Nem elég a templomban kereszténynek lenni-Kápolnaszentelés Geszteréden

Nem elég a templomban kereszténynek lenni-Kápolnaszentelés Geszteréden

2018-10-29 09:20:49
Szerző: Nyíregyházi Egyházmegye-Polyákné Tóth Nóra
Nyíregyházi Egyházmegye
Szocska Ábel püspök
Ötven éve várták és négy éven át építették Geszteréden a Szent Kozma és Szent Damján ingyenes orvosok tiszteletére 2018. október 27-én felszentelt kápolnát. A parókus, a közösség, de még az egyházmegye életében is oly ritka ünnepi alkalomra több százan érkeztek. A szentelést Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök végezte.

„A rossz idő sem veszi el a szépségét ennek az ünnepi alkalomnak, hiszen a szentelt vízzel való meghintés mellett a Jóisten is megáldja és megszenteli ezt az új templomot odafentről” – így kezdődött a kápolnaszentelés ünnepén elhangzó prédikáció 2018.október 27-én Geszteréden. Az eső valójában csak addig tartott, amíg a szentelő püspök, a papság és az asszisztencia el nem indult az iskolától a község legújabb épületéig, a görögkatolikus kápolnáig.

A mártírhalált halt eperjesi püspök, Boldog Gojdics Pál fölszentelt vértanú ereklyéjét díszes menetben vitték a település főterén épített kápolna elé. Az ereklyét Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök tartotta a magasba tizenkét pap, három diakónus, a ministránsok és a hívek kíséretében, s helyezte a zárt templomajtó előtti asztalra. Miután szenteltvízzel meghintette a kápolna épületét kívülről, hosszabb imák után, kereszt alakban megkopogtatta az ajtót, a kápolna bejárata megnyílt, s a papság és a hívek a templomszentelés tropárját énekelve bevonultak.

„Mint a magasságos ég fönségét, a te dicsőséged idelent levő hajlékának ékességét is mutasd meg Urunk, s mindörökre erősítsd meg azt és fogadd el benne folytonosan eléd terjesztendő kérelmeinket, az Istenszülő imái által, mindnyájunk élete és föltámadása!”

A templomszentelés szertartása, melynek minden mozzanata jelentéssel és jelentőséggel bír, a leendő oltárasztal körül folytatódott. A kint és odabent elmondott imák, és liturgikus cselekedetek, ha szimbolikájuk megértése mégoly nehéz is a külső szemlélőnek, sejtetik az esemény különlegességét és kivételes voltát.

Az Érpatak filiájaként működő közösség képviselőtestületének tagja, id. Nagy Béla, két görögkatolikus lelkipásztor édesapja, majd’ ötven évig szorgalmazta a templom építését. A megvalósításhoz évtizedeken keresztül nagyon sokan járultak hozzá, többek között a 22 évet itt szolgáló, elhunyt id. Orosz Árpád atya, az adományozó hívek, Geszteréd Község Önkormányzata, Bacskai József gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár, a Balkányi Görögkatolikus Egyházközség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nyíregyházi Egyházmegye. Az engedélyek, terveztetés és a kivitelezés kezdetekor Kocsis Fülöp metropolitának és dr. Orosz Atanáz miskolci megyéspüspöknek is volt szerepe ebben a folyamatban.

„A ’90-es évektől gondolkodtak a kápolna elhelyezéséről, és több lehetséges helyszín közül végül egy olyan telekre esett a választás, melyen egy ősi görögkatolikus család, Mihalovics Mihály családja élt egykor” – tudtuk meg a geszterédi származású Nagy Tibor atyától.

A terveket 2013-ban indították, az alapkövet 2015 augusztusában tették le ünnepi keretek közt, s a szertartáson dr. Orosz Atanáz atya, az akkor újonnan alapított Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzójaként vett részt. Erről az eseményről az akkori híradásban Munkácsi János parókus atya így fogalmazott: „a legfiatalabb Egyházmegye első templomának az alapját áldották meg”. S bár a vásárosnaményi templom lett végül az új egyházmegye legelső temploma, a hároméves, lassú, tégláról téglára haladó építkezés végül meghozta eredményét.

Az oltár körüli tömjénezés, a térdhajtva elmondott könyörgések után, a püspök az oltár erre a célra kialakított részébe helyezte el a fölszentelt vértanú ereklyéjét, melyet műróval és viasszal pecsételt le. Majd az oltár lemosása következett, melyben segítségére volt dr. Papp Tibor főhelynök atya és Munkácsi János parókus atya. A szenteltvízzel és illatos szappannal, majd rózsaolaj és vörösbor vegyítésével kereszt alakban megjelölt oltár lemosása, műróval való megkenése és az oltár felöltöztetése alatt zsoltárokat énekeltek.

„A te bizonyságtételeid egészen hitelre méltók, a te házadat szentség illeti, Uram, végtelen időkre.” Zsolt 93

A kápolna falait belülről műróval, szenteltvízzel és tömjénnel szentelték meg, s kezdetét vette e falak közt az első Szent Liturgia.

