben Fülöp metropolitával
Jézus-ima Debrecenben Fülöp metropolitával
 
Nyíradony ad otthont a Főegyházmegye központi tanévnyit...
Nyíradony ad otthont a Főegyházmegye központi tanévnyit...
 
Pótjelentkezés a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudomá...
Pótjelentkezés a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudomá...
 
Oltárt helyeztek el a sajópálfalai monostor kápolnájáb...
Oltárt helyeztek el a sajópálfalai monostor kápolnájáb...
 
Az Őrségben táboroztak a kecskeméti görögkatolikus fia...
Az Őrségben táboroztak a kecskeméti görögkatolikus fia...
 
Diakónusszentelés Úrszínváltozás ünnepén
Diakónusszentelés Úrszínváltozás ünnepén