Feladatom, hogy Krisztusról tegyek tanúságot

Feladatom, hogy Krisztusról tegyek tanúságot

2018-06-05 15:58:55
Szerző: Kovács Ágnes/dnyem.hu
Debrecen
Ünnep
Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök püspökké szentelésének 25. évfordulóján hálaadó szentmisét mutatott be 2018. május 31-én, Debrecenben, a Szent Anna-székesegyházban, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztjének a jelenlétében.

Felemelő ünnepi szentmisén vehettünk részt a zsúfolásig megtelt templomban. Az hálaadó püspöki ezüstmisén részt vett Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek, metropolita, Fekete Károly református püspök, a testvéregyházak más meghívott papjai, egyházmegyés lelkipásztoraink, az egyházmegye intézményeinek vezetői, diákjai, hívei.

II. János Pál pápa a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megalapításával egyidejűleg, 1993. május 31-én püspökké nevezte ki Bosák Nándort, az Egri Hittudományi Főiskola rektorát. A püspökszentelést 1993. június 15-én tartották a székesegyházi rangra emelkedett debreceni Szent Anna-templomban.A szentmise elején Palánki Ferenc megyéspüspök köszöntötte az ünnepelt Bosák Nándor püspököt, mint a II. János Pál pápa által újonnan alapított egyházmegye első püspökét.

A megyéspüspök a „Törd meg az éhezőknek” című – Bosák Nándor püspök atyáról szóló – portréfilmre utalt, amelyet az ünnepi héten is bemutattak a debreceni Apolló moziban. A filmben újra és újra visszatér az a mondat, hogy „Az élete során az Istentől kapott feladatot teljesítette.”

„Mi is újra meg újra feladatokat kapunk, vagyis küldetést, ami bennünket is felemel, ha azt szívvel lélekkel teljesíteni tudjuk. Hálát adunk Nándor püspök atya ezüst jubileumi évfordulójáért, példájáért, szolgálatáért, megköszönjük, hogy a feladatát, amit Isten rá bízott — hogy építse fel az egyházmegyét — azt megtette és teljesítette olyannyira, hogy nekem, a második püspöknek van mit folytatnom. Most rajtunk áll, hogy teljesítsük a ránk bízott feladatokat. Köszönjük, püspök atya, a szolgálatodat, a példát, a segítségedet, bölcsességedet, szorgalmadat, hűségedet, a létedet, és kérjük a Jóistent, hogy adjon neked számos boldog éven át sok-sok örömet és erőt a további szolgálatodhoz” – hangzottak el Palánki Ferenc megyéspüspök köszöntő szavai.

Kocsis Fülöp érsek a görögkatolikus egyház nevében köszöntötte az ünnepelt püspököt, és elmondta, a római, a görögkatolikus és más felekezetek közötti egység, párbeszéd mélyen fakadóan Bosák Nándor püspök atya idejében indult el, aki nyitott szívvel fogadta a Debrecenben megalapított görögkatolikus püspökséget, ezzel megnyitva egy új párbeszéd lehetőségét. Az érsek atya hangsúlyozta, Bosák Nándort az alázatos vezetésben és termékeny nyitottságban is szeretné követni.

Fekete Károly református püspök kiemelte, a debreceni és tiszántúli reformátusok testvérként ismerték meg Bosák Nándort. Püspöki jelmondatának – „Törd meg az éhezőknek kenyeredet”– van harmadik mondatrésze is, amely így hangzik: „Ne zárkózz el a te testvéred elől!” (Iz 58,7). Ez a vezérige tapasztalható volt a katolikus főpásztor szolgálatában. Majd a református püspök megköszönte a városban együtt szolgált éveket és hozzátette: „Úgy marad meg az emlékezetemben, mint igehirdető püspök, akinek szavai nem vesztek el nyomtalanul, mert a lelkekben a magvetés szárba szökkent”.

Ezt követően folytatódott a szentmise, majd Bosák Nándor püspök atya a nyugdíjazását követő évek után újra a székesegyház oltára elé állt, hogy elmondhassa hálaadó szavait, a szentmise homíliáját. A püspök atya a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak székesegyházunkban tartózkodó vándorkeresztjére tekintve kiemelte, a hálaadó szentmisét a kereszt árnyékában tartjuk, ami a figyelmünket a nagy eseményre irányítja, hogy az ne csak külső ünneplés legyen, hanem előkészítse a lelkünket annak megélésére, amit az Eucharisztiában kaptunk. A monumentális, gazdag, szemet gyönyörködtető ötvösmunka arra szólít bennünket, hogy azt a Krisztust kövessük, aki a keresztfán szerzett nekünk életet és üdvösséget. A kereszt szimbóluma alkalmat ad arra, hogy a papok is átgondolják életüket, amire most ez a jubileumi szentmise is irányul.

