Krisztus: az egyetlen igazság

Krisztus: az egyetlen igazság

2017-08-08 22:33:19
Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Máriapócs
Ifjúsági
Pályázat
zarándoklat
A Hegyközben jártak az Ifjúsági zarándoklat résztvevői

Igen csak korai ébredéssel kellett megbirkózniuk fiataljainknak a gyalogos zarándoklat második napján, augusztus 8-án. Nagyváradon érte őket a hajnal, a görögkatolikus szemináriumban töltötték ugyanis az éjjelt. Hálás köszönetet mondtak a zarándokok a szállásadóknak, dr. Seszták István atya pedig jelképesen zarándokká avatta őket azzal, hogy egy kis zarándok csomagot nyújtott át nekik. A hajnali búcsú után összeállt a csapat, csaknem 250 résztvevő vágott neki a Hegyköznek, élükön Kocsis Fülöp és Szocska Ábel atyával...Hegyköztóttelek 

Nagyváradtól keletre, a Berettyó és a Sebes-Körös közén elterülő dombvidéket nevezzük Bihari Hegyköznek, amely a romániai Bihar megyében található. Hegyköztóttelek (románul Tăutelec) Nagyváradtól 17 km-re, Hegyközcsatártól 2 km-re északkeletre található. Jelenleg Hegyközcsatár közigazgatási fennhatósága alá tartozik. A polgármester Bónisz Sándor, aki szintén velünk volt aznap. Az ottani római katolikus plébániát 1788-ban alapították szlovákajkú telepesek számára, akik rövidesen elmagyarosodtak. Kegyura a püspökség volt. Középkori templomának romjain Kollonitz László püspök építtetett egy kisebb méretű fatornyos istenházát, majd néhány évtized múlva Lajcsák Ferenc püspök épített új templomot (1832-1834). A plébános Kruzslitz Imre atya, aki nemcsak beszélt nekünk a híres hegyközi vendégszeretetről… 

Az első állomás Hegyközcsatár volt, eddig (kivételesen) busszal mentek a résztvevők, hiszen a keddi táv jócskán meghaladta volna az erőforrásokat. Az ottani egyházközség lelkes tagjai finomságokkal várták a mieinket. A rövid feltöltődés után már valóban gyalogosan folytatták útjukat a zarándokok. A bihari térség csodás tájain szelték a kilométereket. Hegynek fel, hegynek le. Többen is megjegyezték: régen láttak ilyen szép tájat.

Hegyköztóttelken már nagyon várták őket. Az első útjuk a római katolikus templomba vezetett, ahol egy szent misén vettek részt, melybe bekapcsolódtak a görögkatolikus atyák is. Dr. Fügedi Antal, mezőbikácsi plébános tartotta a misét. Kocsis Fülöp metropolita prédikációjában Szent László erényeit hangsúlyozta. A mai napon az Igazságosság erényét emelte ki. „Jézus Krisztus saját magáról mondta: hogy Ő az Igazság. És minden emberi igazság csak ő belőle bontható ki. Szent László is Krisztus Igazságát közvetítette.” – mondta Fülöp atya. „Ez a zarándoklat igazából egy lelki gyakorlat. Gyakoroljuk be, hogyan tudunk Krisztusra tekinteni az életünkben. Amikor elgyengülünk, mondjuk magunkban mindig azt: én Krisztusra tekintek, mert Ő az egyetlen igazság. Tudnunk kell ugyanis, hogy Ő az egyetlen kapaszkodónk ebben a világban. És mire Máriapócsra érkezünk, megtanulunk vízen járni, mint Péter…és nem süllyedünk el, ha Krisztusra, az egyetlen Igazságra tekintünk közben!”

A szép gondolatok után valóban belekóstolhattunk a tótteleki vendégszeretetbe: bőséges ebédet kapott a nagy csapat. Köszönetet mondtunk vendéglátóinknak, és útnak indultunk Szentjobbra. Közben két pihenőt iktattak be: Sítér és Fegyvernek falvakban, ahol pogácsával és friss vízzel várták a gyaloglókat. Szentjobbra már igencsak kimerülten érkeztek meg. 

