Minden papi életnek stációnak kell lennie - Templom és papszentelés volt Tisztabereken

Minden papi életnek stációnak kell lennie - Templom és papszentelés volt Tisztabereken

2019-03-26 14:08:06
Szerző: Nyíregyházi Egyházmegye-Polyákné Tóth Nóra, fotó: Zadubenszki Norbert
Nyíregyházi Egyházmegye
"A stáció egy megálló, a töltekezés helye, mint a templom a keresztény ember életében: oda betérünk, hogy megpihenjünk, erőre kapjunk, bátorítást, vigasztalást nyerjünk, s úgy induljunk tovább utunkon."- mondta Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök a felújított tisztabereki templom szentelésének ünnepén, melynek keretében Halász György diakónust is pappá szentelte a főpásztor március 24-én.

Egy egész település ünnepelt március 24-én: egy felújított templom megszentelését és búcsúját, valamint a falu szülöttjének pappá szentelését kísérték figyelemmel a tisztabereki lakosok. Az esemény olyan jelentős volt a majd’ 700 lelkes község számára, hogy a református hívek a lelkész vezetésével szintén bekapcsolódtak a Szent Liturgiába. Ezt a hármas ünnepet tisztelte meg jelenlétével Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Román István kormánymegbízott, megyei képviselők, polgármesterek, közéleti személyek.

A Szent Liturgiát Szocska A. Ábel a Nyíregyházi Egyházmegye püspöke celebrálta, mellette az oltár körül főhelynöke, dr. Papp Tibor atya, a házigazda, Kiss Andor esperes, a kerület papsága és meghívott görögkatolikus lelkipásztorok szolgáltak. A kormánytámogatás segítségével, kívülről rendbe hozott kis templomot Ábel püspök szentelt vízzel hintette meg, majd a kereszt alakban megjelölt kapun bevonult az ünneplő közösség.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntőjében üdvözölte az egyház építkező tevékenységét, melyet az állam szívesen támogat. „Az egyház és állam elválasztása nem jelentheti az egyház és a társadalom szétválasztását. Hiszen egyszerre vagyunk tagjai az egyházunknak és polgárai a hazánknak. A kettő harmonikus együttműködése a járható út – mondta. Az egyházi intézmények minőségi feladatot látnak el, olyan pluszt adnak az oktatáshoz, szociális ellátáshoz, a kultúrához, amit más nem tud adni, s amikor a szoros értelemben vett hitéleti feladatát látja el az egyház: mindannyiunk lelkét emeli fel, mindannyiunkat jobb emberré tesz.”

Felidézte az ország és egyházépítő Szent István munkálkodását, aki megyéket és egyházmegyéket alapított, melyek ezer éve állnak. Az ő példáját követve kell valamennyiünknek kis Szent Istvánokként tevékenykednünk, építkeznünk az élet azon területén, ahová a Gondviselés állított minket.

Szent Lukács Evangéliumából a templom címünnepét adó jelenetet, Szűz Mária örömhírvételét olvasta fel a papjelölt Halász György diakónus, majd Ábel püspök homíliája következett. „Az Isten időnként különleges módon tekint az emberekre” – mint ezen a többszörös ünnepen, melyen, a kereszthódoló vasárnapon a kereszt a templom közepére került, a római katolikusok keresztutat járnak, melynek állomási stációk. A főpásztor a stáció szó használatát, jelentésrétegeit boncolgatta: a legelső, római katonák által használt őrállomás jelentéstől a 18. századi irodalomban használatos vendéglátó helyen át a mai, átvitt értelmezéséig.

„A stáció egy megálló, a töltekezés helye, mint a templom a keresztény ember életében: oda betérünk, hogy megpihenjünk, erőre kapjunk, bátorítást, vigasztalást nyerjünk, s úgy induljunk tovább utunkon.” A papszentelés előtt álló Halász György diakónusnak útravalóként mondta a püspök: „Légy az emberek számára olyan pap, akihez, ha betérnek az emberek, vigasztalásra, töltekezésre, erőre kapnak, s az Evangélium tanítása által bátorítva nyugodtan mennek tovább. Minden papi életnek stációnak kell lennie – a másik ember földi és mennyei javát szolgálva, mások segítségévé válva” – zárta gondolatait.

A szentelés után, a szertartás végén Ábel püspök szentelési ajándékként egy keresztet ajándékozott György atyának. Kereszttel ajándékozta meg Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest és Kiss Andrást, a Megyei Közgyűlés tagját is hálája jeléül.

Az újszentelt pap másnap, március 25-én mutatta be primíciáját, első Szent Liturgiáját a tisztabereki templomban, majd megkezdte papi tevékenységét a Miskolci Egyházmegyében, hiszen Halász György atyát a nyíregyházi megyéspüspök Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök szolgálatára bocsátotta három évre.

VEZETŐ HÍREK
Kutatók éjszakája a nyíregyházi főiskolán

Stefano Parenti professzor volt a vendégünk

Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek világnapjára
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Kutatók éjszakája a nyíregyházi főiskolán

Stefano Parenti professzor volt a vendégünk

Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek világnapjára
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Kutatók éjszakája a nyíregyházi főiskolán
Kutatók éjszakája a nyíregyházi főiskolán
 
Idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül
Idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül
 
Idén már hatéves az angliai magyar görögkatolikus köz...
Idén már hatéves az angliai magyar görögkatolikus köz...
 
Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek vilá...
Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek vilá...
 
Stefano Parenti professzor volt a vendégünk
Stefano Parenti professzor volt a vendégünk
 
Lítiás nagy vecsernye a budaörsi görögkatolikus templom...
Lítiás nagy vecsernye a budaörsi görögkatolikus templom...