Majd a Bosák Nándor püspök atya a papi szolgálat lényegére irányította a figyelmet: „Most feltesszük a kérdést, mit jelen a papság, mi a pap feladta. Szolgálatának lényegét a kereszt szimbólumából értjük meg, ami mindig a lényeget fejezi ki, azt, hogy Krisztus megváltotta végtelen szeretetében az embert. Minden pap élete ezt szolgálja. Feladatot kap, hogy a világban az emberek között Krisztust képviselje, az Ő ügyét hordozza, tanúságot tegyen róla és készítse elő, hogy az emberek eljussanak az üdvösségre, amit Jézus szerzett a kereszten.”

Bosák Nándor püspök 60 éve, hogy megkezdte teológiai tanulmányait, 55 éve szentelték pappá Egerben, és 25 éve annak, hogy Szent II. János Pál püspökké nevezte ki őt. A nyugalmazott főpásztor így fogalmazott: „A hosszú évek alatt úgy hordozott az élet egyik helyről a másikra, mint ahogyan ezt a keresztet is viszik egyik templomból a másikba, hogy Krisztusról tegyek tanúságot és szolgáljam embertársaimat. Mert a papi szolgálatnak ez a feladata, értelme, magja. Éppen ezért, amikor visszatekintek, a hálaadásom alapja az, hogy arra gondolok, ami megvalósult, mert a papság lényege szerint Krisztust kell hordozni, hogy üzenete eljusson az emberekhez. A papi élet, az egyházi rend az Egyház egyik szentsége, vagyis nemcsak egy külső feladat, hanem szentségi jel, amit Krisztus rendelt azért, hogy a jeleken keresztül az Isten gyógyító, megbocsátó és szeretetre alkalmassá tevő találkozás lehetőségét hozza létre az emberekkel. A szentségek tehát az Istennel való találkozásnak a lehetőségei.”

Ezután Nándor püspök atya a II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium dokumentumát (27.pont) idézte, amely így határozza meg a püspök feladatát: „A püspök, akit a családatya küldött háza népe kormányzására, tartsa szem előtt a jó pásztor példáját, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon (vö. Mt 20,28; Mk 10,45) és életét adja a juhokért (vö. Jn 10,11).” A papi szolgálat feladata a Krisztus-képviselet, de a dokumentum még hozzáteszi: „Az emberek közül vétetvén, és körülvéve gyöngeséggel, megértő és könyörületes tud lenni a tudatlanok és tévelygők iránt (vö. Zsid 5,1--2).” Éppen ezért az emberi tényezőket, embervoltunkat kell odaajándékozni Isten szolgálatára. A zsinati dokumentum azt is megfogalmazza, hogy: „Alárendeltjeit, akiket mint igazi fiait támogat és a serény együttműködésre buzdít, hallgassa meg. Mivel lelkükről számot kell adnia Istennek (vö. Zsid 13,17), imádsággal, igehirdetéssel és a szeretet sokféle megnyilatkozásával viseljen gondot rájuk, sőt azokra is, akik nem az egy nyájból valók; tudnia kell, hogy ezeket is reá bízta az Úr.”

„Amikor tehát visszatekint az ember az életére és hálát ad a bejárt útért, annak a legfontosabb értéke az, amit a lelkekben elért a szolgálata által, amikor sikerült igazi találkozást létrehozni, ajándékot adni az embereknek és ráirányítani őket Isten dolgaira. Mert a papi élet igazi gyümölcse mindig abban van, ami a lelkekben megfogalmazódik. A szentmisében hálaadásomban oda teszem az oltárra mindazokat, akikkel szolgálatom során találkoztam, akikkel az élet összehozott, és akiket sikerült közelebb vinni Istenhez. A többit, a mulasztásokat Isten irgalmas szeretetére bízom. Hálaadásomkor valójában átélem, hogy az Isten, bár gyarló, de eszköze lehettem. Ez az életemnek igazi értelme és értéke” — fejezte be gondolatait Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök.

A szentmisén zenei szolgálatot a Szent Anna-székesegyház Szent László kórusa végezte. Az ünnepi hálaadó szentmise után Palánki Ferenc megyéspüspök kötetlen beszélgetésre invitálta a meghívott vendégeket, paptársakat.

VEZETŐ HÍREK
Átadták a debreceni Görögkatolikus Oktatási és Képzési Központot

Elmarad a december 7-i Teológia Bár!

December 6: Szent Miklós ünnepe
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Átadták a debreceni Görögkatolikus Oktatási és Képzési Központot

Elmarad a december 7-i Teológia Bár!

December 6: Szent Miklós ünnepe
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Átadták a debreceni Görögkatolikus Oktatási és Képzé...
Átadták a debreceni Görögkatolikus Oktatási és Képzé...
 
Görögkatolikus Szemle - decemberi szám
Görögkatolikus Szemle - decemberi szám
 
December 6: Szent Miklós ünnepe
December 6: Szent Miklós ünnepe
 
Elmarad a december 7-i Teológia Bár!
Elmarad a december 7-i Teológia Bár!
 
Elhunyt Puskás László
Elhunyt Puskás László
 
Lelkinapra várják az öregdiákokat Hajdúdorogon
Lelkinapra várják az öregdiákokat Hajdúdorogon