Szentjobb 

Szentjobb község a Partium régióban, Bihar megyében, Nagyváradtól 40 km-re észak-keletre, a Berettyó folyó jobb parti lankáin fekszik. A település nevét Szent István király kézereklyéjéről, a Szent Jobbról kapta. A Vata-féle pogánylázadás idején, Szent István első királyunk teteméről választották le jobb karját,1061 körül Mercurius székesfehérvári őrkanonok hogy megóvja, elhozta az ereklyét bihari birtokára, az akkor Berekis nevet viselő településre. Államalapító első királyunk szentté avatását kezdeményező I. László király, a későbbi Szent László, aki ifjúsága óta és uralkodása alatt is „Biharország”-hoz szorosan kötődött, 1084. május 30-án felkereste Merkúr, magyarul Mérk apát családi monostorát és ekkor értesült a Szent Jobb ittlétéről, így azóta május 30. a Szent Jobb megtalálásának emléknapja lett. A lovagkirály megbízta Álmos herceget, hogy a famonostor helyébe kőépítményt emeljen. 1095-re elkészült a bencés monostor a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére és a Szent Jobb őrzésére, és mint királyi apátságot gazdag adománnyal látta el. Szent László második látogatásakor 1089-ben a településnek a Szentjobb nevet adta. Közel 400 éven át itt őrizték a Szent Jobbot, a monostor az egyik legfontosabb zarándokhelye volt az országnak, a székesfehérvári Szent István király és a váradi Szent László király sírjai mellett, ugyanakkor a Partium legjelentősebb búcsújáró helye volt, Máriaradnával együtt. A Szent Jobb, úgy, mint a Szent Korona, egyaránt nemzeti kincse, keresztény ereklyéje a magyar népnek, a történelem viharaiban számos kalandos történéseket élt át, napjainkban a budapesti Szent István bazilikában őrzik, és augusztus 20-án a búcsús szentmise után körmenetet tartanak vele. Szentjobb település történetét is átszövi a történelem viharos eseményei, tatárjárás, török dúlás majd uralom, a reformáció.

A szenjobbi monostor 1239-től már hiteles hely, ezt a rangját 1486-ig megtartotta, erődített vármonostor volt, majd a pálosok birtokolták a XVI. század közepéig,1595-től Bocskai István volt a várparancsnok, a törökök alól 1686-ban szabadult fel, a szatmári béke után a várat lerombolták. A föld lepte vármaradványok még nagyrészt feltárásra várnak, a romok köveiből épült fel a temető kápolna és a katolikus plébánia templom. A szentjobbi Kisboldogasszony plébánia a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye, Székesegyházi Főesperesség, Margittai Esperesi kerületéhez tartozik, 2010-óta plébánosa Kurila Gábor. Ő fogadta a zarándokokat. Bemutatkozáskor említette, hogy az itteni katolikus hívek száma körülbelül ezer. 

A templom nagy kincse a szentélyben látható, aranyozott keretben, selyemre festett kézfej, Mária Terézia királynő (1740-1780) ajánlásával és aláírásával 1771-ből, melyet a pannonhalmi bencés főapát adományozott a szentjobbi apátságnak 1777-ben. Nagyon értékes a jobb oldali mellékhajóban álló szentkép, a Fekete Madonna, Mária balkarján a gyermek Jézussal, hodégétriai ikon, a Kárpát-medence legjelentősebb Szűz Mária-kegyképének, a brünni (Brno) Szűzanyának a másolata. A festményt a szentjobbi templomot építő salzburgi kanonok Dietrichstein adományozta. 

Az ifjúsági zarándokalt résztvevői egy ilyen különleges kis településen hajthatták álomra fejüket. Holnap irány Székelyhíd!

A program az EFOP 1.3.5-16-2016-00799-es számú pályázat keretében valósult meg.

VEZETŐ HÍREK
22+ a fiatal felnőtteknek - Íme a részletes program!

Tanítót keresnek Nyíracsádra

Isten a jókedvű adakozót szereti
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
22+ a fiatal felnőtteknek - Íme a részletes program!

Tanítót keresnek Nyíracsádra

Isten a jókedvű adakozót szereti
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Isten a jókedvű adakozót szereti
Isten a jókedvű adakozót szereti
 
Hétfőtől rövidített nyitvatartásra kell számítani a ...
Hétfőtől rövidített nyitvatartásra kell számítani a ...
 
Aki szeret, az énekel - ilyen volt a Liturgikusének-tábor
Aki szeret, az énekel - ilyen volt a Liturgikusének-tábor
 
Együtt Máriapócsra - Csatlakozzon a motorosokhoz!
Együtt Máriapócsra - Csatlakozzon a motorosokhoz!
 
Jó hangulatban, újra együtt: ilyen volt a Görögtűz + t...
Jó hangulatban, újra együtt: ilyen volt a Görögtűz + t...
 
Pest vármegyébe keresünk óvodavezetőt
Pest vármegyébe keresünk óvodavezetőt