A prédikációt tartó püspök atya utalt arra, hogy az elődei áldásával elindított munkának a gyümölcse Isten e hajlékának megépülése. A templom olyan hely, ahol el tudunk vonulni, meg tudjuk szólítani az Istent, megfogalmazhatjuk hálánkat Neki. Hisz „mind, akik rácsodálkozunk az Istenre, felismerjük a mérhetetlen szeretetét és ajándékát, azt, hogy mennyi mindent kapunk tőle a mindennapokban: a születés által az életet, a tehetségünket, erőt a munkálkodásainkhoz és fájdalmainkhoz, megengedi, hogy megszólaljon a lelkiismeretünk és észrevegyük hibáinkat. A keresztény ember életét végigkíséri ez a helyszín, a templom: itt keresztelnek meg minket, itt járulunk szentségekhez, itt kötünk házasságot, itt kérünk a betegnek gyógyulást, itt kapunk feloldozást, itt imádkozunk szeretett halottjainkért.”

Homíliájának felütése a templom fontosságáról szorosan összekapcsolódott a kápolna névadóinak, Szent Kozma és Szent Damján ingyenes orvosoknak a magatartásával, akik oltalmába ajánlották az ide járó híveket és a kápolnát, „akik számára nem egyvalami a templom, és másvalami a munkahely, hanem tevékenységük igehirdetővé, a mindennapok apostolaivá szenteli őket” – idézett egy róluk szóló leírást. „A két szent mindennapjait is átjárja a keresztény lelkület. Számukra a munka és a templom egy és ugyanaz volt. Mi sem elégedhetünk meg annyival, hogy teljesítjük kötelességünket” – hivatkozott példájukra a püspök. „A templomra szükség van ahhoz, hogy megszólítsuk az Istent, de nem elég oda elmenni és imádkozni, hanem az ott elmondott imával vissza kell menni a családba és a munkahelyre, s keresztényként jó példát kell adni; a papnak nemcsak az oltár körül kell jó papnak lenni, hanem a mindennapokban is a keresztény tanítás szerint kell élni. Ne kötelesség legyen ezt a templomot fenntartani, ide járni, a gyermekeket az imára nevelni, az ünnepeket megünnepelni, hanem életünk természetes része, mint Kozmának és Damjánnak, akiknek az életük mindennapi részét jelentette, hogy keresztények voltak.”

A templom szolgálati helye a Geszteréden működő házi segítségnyújtó szolgálatnak is, amelynek a neve szintén Kozma és Damján nevét viseli, a két ingyenes orvosét, akiknek a tevékenysége ebből a tekintetből is követendő példa, mert keresztényként akkor is végeznünk kell a felebaráti szeretet gyakorlását, amikor nem köszönik meg, amikor nem jutalmazzák. „Krisztus azonban nem marad senkinek az adósa, ő mindenkinek bőségesen megjutalmazza az érte vállalt áldozatot” – zárta ünnepi gondolatait Ábel atya.

A 2011-es népszámlálás adatait vizsgálva 300 helyi görögkatolikusnak, s ebből aktívan liturgiára járó 50 fős közösségnek immár gyakrabban lesz alkalma gyakorolnia vallását, hiszen eddig háromhetente tartottak Szent Liturgiát a római katolikus templomban, most azonban minden héten lesz misézés Érpatak filiájában, Geszteréden, a Wachsler György tervei alapján épült kápolnában, tájékoztatott Munkácsi atya.

A liturgia végén a megyéspüspök – értékelve a templomépítő munkát – papi mellkereszt viselésére jogosította fel Munkácsi János parókust, akit váratlanul ért a kitüntetés. Alázatosan annyit jegyzett meg, amikor erről kérdeztük, hogy „nem csak egymagam dolgoztam. Egy fecske nem csinál nyarat, de ezer fecske sem, mert a Jóisten hozza a „melegítőt”, a tavaszt.”

A kápolna udvarán már áll a harangláb is, mely azonban még vár a harangjára, valamint a hosszú távú tervek között szerepel az ikonosztáz kibővítése is.

A szertartás a gyermekek köszöntő szavaival, valamint köszönetnyilvánítással zárult, s a szeretetagapén folytatódott a közös ünneplés.

 

VEZETŐ HÍREK
Kutatók éjszakája a Szent Atanáz Főiskolán

Stefano Parenti professzor volt a vendégünk

Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek világnapjára
 
AKTUÁLIS
KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
VEZETŐ HÍREK
Kutatók éjszakája a Szent Atanáz Főiskolán

Stefano Parenti professzor volt a vendégünk

Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek világnapjára
 
AKTUÁLIS
EZEKET OLVASTA MÁR?
 
Kutatók éjszakája a Szent Atanáz Főiskolán
Kutatók éjszakája a Szent Atanáz Főiskolán
 
Idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül
Idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül
 
Idén már hatéves az angliai magyar görögkatolikus köz...
Idén már hatéves az angliai magyar görögkatolikus köz...
 
Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek vilá...
Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek vilá...
 
Stefano Parenti professzor volt a vendégünk
Stefano Parenti professzor volt a vendégünk
 
Lítiás nagy vecsernye a budaörsi görögkatolikus templom...
Lítiás nagy vecsernye a budaörsi görögkatolikus templom...